Реєстрація кандидата на пост Президента України

Ідентифікатор послуги
01507
Строк
5 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Прийняття рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Інформація про послугу
Згідно зі статтею 19 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” в умовах воєнного стану забороняються проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, а також проведення всеукраїнських та місцевих референдумів. Функціонування та ведення Державного реєстру виборців тимчасово припинено.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Центральна виборча комісія
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа, громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про самовисування кандидатом на пост Президента України
Заява особи, висунутої кандидатом, про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від цієї партії та у зв’язку з цим згода на оприлюднення біографічних відомостей та обробку персональних даних, зобов’язання в разі обрання Президентом України протягом місяця з дня офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств та/або корпоративних прав - зазначити про їх відсутність), зобов’язання у разі обрання Президентом України припинити діяльність та/або скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні із зайняттям поста Президента України (у разі відсутності такої діяльності та/або такого мандата - зазначити про їх відсутність) (для реєстрації кандидатом на пост Президента України особи, висунутої партією)
Автобіографія кандидата на пост Президента України, на паперовому носії та в електронному вигляді, що обов’язково повинна містити: прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), усі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх десяти років до дня виборів змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, партійність, адресу місця проживання, наявність чи відсутність представницького мандата, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості, дату складання автобіографії та підпис кандидата (складається у друкованому вигляді)
Довідка про наявність чи відсутність судимості, видана уповноваженим органом після початку виборчого процесу
Документ про внесення грошової застави відповідно до статті 101 Виборчого кодексу
Ксерокопія першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки кандидата на пост Президента України
Передвиборна програма кандидата, викладеної державною мовою, обсягом до дванадцяти тисяч друкованих знаків (на паперовому носії та в електронному вигляді)
По одній фотографії кандидата на пост Президента України розмірами 4 х 6 сантиметрів та 9 х 13 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді
Рішення з’їзду (зборів, конференції) партії, прийняте відповідно до її статуту, про висування кандидата на пост Президента України, в якому зазначаються: прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) особи, висунутої кандидатом на пост Президента України, засвідчене підписом керівника партії і скріплене печаткою партії (для реєстрації кандидатом на пост Президента України особи, висунутої партією)
Умови і випадки надання

Громадянин України, який відповідно до статті 75 Виборчого Кодексу може бути обраним Президентом України, особисто подає до Центральної виборчої комісії заяву про самовисування кандидатом на пост Президента України.


У заяві про самовисування кандидатом на пост Президента України, датованою днем подання документів для реєстрації, повинні міститися:

1) згода на оприлюднення біографічних відомостей та на обробку персональних даних;

2) зобов’язання у разі обрання Президентом України протягом місяця з дня офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних прав - зазначити про їх відсутність);

3) зобов’язання в разі обрання Президентом України протягом місяця з дня офіційного оприлюднення результатів виборів припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні із зайняттям поста Президента України (у разі відсутності такої діяльності чи такого мандата - зазначити про їх відсутність).


Центральна виборча комісія видає кандидату на пост Президента України (висунутому партією або шляхом самовисування) або уповноваженому представнику партії, який подав документи, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць, рік, час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.


Документи для реєстрації кандидата на пост Президента України можуть подаватися до Центральної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію. 


Документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на пост Президента України подаються не пізніше ніж за п’ятдесят п’ять днів до дня виборів. У разі порушення цього строку, а також у разі подачі документів засобами поштового зв’язку (в тому числі - електронної пошти в іншому порядку, ніж встановлений Центральною виборчою комісією), а також в іншому порядку без урахування вимог Кодексу, документи щодо реєстрації кандидатів на пост Президента України Центральною виборчою комісією не розглядаються та повертаються листом члена Центральної виборчої комісії за дорученням Голови Центральної виборчої комісії.


Особа, висунута кандидатом на пост Президента України, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про самовисування чи про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від партії. 


Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, або особисто кандидатом на пост Президента України, висунутим шляхом самовисування, у безготівковій формі одним платежем на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації) в розмірі шістсот п’ятдесяти мінімальних заробітних плат, визначених у місячному розмірі (станом на день початку виборчого процесу).


Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або про відмову в реєстрації кандидата на пост Президента України за результатами перевірки щодо наявності чи відсутності підстав для прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації кандидата на пост Президента України протягом п’яти днів з дня прийняття визначених законодавством документів.

Результат та способи отримання результату
Довідка про прийняття документів
Рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Посвідчення кандидата на пост Президента України
Рішення про відмову в реєстрації кандидата на пост Президента України
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації кандидата на пост Президента України з дня прийняття документів
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
У разі встановлення Центральною виборчою комісією наявності у передвиборній програмі кандидата положень, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення
У разі отримання від суду належним чином засвідченої копії судового рішення про визнання особи, висунутої кандидатом на пост Президента України, недієздатною
У разі відсутності хоча б одного з документів, передбачених статтею 103 Виборчого кодексу
Порушення встановленого частиною першою статті 98, частинами першою - третьою статті 99, статтею 100 Виборчого кодексу порядку висування (самовисування) кандидата
У разі висування кандидата на пост Президента України від партії, яка здійснює пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, їхньої символіки та щодо якої в установленому Кабінетом Міністрів України порядку прийнято рішення про невідповідність її діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"
У разі отримання від уповноваженого органу інформації, що підтверджує факт виїзду особи, висунутої кандидатом, за межі України для постійного проживання
У разі виявлення інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом на пост Президента України, права бути обраною Президентом України
У разі отримання від уповноваженого органу інформації, що підтверджує факт припинення громадянства України особою, висунутою кандидатом на пост Президента України
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Коли ЦВК закінчує реєстрацію кандидатів?
Центральна виборча комісія закінчує реєстрацію кандидатів на пост Президента України не пізніше ніж за п’ятдесят днів до дня виборів.
Що робити у разі якщо у заяві зроблено помилку?
Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на пост Президента України для реєстрації документах, якщо їх наявність не є перешкодою для розуміння змісту викладених відомостей, підлягають виправленню або уточненню у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: