Пільговий довгостроковий кредит ВПО, учасникам АТО та ООС на придбання житла

Ідентифікатор послуги
01324
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил на придбання житла
Інформація про послугу
Особи, на яких поширюється дія Законів України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"можуть отримати пільгове довгострокове кредитування на придбання житла. Для цього потрібно звернутись до регіонального управління Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з відповідним пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Регіональні управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про надання кредиту, до якої додаються необхідні документи (подається переможцем відбору)
Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб)
Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника
Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті)
Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство повнолітніх членів сім’ї; у разі відсутності у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, відомостей про зареєстроване місце проживання - довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла
Довідка про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей)/довідка (лист) про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи та відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів повнолітніх членів сім’ї одержувача державної підтримки, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім’ї кандидата)
Письмова згода кожного повнолітнього члена сім’ї, на якого розраховується розмір кредиту щодо включення їх у розрахунок кредиту (в довільній формі)
Документи, що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір кредиту, які разом з ним проживають або зареєстровані
Попередній договір про придбання житла (інші документи, що підтверджують зобов’язання або намір власника житла (продавця) укласти з кандидатом договір про придбання житла)
Акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, та яке зруйноване чи непридатне для проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції)
Копія посвідчення учасника бойових дій та інформацію про включення до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (подають особи, на яких поширюється дія пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”)
Копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та, а у разі відсутності у посвідченні посилання на норму законодавства, відповідно до якої установлено статус, - копія документа про безпосередню участь в антитерористичній операції або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (подається особами, на яких поширюється дія пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”)
Анкета громадянина - кандидата
Умови і випадки надання

Кредит надається на строк до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником визначеного відповідно до законодавства пенсійного віку. Строк надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.

Кредит надається виходячи:

- з нормативної площі житла, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.При цьому площа житла, що придбавається сім’єю з однієї особи (одинока особа) і є однокімнатною квартирою, становить не більш як 52,5 кв. метра загальної площі, а площа житла сім’ї з двох та більше осіб - не більш як 94,5 кв. метра загальної площі;

- з договірної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем розташування об’єкта, на придбання якого надається кредит, але не більше граничної вартості 1 кв. метра.

Право на отримання кредиту мають:

1) кандидати, на яких поширюється дія Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

2) кандидати, на яких поширюється дія пунктів 19-21 частини першої статті 6 або пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Кредит надається за умови:

- перебування кандидата та членів сім’ї кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, або наявності у кандидата та у членів сім’ї кандидата у власності житлової площі з моменту набрання чинності Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" до моменту подання заяви про намір отримати кредит (крім власності, розташованої на території, що є тимчасово окупованою відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу, або

- відсутності у кандидата та у членів сім’ї кандидата на праві власності житлової площі та відсутності у них у власності житлової площі (крім житлової нерухомості, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085, з моменту набрання чинності Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" до моменту подання заяви про намір отримати кредит;

- підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

-  внесення кандидатом на особистий рахунок коштів, визначених пунктом 6 Порядку для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам.

Результат та способи отримання результату
Рішення про надання кредиту
Рішення про відмову в наданні кредиту
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Кандидат не відповідає одній або декільком умовам надання кредиту, визначеним пунктами 9 і 10 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла
Документи подано не в повному обсязі або не відповідають вимогам, установленим Порядком
Кандидатом або позичальником подано документи, що містять неправдиві відомості
Документи подано кандидатом з порушенням строку, визначеного фінансовою установою
Платоспроможність кандидата не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 10 Порядку
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як формується реєстр кандидатів на отримання кредиту?
Заяви про намір отримати кредит та анкети можуть бути подані кандидатом до фінансової установи за його місцезнаходженням або ж можуть бути надіслані до фінансової установи засобами поштового або електронного зв’язку. Порядковий номер кандидата в реєстрі формується в порядку черговості подання відповідної заяви про намір отримати кредит та анкети з урахуванням дати та часу подання заяви та анкети. Датою подання електронної заяви про намір отримати кредит є дата надходження на визначену електронну адресу фінансової установи. Якщо електронна заява та анкета надійшли на визначену електронну адресу фінансової установи в неробочий день та/або неробочий час, датою подання заяви та анкети вважається наступний після нього робочий день. Зміни до реєстру вносяться протягом робочого дня з моменту виникнення відповідної зміни шляхом внесення інформації до електронної копії реєстру. При цьому відповідні зміни відображаються у реєстрі, що розміщується на веб-сайті фінансової установи на наступний робочий день.