Зміни до Державного суднового реєстру України

Ідентифікатор послуги
01288
Строк
15 днів (робочі)
Повна назва
Внесення змін до Державного суднового реєстру України
Інформація про послугу
У разі виникнення змін, що викликають необхідність виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру, орган державної реєстрації, що видав реєстраційні документи, на підставі письмового погодження Морської адміністрації, а для риболовних суден - Держрибагентства та Морської адміністрації видає нові документи та вносить відповідні зміни до Державного суднового реєстру України. При цьому документ, що підлягає заміні, здається органу державної реєстрації.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба з морського та річкового транспорту України
+380445746789
Територіальні органи Державної служби з морського та річкового транспорту
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява власника (судновласника) у довільній формі з зазначенням змін, що викликають необхідність виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру України
Оригінал свідоцтва, що підлягає заміні (свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент), свідоцтво про право власності на судно)
Документ що підтверджує необхідність виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру України
Копія документа, що підтверджує особу власника (судновласника) та його громадянство, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, згода на збір та обробку персональних даних (у разі належності судна фізичній особі)
Копія платіжного документу або інформація (реквізити платежу) про сплату зборів (внесення плати) за внесення змін до Державного суднового реєстру України
Довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження діяти від імені власника (судновласника) (у разі необхідності)
Умови і випадки надання

Записи у Державному судновому реєстрі України повинні бути своєчасними, достовірними і відповідати записам у поданих судновласником документах.

Записи виконуються ручкою. Виправлення в записах повинні підтверджуватися словами "Виправленому вірити" і скріплюватися підписом працівника, відповідального за ведення Державного суднового реєстру України.

У разі виникнення змін, що викликають необхідність виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру, орган державної реєстрації, що видав реєстраційні документи, на підставі письмового погодження Морської адміністрації, а для риболовних суден - Держрибагентства та Морської адміністрації видає нові документи та вносить відповідні зміни до Державного суднового реєстру України.

При цьому документ, що підлягає заміні, здається органу державної реєстрації.

Результат та способи отримання результату
Свідоцтво про право власності на судно
Свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент)
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Вартість адміністративних послуг в Державному судновому рєстрі України розраховується окремо по кожному судну з диференціацією відповідно до технічних характеристик судна, віку судна за допомогою онлайн калькулятора, розміщеного на офіційному вебсайті Морської адміністрації за посиланням – https://marad.gov.ua/calc/calc.html
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Недостовірність відомостей, наведених власником (судновласником) у заяві та документах, доданих до заяви
Неповний перелік документів, передбачений Порядком ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які морські порти України здійснюють реєстраційні дії в Державному судновому реєстрі України?
1. Управління (служба) капітана Херсонського морського порту; 2. Відділ (служба) капітана Бердянського морського порту; 3. Управління (служба) капітана Маріупольського морського порту; 4. Управління (служба) капітана Одеського морського порту; 5. Відділ (служба) капітана Чорноморського морського порту; 6. Відділ (служба) капітана морського порту «Південний»; 7. Управління (служба) капітана Ізмаїльського морського порту; 8. Відділ (служба) капітана Білгород-Дністровського морського порту; 9. Управління (служба) капітана Миколаївського морського порту;

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: