Призначення належного користувача, якого визначив безпосередньо власник транспортного засобу

Ідентифікатор послуги
01883
Строк
1 день (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів
Інформація про послугу
Належний користувач - фізична особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить, а також керівник юридичної особи (особа, яка виконує повноваження керівника юридичної особи) або працівник, визначений керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу, які в разі внесення щодо них відомостей до Реєстру несуть відповідно до статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису).

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://bit.ly/3JstMb1, https://bit.ly/3B4utEn.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
Документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи власника транспортного засобу та належного користува
Довідка про реєстрацію місця проживання - у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, відомостей про зареєстроване місце проживання на території України власника транспортного засобу та належного користува
Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб) власника транспортного засобу та належного користувача
Довідка про звернення за захистом в Україні (для осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту) власника транспортного засобу та належного користувача
Відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) власника транспортного засобу та належного користувача
Документи, що підтверджують повноваження представника - у разі подачі документів уповноваженим представником
Посвідчення водія належного користувача, яке підтверджує право керування транспортним засобом відповідної категорії, що зазначений у заяві, - якщо право керування підтверджується посвідченням водія іноземної держави
Умови і випадки надання

Підставою для внесення до Реєстру відомостей про належного користувача є електронна заява або заява, сформована та подана заявниками, якою визначено належного користувача безпосередньо власником транспортного засобу у зв’язку з передачею фізичній або юридичній особі транспортного засобу в користування.


Обов’язковою умовою для внесення до Реєстру відомостей про належного користувача є наявність у нього діючого національного посвідчення водія або діючого посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року, записи в якому виконані або продубльовані літерами латинського алфавіту (далі - посвідчення водія), яке підтверджує право керування транспортним засобом відповідної категорії.

Вимога щодо наявності посвідчення водія є необов’язковою стосовно належного користувача - керівника юридичної особи (особи, яка виконує повноваження керівника юридичної особи).


Відомості про належного користувача до Реєстру вносяться через:

1) територіальні органи з надання сервісних послуг МВС;

2) електронний кабінет водія;

3) Портал Дія.


Під час внесення до Реєстру відомостей забезпечується їх зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню персональних даних відповідно до законодавства.

Результат та способи отримання результату
Внесення відомостей про належного користувача
Відмова у внесенні відомостей про належного користувача
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) чи на сайті: https://bit.ly/3B4utEn, https://e-driver.hsc.gov.ua/.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
1 день (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутність у поданих документах або Єдиному державному демографічному реєстрі відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) на території України заявників
Подання документів, що містять недостовірні відомості або явні ознаки підробки
Виявлення під час проведення перевірки транспортного засобу за відповідними реєстрами та базами даних, доступ до яких має МВС, зазначеного в електронній заяві або заяві, факту перебування в розшуку
Неправильне заповнення електронної заяви або заяви та/або внесення до неї відомостей не в повному обсязі
Наявність розбіжностей у відомостях, внесених до електронної заяви або заяви, і відомостях, що містяться у відповідних реєстрах та базах даних, доступ до яких має МВС
Виявлення під час проведення перевірки за відповідними реєстрами та базами даних, доступ до яких має МВС, факту відсутності інформації про діюче національне посвідчення водія, зазначене в електронній заяві або заяві
Виявлення під час проведення перевірки за відповідними реєстрами та базами даних, доступ до яких має МВС, факту: перебування заявників у розшуку; позбавлення належного користувача права керування транспортними засобами або встановлення щодо нього тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами; відсутності в належного користувача права керувати транспортними засобами відповідної категорії, до якої належить транспортний засіб, зазначений в електронній заяві або заяві
Виявлення факту відсутності в Реєстрі інформації про транспортний засіб, зазначений в електронній заяві або заяві
Неподання або подання не в повному обсязі документів, передбачених цим Порядком
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Що робити, якщо в мене немає електронного підпису?
Зверніться до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів. Заповніть реєстраційну форму, свої паспортні дані та номер платника податків. Вартість послуги становить приблизно 200 гривень, але може відрізнятися в різних центрах сертифікації ключів. Користувачі Приватбанку можуть отримати електронний підпис безкоштовно в особистому онлайн кабінеті «Приват24» або у відділенні банку. Електронний ключ до підпису радимо зберігати на знімному носії, наприклад, флешці.
Чи має призначення належного користувача термін дії?
Так, термін вказується в заяві.