Протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальними виробами для занять спортом

Ідентифікатор послуги
02310
Строк
до 10 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Розгляд питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальними виробами для занять спортом
Інформація про послугу
Громадяни, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок мають право на протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальними виробами для занять спортом. Документи щодо можливості протезування та/або ортезування учасника операції подаються та розглядаються Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю
+380442931756
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Копія заяви
Копія паспорта громадянина України (фізичні особи)
Рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в протезуванні та/або ортезуванні
Копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)
Копія направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
Висновок щодо забезпечення спеціальним виробом для занять спортом за формою згідно з додатком, виданий лікарем фізичної та реабілітаційної медицини або лікарем-ортопедом-травматологом закладу охорони здоров’я, реабілітаційної установи (у разі звернення учасника операції для забезпечення спеціальним виробом для занять спортом)
Довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах їх проведення, яким не встановлено інвалідності)
Інформація про застосування новітніх технологій
Калькуляція вартості протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціального виробу для занять спортом із зазначенням трудових і матеріальних витрат, затверджену підприємством
Копія документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях
Лист Міноборони, МВС, Мінветеранів або Мінмолодьспорту щодо необхідності забезпечення спеціальним виробом для занять спортом учасника операції, який систематично займається відповідним видом (відповідними видами) спорту, у разі повторного забезпечення спеціальним виробом для занять спортом - підтвердний документ про участь у спортивних змаганнях всеукраїнського або міжнародного рівня
Обґрунтування щодо навичок користування первинним протезом учасника операції і необхідності протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальними виробами для занять спортом вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством
Сертифікат про навчання фахівців, які забезпечують протезування та/або ортезування відповідними виробами за новітніми технологіями та/або спеціальними виробами для занять спортом
Умови і випадки надання

Учасник операції або його законний представник самостійно вибирає вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство.


Для розгляду питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальними виробами для занять спортом вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство, яке самостійно вибрав учасник операції, подає до Фонду копію заяви учасника операції про забезпечення виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальним виробом для занять спортом із зазначенням інформації про вибране вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство та необхідний пакет документів.


Фонд протягом 10 робочих днів з дати отримання (надходження поштою) документів та матеріалів опрацьовує їх і подає на розгляд експертної групи.


Строк розгляду документів та матеріалів експертною групою не може перевищувати 10 робочих днів з дати їх отримання Фондом (надходження поштою).


Фонд укладає з вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством та учасником операції або його законним представником письмовий тристоронній договір.


Для заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та проведення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціального виробу для занять спортом вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство подає до Фонду обґрунтування необхідності виконання таких робіт та копію відповідної заяви учасника операції.


Фонд після отримання від вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства акта виконаних робіт вносить інформацію про видачу протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціального виробу для занять спортом, яким забезпечено учасника операції, заміну приймальної гільзи (куксоприймача) або ремонт протезно-ортопедичного виробу до централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Результат та способи отримання результату
Решення про доцільність протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальними виробами для занять спортом
Надання учаснику операції грошової допомоги, безготівкового перерахування коштів вітчизняному протезно-ортопедичному підприємству
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Розгляд документів та матеріалів експертною групою з дати їх отримання Фондом (надходження поштою)
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (календарні)
Фонд з дати отримання (надходження поштою) документів та матеріалів подає на розгляд експертної групи
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

На кого поширюється зазначена послуга?
На громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.