Гарантія походження електричної енергії

Ідентифікатор послуги
01652
Строк
до 30 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії
Інформація про послугу
Гарантія походження електричної енергії видається Держенергоефективності на обсяг відпущеної в електричну мережу електричної енергії за операційний період для кожної установки окремо та на кожний вид альтернативного джерела енергії і містить дані про вид альтернативного джерела енергії, з якого була вироблена електрична енергія, дату видачі, місце розміщення установки для виробництва електричної енергії та кількість виробленої електричної енергії за операційний період, яка зазначається з точністю до 1 МВт.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заявка
Інша інформація та документи, необхідні для того, щоб переконатися, що обсяг електричної енергії, на який видається гарантія, вироблений з альтернативних джерел енергії
Умови і випадки надання

Для видачі гарантії суб’єкт господарювання, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, подає протягом 25 днів з дня закінчення операційного періоду, за який вимагається гарантія, Держенергоефективності в електронній формі заявку, яка повинна містити:

1) ідентифікаційний код генеруючої установки;

2) види джерел енергії, які були використані генеруючою установкою для виробництва електричної енергії, з посиланням на види джерел енергії та технологій, зазначені у додатку 1 до Порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (далі - Порядок);

3) дані про декларування споживання палива відповідно до додатка 2 до Порядку (у разі використання традиційних видів палива з посиланням на види джерел енергії та технологій, зазначені у додатку 1 до Порядку);

4) дані про декларування гідроакумулюючої електростанції відповідно до додатка 3 до Порядку (у разі, коли генеруючою установкою є гідроакумулююча електростанція);

5) загальну кількість відпущеної генеруючою установкою в електричну мережу електричної енергії протягом операційного періоду;

6) інформацію про те, чи була відпущена в електричну мережу електрична енергія, продана безпосередньо державному підприємству “Енергоринок” чи іншому постачальнику/покупцю;

7) заплановані та фактичні обсяги електричної енергії, а також найменування, місцезнаходження та контактні дані відповідних покупців електричної енергії, про продаж якої було укладено договір та/або яку було продано безпосередньо постачальнику/покупцю.


У разі потреби на вмотивовану вимогу Держенергоефективності подається також інша інформація та документи, необхідні для того, щоб переконатися, що обсяг електричної енергії, на який видається гарантія, вироблений з альтернативних джерел енергії.

Результат та способи отримання результату
Гарантія походження електричної енергії
Рішення про відмову у видачі гарантії
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Видача рішення про відмову
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
20 днів (календарні)
Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання документів, що містять недостовірні відомості
Подання неповного пакета документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який строк дії гарантії?
Строк дії гарантії - 12 місяців з дня видачі.