Державна реєстрація довгострокових зобов’язань, взятих розпорядниками бюджетних коштів, які є державними партнерами, у тому числі концесієдавцями, за договорами, укладеними в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійними договорами

Ідентифікатор послуги
02494
Строк
10 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Державна реєстрація довгострокових зобов’язань, взятих розпорядниками бюджетних коштів, які є державними партнерами, у тому числі концесієдавцями, за договорами, укладеними в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійними договорами
Інформація про послугу
Внесення відомостей до Реєстру довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства про зобов’язання, взятих розпорядниками бюджетних коштів, які є державними партнерами, у тому числі концесієдавцями, за договорами, укладеними в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійними договорами

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1534/5470/details.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Інформація, що додається
Копія договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору (далі – договір), або копія додаткової угоди до такого договору, завірені керівником державного партнера
Супровідний лист у довільній формі з зазначенням кількості сторінок додатків
Умови і випадки надання

Для внесення відомостей до Реєстру розпорядники бюджетних коштів, які є державними партнерами, у тому числі концесієдавцями, подають до Мінекономіки в паперовій формі або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки разом із супровідним листом завірену керівником державного партнера копію договору (з усіма додатками до нього) протягом трьох робочих днів з дня укладення такого договору та інформацію, наведену у пунктах 2-7 додатка 1, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2022 № 1241 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства" (далі – Постанова), а саме:

- форма здійснення державно-приватного партнерства та реквізити договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору, відповідно до якого взято довгострокове зобов’язання.

- найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України державного партнера, у тому числі концесієдавця.

 - найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України приватного партнера, у тому числі концесіонера.

 - місцезнаходження об’єкта державно-приватного партнерства, у тому числі концесії.

- строк, на який укладено договір в рамках здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі концесійний договір.

- обсяг та період виплати довгострокових зобов’язань з розбивкою за роками.

Мінекономіки протягом десяти робочих днів з дати реєстрації супровідного листа вносить відомості до Реєстру та розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію з Реєстру.

Результат та способи отримання результату
Внесення відомостей до Реєстру
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою чи на сайті: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1534/5470/documents/0/0.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Надання інформації в неповному обсязі
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де можна ознайомитись з результатом розгляду поданих документів?
Результат розгляду відображається в персональному електронному кабінеті на Порталі електронних сервсів Мінекономіки. Також Мініекономіки розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію з Реєстру згідно з додатком 2 до 15 числа наступного періоду, в якому була подана розпорядниками бюджетних коштів, які є державними партнерами, змінена інформація щодо довгострокових зобов’язань, відомості про які внесені до Реєстру.