Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб

Ідентифікатор послуги
01622
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
Інформація про послугу
Внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, мають право на отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення. Для цього потрібно звернутись до органу соціального захисту населення за місцем проживання з відповідною заявою та пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад
Центр надання адміністративних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про призначення грошової компенсації, в якій внутрішньо переміщена особа зазначає інформацію про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) та адресу фактичного місця проживання, наявність/відсутність у неї та членів її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, майнових прав на об’єкти незавершеного житлового будівництва та про те, що їй або членам її сім’ї не надавалося житло на підконтрольній Україні території раніше і не виплачувалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством.
Копія документа, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, а у разі подання документів законним представником - документа, що посвідчує особу того, від імені якого подається заява, а також документа, яким надано повноваження законному представникові представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства, або єДокумента разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також інформації про місце проживання (за наявності).
Копія посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.
За наявності електронної інформаційної взаємодії між органом соціального захисту населення та державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для надання послуги, така інформація заявником не подається.
Згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.
Копії документів про залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією, витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень тощо) або нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків, які разом брали участь в антитерористичній операції - для учасників бойових дій з числа добровольців у складі ЗСУ, МВС, Нацгвардії тощо.
Копії документів, що підтверджують родинні стосунки між внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з нею перебувають на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія.
Копії клопотання про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни керівника добровольчого формування, довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із ЗСУ, МВС, Нацгвардії тощо, довідки (витягу з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне залучення особи до забезпечення проведення АТО/ООС або рішення суду про встановлення факту добровільного залучення до забезпечення проведення АТО/ООС - для осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа добровольців.
Копія акта обстеження (в разі потреби) за формою встановленою Порядком надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 947, та/або інформаційного повідомлення, поданого відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380 “Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації” , та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання - за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території.
Копія довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за внутрішньо переміщеною особою та членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація.
Копія довідки/довідок про взяття внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, на облік внутрішньо переміщених осіб.
Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності та/або документа військово-лікарської комісії - для осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України - для учасників бойових дій з числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) ЗСУ, МВС, Нацгвардії тощо.
Копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України - для осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) ЗСУ, МВС, Нацгвардії тощо або з числа добровольців у складі ЗСУ, МВС, Нацгвардії тощо.
Копія рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї на квартирний облік.
Копія рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яка утворюється Мінветеранів - для учасників бойових дій з числа доборольців, які брали участь в АТО у взаємодії з ЗСУ, МВС, Нацгвардії тощо.
Орган соціального захисту населення самостійно отримує з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформаційну довідку про зареєстровані речові права на нерухоме майно заявника та членів його сім’ї.
Умови і випадки надання

Право на отримання грошової компенсації мають внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - внутрішньо переміщені особи) і які перебувають на квартирному обліку і не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

        

Заява про призначення грошової компенсації подається в письмовій чи в електронній формі (за наявності технічної можливості) до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку або до центру надання адміністративних послуг.

      

  Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви про призначення грошової компенсації з усіма необхідними документами вносить до комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб про призначення грошової компенсації (далі - комісія) подання про виплату грошової компенсації.

      

  Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності внутрішньо переміщеної особи або її представника приймає рішення щодо призначення (відмови в призначенні) грошової компенсації.

       

 За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення (відмови в призначенні) грошової компенсації за відсутності внутрішньо переміщеної особи або її представника. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

        

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про призначення (відмову в призначенні) грошової компенсації комісія надсилає копію рішення внутрішньо переміщеній особі із зазначенням розміру призначеної грошової компенсації або підстави відмови у призначенні грошової компенсації.

        

Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації внутрішньо переміщена особа звертається лише до відділення АТ “Ощадбанк” (далі - уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок).

        

Після відкриття спеціального рахунка внутрішньо переміщена особа протягом десяти робочих днів надає надає органу соціального захисту населення копію договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.


Результат та способи отримання результату
Рішення про призначення грошової компенсації
Рішення про відмову в призначенні грошової компенсації
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Скасування дії довідки про облік внутрішньо переміщених осіб.
Внутрішньо переміщена особа не брала безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, чи у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.
Подання недостовірних відомостей.
Внутрішньо переміщена особа та члени її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу України (на кожного члена сім’ї), що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації.
Невідповідність в документах, що посвідчують внутрішньо переміщену особу чи її представника, від імені якого подається заява.
Внутрішньо переміщена особа проживає менш як один рік у межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
Внутрішньо переміщеній особі або членам її сім’ї вже надавалося житло на підконтрольній Україні території або виплачувалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством.
Внутрішньо переміщена особа не є учасником бойових дій чи особою з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) ЗСУ, МВС, Нацгвардії тощо чи добровольців, які брали безпосередню участь в АТО/ООС.
Внутрішньо переміщена особа не перебуває на квартирному обліку.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як вираховується розмір компенсації?
У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової компенсації комісія одночасно визначає розмір такої компенсації за встановленою формулою: ГК = ((13,65 х Nс) – Вп + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ, де 13,65 кв. метра - норма жилої площі на кожну особу, яку включено в розрахунок грошової компенсації; Nс - кількість осіб, на яких розраховується грошова компенсація; Вп - жила площа, яка перебуває у власності внутрішньо переміщеної особи (членів її сім’ї, які включені в розрахунок грошової компенсації); 35,22 кв. метра - норма загальної площі на сім'ю; 10 кв. метрів - норма жилої площі на кожного члена сім’ї внутрішньо переміщеної особи, який є особою з інвалідністю, з урахуванням внутрішньо переміщеної особи; Nп - кількість членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю, з урахуваннямвнутрішньо переміщеної особи; Вг - опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому внутрішньо переміщена особа перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією; Км - коефіцієнт 1,5 збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла; ПЗ - витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, розмір яких не перевищує 3 відсотки розміру грошової компенсації. Розмір грошової компенсації підлягає перерахунку у зв’язку із зміною складових формули, за якою розраховується грошова компенсація, якщо грошова компенсація не виплачена чи виплачена не в повному обсязі.
Як можна використовувати призначену грошову компенсацію?
Внутрішньо переміщена особа протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовує призначену грошову компенсацію на придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування. Кошти грошової компенсації використовуються під час воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування.