Подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних ЗМІ

Ідентифікатор послуги
02076
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації
Інформація про послугу
Іноземець чи особа без громадянства, який є представником іноземного ЗМІ, який хоче перебувати в України протягом більше 90 днів, може звернутись за отриманням посвідки на тимчасове проживання – паспортний документ іноземця, який надає право перебування в Україні на рік. Для отримання такої посвідки іноземцю потрібно отримати подання Мінреінтеграції.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
+380445369234, +380442847713
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про оформлення подання територіальному органу Державної міграційної служби України на видачу посвідки на тимчасове проживання
Умови і випадки надання

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, звернення іноземного засобу масової інформації та подання Мінреінтеграції.


Іноземний журналіст звертається до Мінреінтеграції із заявою щодо погодження видачі посвідки. Мінреінтеграції після перевірки заяви за встановленими критеріями та у разі відсутності підстав для відмови інформує іноземного журналіста про те, що погодження готове. 

Подання Мінреінтеграції видається за умови надання оригіналу звернення ЗМІ. 


Вимоги до оформлення заяви:

1) оформляється на офіційному бланку іноземного засобу масової інформації;

2) підписується керівником іноземного засобу масової інформації або іншою уповноваженою особою (підпис керівника або іншої уповноваженої особи має бути оригінальним, ксерокопії листа не приймаються до розгляду);

3) скріплюється печаткою (за наявності).


Заява має містити наступні відомості:

- повна назва та вид іноземного засобу масової інформації;

- прізвище, ім'я, по-батькові іноземного журналіста українською мовою та мовою відповідно до паспортних даних;

- громадянство, дата народження іноземного журналіста;

- номер паспортного документу, дата видачі та термін дії документу;

- посада, яку обіймає іноземний журналіст в іноземному засобі масової інформації;

- мета оформлення клопотання (видача чи обмін посвідки на тимчасове проживання);

- територіальний орган Державної міграційної служби України, в який планується звернутися за видачею (обміном) посвідки на тимчасове проживання;

- скан-копія паспортного документу іноземного журналіста.

Результат та способи отримання результату
Подання Мінреінтеграції
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Не встановлено законодавством
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як заявник може отримати подання?
Заявник може отримати подання: 1) за адресою: м. Київ, Чоколівський бульвар , 13 ( за умови попереднього погодження за телефоном (044) 355-14-88 або через e-mail: minreintegration@gmail.com); 2) поштовим відправленням - у разі попереднього повідомлення адреси отримувача (виключно за умови надходження до Мінреінтеграції оригіналу листа від іноземного засобу масової інформації); 3) уповноваженим представником - за умови надання такою особою підтвердження повноважень на представництво інтересів іноземного журналіста або іноземного засобу масової інформації.
Які можливі способи подання заяви?
Лист подається до Мінреінтеграції: 1) електронною поштою - шляхом надсилання скан-копії листа на e-mail: info@mtot.gov.ua (в копії: minreintegration@gmail.com) (в такому разі іноземний журналіст чи його представник зобов'язані передати оригінал такого листа під час отримання подання Мінреінтеграції. У випадку ненадання оригіналу листа, подання не видається); 2) особисто оригінал - за адресою: м. Київ, Чоколівський бульвар, 13 (за умови попереднього погодження за телефоном (044) 355-14-88; 3) поштою - надіслати лист на адресу: 03186, м. Київ,Чоколівський бульвар, 13, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.