Посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

Ідентифікатор послуги
00730
Строк
до 10 днів
Повна назва
Видача державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів
Інформація про послугу
Державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування національних та іноземних фільмів видається Державним агентством України з питань кіно суб’єктам кінематографії. Щоб одержати посвідчення, необхідно звернутися до Держкіно із заявою та необхідними документами.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне агентство України з питань кіно
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про видачу прокатного посвідчення, в якій зазначаються: назва фільму мовою оригіналу та українською мовою, країна та студія-виробник, рік виробництва та/або першого оприлюднення демонстрування
Коротка анотація фільму, довідка про основний творчий склад знімальної групи та про метраж і тривалість фільму, засвідчені підписом відповідних прав на фільм
Оригінал або нотаріально засвідчена в установленому порядку копія (ксерокопія)угоди (контракту, договору) або іншого документа, який підтверджує надання автором фільму або власником, який має виключне право на фільм, дозволу або передачу прав на розповсюдження і демонстрування фільму.
Умови і випадки надання

Для одержання прокатного посвідчення власник відповідних прав на фільм подає до Державне агентства України з питань кіно заяву про видачу прокатного посвідчення, в якій зазначаються назва фільму мовою оригіналу та українською мовою, країна і студія-виробник, рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування), оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію (ксерокопію) угоди (контракту, договору) або іншого документа, який підтверджує надання автором фільму або власником, який має виключне право на фільм, дозволу або передачу прав на розповсюдження і демонстрування фільму. 


Власники прав забезпечують можливість перегляду фільму, дубльованого (озвученого, субтитрованого) українською мовою на території України суб’єктом господарювання, який виробляє товари, виконує роботи та надає послуги на території України, представниками Держкіно та в разі потреби представниками експертної комісії. 


Відповідальність за достовірність даних, поданих до Держкіно для одержання прокатного посвідчення, несе власник відповідних прав на фільм.

Результат та способи отримання результату
Державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, електронною поштою чи на сайті: .

Строк та вартість надання послуги

кінотеатральне право
Адміністративний збір
400,00 UAH
Строк надання
10 днів (календарні)
право домашнього відео: за один художній фільм, телесеріал
Адміністративний збір
400,00 UAH
право домашнього відео: за один повнометражний документальний, науково-просвітницький або інший неігровий фільм та/або за програму таких фільмів
Адміністративний збір
150,00 UAH
Строк надання
10 днів (календарні)
право домашнього відео:за один повнометражний анімаційний фільм та/або за одну повнометражну програму анімаційних фільмів
Адміністративний збір
150,00 UAH
Строк надання
10 днів (календарні)
право публічного комерційного відео за один фільм (одну серію)
Адміністративний збір
400,00 UAH
Строк надання
10 днів (календарні)
телевізійне право: за один художній фільм (одну серію)
Адміністративний збір
400,00 UAH
Строк надання
10 днів (календарні)
телевізійне право:за один повнометражний документальний, науково-просвітницький та інший неігровий фільм тривалістю 50 хвилин
Адміністративний збір
205,00 UAH
Строк надання
10 днів (календарні)
телевізійне право:за один художній телефільм (до п'яти серій)
Адміністративний збір
410,00 UAH
Строк надання
10 днів (календарні)
телевізійне право: за один художній телефільм з 5 до 20 серій
Адміністративний збір
816,00 UAH
Строк надання
10 днів (календарні)
телевізійне право: за один художній телефільм більше 20 серій
Адміністративний збір
850,00 UAH
Строк надання
10 днів (календарні)
телевізійне право:за один повнометражний документальний, науково-просвітницький та інший неігровий телефільм (одну серію тривалістю 50 хвилин)
Адміністративний збір
205,00 UAH
Строк надання
10 днів (календарні)
телевізійне право:за одну повнометражну програму анімаційних фільмів тривалістю 50 хвилин
Адміністративний збір
150,00 UAH
Строк надання
10 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Держкіно відмовляє у державній реєстрації та видачі прокатного посвідчення у разі наявності однієї з таких підстав: - невідповідність поданих документів і матеріалів вимогам пункту 6 цього Положення та Закону України “Про кінематографію”; - наявність у фільмі матеріалів (висловлювань, дій тощо), які пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм і неофашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, приниження особистості, невігластво, неповагу до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, інші шкідливі звички, порнографію, що підтверджується висновком експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів; - одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку; - наявність обставин, передбачених частинами першою - третьою статті 15-1 Закону України “Про кінематографію”.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як подати документи на отримання державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів?
Зателефонувати за номером (044) 280-15-72 або написати на електронну пошту (marinik69@ukr.net) та обрати час для подачі документів (вт, ср, чт. з 09:00 до 18:00).
У який строк надається послуга?
Протягом 10 робочих днів з дня подання власником відповідних прав документів і матеріалів. Протягом 5 робочих днів з дня подання власником відповідних прав документів і матеріалів щодо фільму, на який раніше видавалося прокатне посвідчення. До 25 робочих днів, у разі виникнення розбіжностей, щодо визначення індексу фільму - за згодою власника відповідних прав на фільм, такий індекс визначається Експертною комісією з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно.
Як здійснюється збільшення або зменшення розміру адміністративного збору?
Плата за видачу прокатного посвідчення на національні фільми не справляється, крім фільмів з індексом «18». За видачу прокатного посвідчення на фільм з індексом «18» визначений розмір плати збільшується на 50 відсотків. Плата за видачу прокатного посвідчення зменшується: на 30 відсотків на фільми-призери міжнародних і національних фестивалів, лауреати кінематографічних та мистецьких премій (крім фільмів з індексом «18»); на 50 відсотківна фільми іноземного виробництва, дубльовані, озвучені або субтитровані українською мовою (крім фільмів з індексом «18»); на 50 відсотків на фільми, створені спеціально для дітей та юнацтва, в тому числі анімаційні.
Який порядок внесення плати за платну адміністративну послугу?
Оплата адміністративної послуги здійснюється у гривнях за реквізитами, вказаними у листі на оплату за видачу прокатного посвідчення.
Розміри адміністративного збору за платну адміністративну послугу
1) кінотеатральне право - 400 грн; 2) право домашнього відео: за один художній фільм, телесеріал - 400 грн, за один повнометражний документальний, науково-просвітницький або інший неігровий фільм та/або за програму таких фільмів - 150 грн, за один повнометражний анімаційний фільм та/або за одну повнометражну програму анімаційних фільмів - 150 грн; 3) право публічного комерційного відео за один фільм (одну серію) - 400 грн; 4) телевізійне право за один художній фільм (одну серію) - 400 грн, за один повнометражний, документальний, науково-просвітницькій та інший неігровий фільм тривалістю 50 хвилин - 205 грн, за один художній телефільм (до п`яти серій) - 410 грн, за один художній телефільм: з п`яти до 20 серій - 816 грн, більше 20 серій - 850 грн, за одну повнометражну програму анімаційних фільмів тривалістю 50 хвилин - 150 грн. Кожному власнику відповідних прав на фільм видається 10 примірників прокатного посвідчення за плату, наведену вище. Додаткова кількість прокатних посвідчень видається із справлянням плати у розмірі 0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний додатковий примірник. Кошти, отримані за видачу прокатного посвідчення, зараховуються до державного бюджету.