Ідентифікатор послуги
02491
Строк
30 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Набуття статусу МСР (малої системи розподілу)
Інформація про послугу
У разі якщо електричні мережі відповідають критеріям та кваліфікаціям МСР, ці електричні мережі можуть бути визнані як МСР та дані про них будуть внесені до Реєстру малих систем розподілу.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/11.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Документи, які підтверджують відповідність електричної мережі критеріям класифікації МСР
Документи, які підтверджують право власності на електричну мережу
Звернення власника електричної мережі, що підпадає під критерії визначення МСР, для реєстрації такої МСР
Копії укладених договорів про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку
Копія укладеного з власником мереж МСР договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії із додатками та додатковими угодами до нього
Перелік майбутніх користувачів МСР
Повідомлення про надання послуги з приєднання МСР (у випадку приєднання до електричних мереж системи розподілу)/акт про надання послуги з приєднання МСР (у випадку приєднання до електричних мереж системи передачі)
Схема електричної мережі
Умови і випадки надання

Критерії та класифікація МСР

Електричні мережі можуть бути визначені як МСР, якщо це:

система розподілу, створена в єдиному проєкті забудови (черги забудови), яка перебуває у власності споживачів - юридичних осіб та розташована на обмеженій території житлового комплексу;

система розподілу, яка створена на правах спільної власності на обмеженій території земельної ділянки та використовується співвласниками для задоволення потреб (садові товариства, гаражні кооперативи, котеджні містечка тощо), визначених відповідним статутом організацій та/або об’єднань громадян;

система розподілу, мережами якої здійснюється розподіл електричної енергії переважно для власника мереж або для юридичних осіб, пов’язаних з ним господарськими відносинами та/або відносинами контролю;

електричні мережі, що розподіляють електричну енергію Користувачам на обмеженій території комерційного закладу (офісні центри, торговельно-розважальні комплекси тощо), пов’язаним між собою господарськими відносинами та/або відносинами контролю;

електричні мережі, що розподіляють електричну енергію на обмеженій території Користувачам, виробничі процеси яких пов’язані між собою з технологічних причин або міркувань безпеки;

електричні мережі, що розподіляють електричну енергію на обмеженій території Користувачам закладу громадського обслуговування (спортивно-оздоровчі комплекси, санаторно-курортні комплекси тощо).

Електрична мережа класифікується як МСР, якщо вона відповідає одночасно таким критеріям:

кількість користувачів МСР - не менше двох;

категорія користувачів - учасники індустріальних парків, електроустановки яких приєднуються до МСР та розміщуються на території індустріальних парків;

замовником послуги з приєднання електричної мережі до систем розподілу чи передачі виступав замовник послуги з приєднання МСР;

приєднана потужність МСР до ОСР/ОСП не менше 5000 кВт;

плановий середньомісячний обсяг розподілу електричної енергії МСР більше 5 тис. кВт·год;

розподіл електричної енергії мережами МСР не здійснюється побутовим споживачам;

топологія мережі МСР не створює паралельну роботу та/або перетоки електричної енергії між точками приєднання МСР до мереж ОСП/ОСР і не має будь-яких електричних зв’язків (у тому числі із застосуванням будь-яких комутаційних пристроїв) із мережами інших ОСП/ОСР.

Результат та способи отримання результату
Внесення даних щодо електричної мережі до Реєстру малих систем розподілу
Відмова у внесенні даних щодо електричної мережі до Реєстру малих систем розподілу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника письмово або усно, електронною поштою чи на сайті: https://www.nerc.gov.ua/.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Документи, що додаються до звернення, подані не в повному обсязі
Заявлена електрична мережа не відповідає критеріям та класифікації МСР
Звернення суб’єкта господарювання або хоча б один із документів, що додається до звернення, підписані особою, яка не має на це повноважень
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який строк надання послуги?
Тридцять робочих днів