Сертифікат на посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу

Ідентифікатор послуги
02238
Строк
5 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача сертифікату, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу
Інформація про послугу
Видача сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, здійснюється за заявою суб’єкта насінництва та розсадництва органами із сертифікації або органами з оцінки відповідності незалежно від форми власності.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Орган сертифікації
Органи з оцінки відповідності
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заявка на визначення посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу
Копія сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу
Проба, відібрана відповідно до пункту 19 Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал
Умови і випадки надання

Видача сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, здійснюється органами із сертифікації або органами з оцінки відповідності незалежно від форми власності.


Для визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу суб’єкт подає до органів з оцінки відповідності заявку  згідно з додатком 2 до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал за формою: https://bit.ly/39k54cG та необхідні документи.


Зазначені документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим відправленням.


Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, видається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання протоколу випробування.

Результат та способи отримання результату
Видача сертифікату, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Несвоєчасне подання заявником заявки та документів
Подання документів до заяви не в повному обсязі
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Уповноважений орган відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Уповноважений орган відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Спосіб подання скарги:
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача

Часті питання та відповіді

Який строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння?
Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, становить: на насіння овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів відкритого і закритого ґрунтів - дванадцять місяців, а упаковані у герметичну тару, - двадцять чотири місяці; на насіння кукурудзи протруєної - один рік; на насіння соняшнику протруєного - вісім місяців; на насіння цукрових буряків - шість місяців; на насіння картоплі, затарене в мішки, в ящичні піддони та насипом, - тридцять днів; на насіння озимих та ярих зернових культур, а також інших культур, крім перелічених вище, - чотири місяці.