Переоформлення дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Ідентифікатор послуги
02228
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Переоформлення дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою
Інформація про послугу
У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу користувачу необхідно звернутись протягом 30 робочих днів до філії відповідного адміністративно – територіального регіону, із заявою про переоформлення дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.ucrf.gov.ua/.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про переоформлення дозволу
Дозвіл, що підлягає переоформленню
Документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни
Умови і випадки надання

Підставами для переоформлення дозволу на експлуатацію є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – власника дозволу;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – власника дозволу у разі, якщо їх діяльність не передбачає наявності ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

реорганізація юридичної особи – власника дозволу шляхом зміни організаційно – правової форми (перетворення), злиття, приєднання, поділу, виділу. У цьому разі (крім випадків поділу та виділу) дозвіл переоформлюється на правонаступника попереднього власника.


При реорганізації шляхом поділу або виділу дозволи на експлуатацію можуть бути переоформлені на суб’єкта господарювання, який реорганізується, та (або) на суб’єктів господарювання, що утворюються внаслідок реорганізації, тільки у разі, якщо параметри частотних присвоєнь залишаються незмінними. За інших умов такий суб’єкт господарювання повинен отримувати новий дозвіл на експлуатацію.


У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу необхідно звернутись протягом 30 робочих днів, особисто або через уповноважений орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення до філії відповідного адміністративно – територіального регіону, із заявою про переоформлення дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу. До заяви додається дозвіл, що підлягає переоформленню, та відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни.


У разі, якщо експлуатація радіоелектронного засобу (радіомережі) здійснюється у місті Києві або Київській області, заявочні документи подаються безпосередньо до головного офісу ДП "Український центр радіочастот" (03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 151).


У разі переоформлення дозволу УДЦР приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що переоформлявся, і вносить відповідні зміни до реєстру присвоєнь радіочастот.


Термін дії переоформленого дозволу дорівнює терміну дії дозволу, що переоформлявся.


Для певних радіотехнологій (більш детально - my.ucrf.gov.ua) заява та відповідні документи можуть бути подані заявником до УДЦР у формі електронного документа через Інформаційну підсистему "Портал послуг УДЦР" згідно з установленим форматом цих файлів. Усі дані передаються із накладанням електронного підпису та електронної печатки (за наявності) уповноваженої особи заявника відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".


Більш детальну інформацію можливо отримати на офіційному сайті УДЦР за посиланням:

https://www.ucrf.gov.ua/ua/services/pereoformlennya-dozvolu-na-ekspluataciyu (Головна → Сервіси → Присвоєння радіочастот і дозвіл на експлуатацію → Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу → Переоформлення дозволу на експлуатацію).

Результат та способи отримання результату
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) чи на сайті: https://my.ucrf.gov.ua/.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Відповідно до тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
У разі відсутності підстав для переоформлення чи недостовірності даних у поданих документах.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Протягом якого терміну переоформлюється дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв?
УДЦР протягом 10 робочих днів від дати реєстрації заяви про переоформлення дозволу зобов'язаний надати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу, або відмовити в переоформленні дозволу в разі відсутності підстав для переоформлення чи недостовірності даних у поданих документах. Переоформлений дозвіл видається за умови надання документів, що підтверджують оплату переоформлення.