Надання згоди на перерахування коштів як оплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Ідентифікатор послуги
02498
Строк
5 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання згоди на перерахування коштів як оплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
Інформація про послугу
Орган соціального захисту населення дає згоду на перерахування коштів грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, як оплати за договором купівлі житла

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Один примірник договору/договорів, в якому повинно бути зазначено, що земельна ділянка (у разі придбання житлового будинку) передається у власність внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.
Один примірник договору купівлі-продажу житла (далі - договір), в якому зазначається, що житло набувається у власність внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.
Умови і випадки надання

Орган соціального захисту населення в разі відповідності умов договору вимогам, визначених Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, не пізніше ніж через п’ять робочих днів надає внутрішньо переміщеній особі письмову згоду на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплати за договором із визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.


Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка внутрішньо переміщеної особи на рахунок, зазначений у договорі, за таких умов:

1) предметом договору є придбання у власність внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію, житла, що відповідає установленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;

2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку внутрішньо переміщеної особи, крім випадків, визначених пунктом 34 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

3) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців.


Якщо ціна договору перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку внутрішньо переміщеної особи, уповноважений банк переказує кошти грошової компенсації із спеціального рахунка внутрішньо переміщеної особи за договором лише після надходження на її спеціальний рахунок додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його виконання.

Додаткові кошти можуть бути внесені на спеціальний рахунок внутрішньо переміщеної особи за рахунок коштів:

місцевого бюджету,

особистих коштів,

інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі благодійних надходжень.

Результат та способи отримання результату
Надання згоди на перерахування коштів на рахунок продавця житла.
Відмова у наданні згоди на перерахування коштів на рахунок продавця житла.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
у договорі купівлі-продажу житла не зазначено, що житло (будинок із земельною ділянкою) набувається у власність внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію;
кошти грошової компенсації внутрішньо переміщена особа спрямовує на придбання житла у житлових будинках, які не введені в експлуатацію;
строк виконання договору купівлі-продажу житла перевищує двох місяців.
придбання внутрішньо переміщеною особою житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках за нормою, що не буде підставою для зняття з квартирного обліку;
ціна договору купівлі-продажу житла є більшою, ніж сума, перерахованих на спеціальний рахунок внутрішньо переміщеної особи коштів грошової компенсації;
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Що робити внутрішньо переміщеній особі у разі отримання відмови органу соціального захисту населення у наданні згоди на переказ коштів грошової компенсації із її спеціального рахунка?
Внутрішньо переміщена особа має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про переказ коштів грошової компенсації після усунення причин відмови в переказі таких коштів згідно з договором або оскаржити в суді відмову органу соціального захисту населення.
Чи можливо кошти грошової компенсації використовувати на оплату посередницьких послуг?
Забороняється використання коштів грошової компенсації на оплату посередницьких послуг. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на покриття витрат, пов’язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів, про що обов’язково зазначається в договорі.