Висновок щодо електромагнітної сумісності

Ідентифікатор послуги
01943
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Надання висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв
Інформація про послугу
Суб'єкт господарювання, який має намір експлуатувати радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої, особисто або через уповноважений ним орган звертається до Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" із заявою про видачу йому висновку.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.ucrf.gov.ua/.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про надання висновку щодо електромагнітної сумісності
Копія документа, що засвідчує особу (для фізичних осіб)
Копія ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (у разі, якщо її наявність передбачена законодавством)
Пояснювальна записка, в якій надається обґрунтування необхідної смуги, номіналів радіочастот, що замовляються, інформація про призначення та характер радіомережі, тип радіоелектронних засобів, що планується використовувати в радіомережі, їх параметри
Схема організації з'язку, що планується
Копії карт місцевості в масштабі 1:200000 або 1:100000 із зазначенням місць знаходження радіоелектронних засобів
Умови і випадки надання

Суб'єкт господарювання, який має намір експлуатувати радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої, особисто або через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР із заявою про видачу висновку. Заява повинна містити позиції щодо радіочастот (смуг радіочастот), необхідних для експлуатації радіоелектронних засобів, а також термінів початку та повного освоєння замовлених радіочастот (смуг радіочастот).


Таблиця відповідності заявочних форм радіотехнологіям, що зазначені в Плані використання радіочастотного ресурсу України та відповідні заявочні форми знаходяться на офіційному  сайті ДП "Український центр радіочастот" в розділі "Сервіси" (https://www.ucrf.gov.ua/ua/services/ ) за посиланням:  Сервіси – Присвоєння радіочастот і дозвіл на експлуатацію – Електромагнітна сумісність і радіочастотний моніторинг – Висновок щодо електромагнітної сумісності для рухомої, радіомовної, фіксованої та супутникової радіослужб відповідно.


Для певних радіотехнологій (більш детально - my.ucrf.gov.ua) заява та відповідні документи можуть бути подані Заявником до ДП "Український центр радіочастот" у формі електронного документа через Інформаційну підсистему "Портал послуг УДЦР" згідно з установленим форматом цих файлів. Усі дані передаються із накладанням електронного підпису та електронної печатки (за наявності) уповноваженої особи Заявника відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".


При заповненні графи "Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" заяви необхідно вказувати номер запису та розділ цього Реєстру. У випадку, коли РЕЗ (радіостанцію) внесено до Переліку РЕЗ (радіостанцій), застосування яких на території України погоджено НКРЗІ, в цій графі необхідно вказувати номер запису та назву відповідного Переліку. Реєстр РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, та переліки РЕЗ (радіостанцій), застосування яких на території України погоджено НКРЗІ, розміщені в розділі "Реєстр РЕЗ та ВП" офіційного сайту НКРЗІ. У разі, якщо експлуатація радіоелектронних засобів планується в декількох адміністративних регіонах, у місті Києві або Київській області, заявочні документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР (03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 151).


Висновок щодо ЕМС надається УДЦР на кожний окремий радіоелектронний засіб стаціонарного розташування, параметри якого потребують розрахунків електромагнітної сумісності і погоджень. Радіотехнології в заявах про надання висновку щодо ЕМС визначаються згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України.


У тридцятиденний термін від дати реєстрації заяви УДЦР повинен оформити висновок щодо ЕМС, направити Заявнику повідомлення та рахунок на оплату проведення робіт з підготовки та видачі висновків щодо ЕМС або надати відмову із зазначенням підстав. У разі необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України термін надання висновку не повинен перевищувати 80 діб.


У разі необхідності міжнародної координації термін підготовки висновків продовжується на період, визначений Регламентом Міжнародного союзу електрозв’язку або відповідними міжнародними угодами. У разі необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України та/або міжнародної координації УДЦР протягом тижня від дати виникнення підстав у письмовій формі інформує Заявника.


Висновок щодо ЕМС дає право на встановлення (монтаж) радіоелектронних засобів за умов дотримання санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. Встановлення (монтаж) радіоелектронних засобів повинно виконуватись відповідно до вимог діючих нормативних документів у галузі будівництва.


Термін дії висновку щодо ЕМС становить шість місяців, за винятком висновків щодо ЕМС для радіоелектронних засобів мовлення, для яких встановлюється термін дії дванадцять місяців. Продовження терміну дії висновку щодо ЕМС законодавством не передбачено.

Результат та способи отримання результату
Висновок щодо електромагнітної сумісності.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) чи на сайті: https://my.ucrf.gov.ua/.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Відповідно до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подано не всі документи, передбачені статтею 41 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
Невиконання умов електромагнітної сумісності на заявлених радіочастотах з діючими або запланованими радіоелектронними засобами
На радіоелектронні засоби, які планує використовувати заявник, немає встановленого законодавством документа про підтвердження відповідності
Негативних результатів міжнародної координації
Документи оформлені з порушенням вимог статті 41 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
Радіоелектронні засоби, які планує використовувати заявник, не входять до реєстру радіоелектронних засобів, дозволених до використання в Україні
У Плані використання радіочастотного ресурсу України у зазначеній смузі радіочастот не визначена заявлена радіотехнологія
Заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Протягом якого терміну надається висновок щодо електромагнітної сумісності?
Термін надання заявнику висновку не повинен перевищувати 30 діб від дати реєстрації заяви без урахування термінів погодження та міжнародної координації заявлених частотних присвоєнь. У разі необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України термін надання висновку не повинен перевищувати 80 діб. У разі необхідності міжнародної координації термін надання висновку продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про радіочастотний ресурс України" стаття 41 Постанова КМУ від 09.06.2006 №815 "Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України" Рішення колегіального органу від 01.11.2012 №559 "Про затвердження Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ" Розділ ІІ Рішення колегіального органу від 23.12.2014 №844 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою" Розділ І та ІІ Рішення колегіального органу від 01.11.2016 №578 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж" Розділ І