Погодження в'їзду на тимчасово окуповану території АР Крим та м. Севастополя

Ідентифікатор послуги
02091
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Погодження в'їзду на тимчасово окуповану території АР Крим та м. Севастополя для деяких категорій іноземців та осіб без громадянства
Інформація про послугу
Іноземці та особи без громадянства які мають намір в'їхати на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя повинні отримати погодження від Мінреінтеграції.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
+380445369234, +380442847713
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява за шаблоном, встановленим Мінреінтеграції, стосовно отримання погодження на в’їзд на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзд з неї
Документ, що підтверджує повноваження на представництво інтересів іноземного громадянина (у разі необхідності)
Умови і випадки надання

Відповідно до чинного законодавства України в’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзд з неї здійснюються за паспортним документом та спеціальним дозволом.


Мінреінтеграції видає спеціальний дозвіл на в’їзд на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзд з неї в разі:

- необхідності провадження журналістської діяльності;

- необхідності надання правового захисту особам, права, свободи та законні інтереси яких порушено незаконними органами влади, їх посадовими та службовими особами;

- необхідності провадження діяльності незалежними правозахисними місіями.


Іноземець звертається до Мінреінтеграції із відповідною заявою стосовно отримання погодження на в’їзд на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзд з неї.

Заява має містити наступні відомості:

- прізвище, ім'я, по-батькові іноземного громадянина українською мовою та мовою відповідно до паспортних даних;

- громадянство, дата народження іноземного громадянина;

- номер паспортного документу, дата видачі та термін дії документу;

- вид професійної діяльності;

- мета отримання спеціального дозволу;

- скан-копія паспортного документу іноземного громадянина.

- документи, що підтверджують зайняття професійною діяльністю (посвідчення адвоката, посвідчення журналіста тощо).


Мінреінтеграції після перевірки заяви за встановленими критеріями та у разі відсутності підстав для відмови інформує іноземного громадянина про те, що погодження готове.


Погодження Мінреінтеграції видається особисто за умови надання оригіналу звернення.


Після отримання погодження від Мінреінтеграції, іноземець звертається до Державної міграційної служби України для оформлення спеціального дозволу на в’їзд на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзд з неї.

Результат та способи отримання результату
Погодження Мінреінтеграції для подальшого оформлення в органах ДМС спеціального дозволу на в’їзд на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзд з неї
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Не встановлено законодавством
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які можливі способи подання заяви?
Заява подається до Мінреінтеграції: 1) електронною поштою - шляхом надсилання скан-копії листа на e-mail: info@mtot.gov.ua (в копії: minreintegration@gmail.com) (в такому разі іноземний громадянин чи його представник зобов'язані передати оригінал такої заяви під час отримання погодження Мінреінтеграції. У випадку ненадання оригіналу заяви, подання не видається); 2) особисто оригінал - за адресою: м. Київ, Чоколівський бульвар, 13 (за умови попереднього погодження за телефоном (044) 355-14-88; 3) поштою - надіслати лист на адресу: 03186, м. Київ,Чоколівський бульвар, 13, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як заявник може отримати погодження?
Заявник може отримати погодження: 1) за адресою: м. Київ, Чоколівський бульвар , 13 ( за умови попереднього погодження за телефоном (044) 355-14-88 або через e-mail: minreintegration@gmail.com); 2) поштовим відправленням - у разі попереднього повідомлення адреси отримувача (виключно за умови надходження до Мінреінтеграції оригіналу листа від іноземного громадянина); 3) уповноваженим представником - за умови надання такою особою підтвердження повноважень на представництво інтересів іноземного журналіста або іноземного засобу масової інформації.