Смерть

Мені потрібно вирішити питання, пов'язані з похованням

Реєстрація місця проживання

Декларування місця проживання особи Декларування місця проживання дитини Реєстрація місця проживання Зняття з реєстрації місця проживання Реєстрація місця проживання дитини до 14 років Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи Зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання Видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб Внесення до будинкової книги відомостей про громадянина Надання дозволу на реєстрацію громадян Видача акта обстеження на факт проживання особи без реєстрації місця проживання за даною адресою (на основі письмових свідчень сусідів) Внесення змін до інформації в Реєстрі територіальної громади Видача довідки про відсутність відомостей про реєстрацію місця проживання особи Внесення змін до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання / перебування особи (у разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу) Видача витягу з реєстру територіальної громади Надання дозволу щодо перереєстрації місця проживання малолітньої дитини без згоди батька (матері) Видача довідки про фактичне місце проживання Видача акта обстеження на факт не проживання особи за місцем реєстрації (на основі письмових свідчень сусідів) Видача довідки про реєстрацію та проживання особи станом на 15.04.1991 року Видача довідки про зміну адресного номера будинку Видача довідки-характеристики на громадян Видача довідки про реєстрацію неповнолітніх в будинку Видача довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру

Ветерани та учасники бойових дій

Видача бланку-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни Надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни Встановлення статусу дитина війни Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань Надання статусу учасника бойових дій Надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці Встановлення статусу члена сім’ї загиблої (померлої) особи, яка добровільно забезпечувала проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадила волонтерську діяльність та загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання Державна допомога особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб Прийняття рішення про виплату грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад Прийняття рішення про відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб Видача направлення на отримання послуг із психологічної реабілітації постраждалим учасникам Революції Гідності, ветеранам війни з числа учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) таких осіб Надання відомостей з Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення Видача нового посвідчення жертви нацистських переслідувань особам, які мають право на пільги, встановлені Законом України "Про жертви нацистських переслідувань" у зв’язку з втратою або непридатністю для користування Видача нового посвідчення Постраждалий учасник Революції Гідності у зв'язку з його непридатністю або втратою Позбавлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності за заявою особи Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою учасника Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам Призначення одноразової грошової допомоги членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни Забезпечення санаторно-курортними путівками постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб Прийняття рішення про проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу Розгляд питання протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні Постановка на чергу для пільгового зубопротезування громадян Розгляд питання надання грошової допомоги для забезпечення нейрореабілітації учасника операції Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту Призначення одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей Видача направлення для отримання послуг з соціальної та професійної адаптації Розгляд питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальними виробами для занять спортом Встановлення факту одержання ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях Видача посвідчення реабілітованої особи Надання статусу особи, депортованої за національною ознакою Відшкодування витрат на безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей Виплата щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань Прийняття рішення з питань визнання осіб реабілітованими або потерпілими від репресій Виплата грошової компенсації особам, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі (ув’язнення) або примусового поміщення у лікувальні заклади і згодом реабілітовані відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві

Благоустрій

Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах населеного пункту Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Видача дозволу на перепоховання останків померлих Видача ордера на видалення зелених насаджень Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Видача акта обстеження зелених насаджень Надання рішення про закріплення об’єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані (для рекламного засобу) Внесення змін до технічного паспорта вивіски Видача дублікату дозволу на розміщення зовнішньої реклами Визначення можливості розміщення засобу пересувної мережі Надання рішення про закріплення об’єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані для стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Визначення можливості розміщення літнього торгового майданчика Погодження технічного паспорта вивіски Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Надання рішення про закріплення об’єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані (для пересувної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності) Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу Встановлення за погодженням з власником зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Погодження схеми організації дорожнього руху Продовження терміну дії ордера на видалення зелених насаджень Прийняття рішення про продовження строку пріоритету на місце розташування рекламного засобу Погодження на розміщення об’єктів пересувної та дрібної стаціонарної мережі з надання послуг у сфері відпочинку і розваг (цирки) Визначення можливості продовження строку розміщення засобу пересувної мережі Надання рішення про закріплення об'єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані для приватного сектору Надання місця на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) Надання місця на розміщення тимчасових натяжних рекламних засобів на дорожніх металевих огородженнях Надання висновку про можливість заміни існуючої чи встановлення нової огорожі Продовження строку дії технічного паспорту вивіски Рішення про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів Надання рішення про закріплення об’єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані (для підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб-підприємців, громадян, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку тощо) Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад Погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Видача дозволу на встановлення дорожніх знаків на дорогах місцевого значення Реєстрація та введення до електронного реєстру обліку вивісок Визначення можливості повторного розміщення літнього торгового майданчика Надання згоди на розроблення детального плану територій Припинення дії технічного паспорта вивіски Погодження паспорта опорядження фасаду будівлі (споруди) Погодження (перепогодження) паспорта літнього/всесезонного торгового майданчика Розірвання договору про надання місця на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) Надання дозволу на організацію ринку / ярмарку Подовження терміну дії погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг Видача довідки про дозвіл на встановлення реклами Надання дозволу на проведення ремонту, обладнання, реконструкції фасадів будинків та споруд Видача дубліката паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Оформлення дублікату погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг Визначення меж територій пам'яток місцевого значення та затвердження їхніх зон охорони Надання дозволу на влаштування вітрин, балконів

Засвідчення документів

Посвідчення заповіту (крім секретного) Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них Видача дублікатів втрачених або зіпсованих документів, посвідчених посадовою особою органу місцевого самоврядування Засвідчення справжності підпису на документах Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами Видача довідки про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця (довідка для оформлення спадщини) Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України Видача довідки про те, що місце проживання спадкоємця на день смерті спадкодавця було зареєстровано за однією адресою зі спадкодавцем

Особи з інвалідністю

Призначення державної соціальної допомоги на догляд Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій осіб Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю Забезпечення направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до державної реабілітаційної установи, що належить до сфери управління Мінсоцполітики Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю Призначення грошових компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю автомобілем Прийняття рішення про надання тимчасового відпочинку особам, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування Прийняття рішення про надання тимчасового відпочинку батькам або особам, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю Скасування дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємством, організацією громадського об’єднання осіб з інвалідністю Надання допомоги на поховання особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю Надання допомоги на поховання особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів Забезпечення направлення дітей з інвалідінстю до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг за програмою "Реабілітація дітей з інвалідністю" Видача дубліката посвідчення для особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів Видача путівки (рішення) на поселення бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду)

Соціальні допомоги та послуги

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Формування сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби Надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Призначення страхових виплат членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника у разі його смерті, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження Призначення страхової виплати медичному працівнику у разі встановлення групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження Встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми Надання одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання Надання платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України Виплата допомоги на поховання Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася похоронити померлого Включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг Прийняття рішення про надання соціальної послуги з перекладу жестовою мовою Прийняття рішення про надання соціальної послуги з паліативного догляду Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціально-трудової адаптації Прийняття рішення про надання соціальної послуги з супроводу під час інклюзивного навчання Прийняття рішення про надання соціальної послуги зі стаціонарного догляду Прийняття рішення про надання соціальної послуги з надання транспортних послуг Прийняття рішення про надання соціальної послуги з денного догляду дітей з інвалідністю Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціальної інтеграції та реінтеграції Прийняття рішення про надання соціальної послуги з денного догляду Прийняття рішення про надання соціальної послуги з призначення персонального асистента Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціально-психологічної реабілітації Прийняття рішення про надання соціальної послуги з надання натуральної допомоги Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціальної адаптації Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю Прийняття рішення про надання соціальної послуги з екстреного (кризового) втручання Прийняття рішення про надання соціальної послуги з фізичного супроводу осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями Прийняття рішення про надання соціальної послуги з догляду вдома Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці Прийняття рішення про надання соціальної послуги з підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціальної профілактики Прийняття рішення про надання соціальної послуги консультування Видача архівних довідок, копій або витягів на запити фізичних і юридичних осіб, необхідних для соціального захисту громадян Видача довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги Надання довідки громадянину для отримання додаткової соціальної відпустки Надання дозволу на звільнення (часткове звільнення) від плати за харчування учнів навчальних закладів загальної середньої освіти Видача єдиного квитка дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування Видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї у разі їх пошкодження чи заміни у зв’язку зі зміною прізвища Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ВВВ, учасникам АТО (ООС) Видача акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї Надання адресної матеріальної допомоги згідно міської програми "Турбота" Надання довідки, що підтверджує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім’ї Надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї Надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні Оформлення та видача картки жителя міста Надання грошової допомоги громадянам похилого віку до ювілейних дат (75-річчя та більше) Видача довідки про склад сім’ї та пічне опалення і наявність газової установки до управління соціального захисту населення Надання довідки про перебування (не перебування) на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги Видача направлення на безоплатне зберігання транспортного засобу на автостоянці Надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні Видача довідки про те, чи особа отримувала матеріальну допомогу на лікування від селищної ради Прийняття рішення про надання соціальної послуги з надання нічного притулку Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" Видача пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів) відповідно до законодавства Довідка про відсутність газопостачання Видача матеріальної допомоги військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних силах України Прийняття рішення щодо включення установи, організації, закладу, фізичної особи - підприємця до переліку суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації Надання одноразової грошової допомоги батькам, які виховують дітей з інвалідністю Видача нового посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту Прийняття рішення про надання соціальної послуги з інформування Надання пільг з оплати за харчування в закладах дошкільної освіти Видача довідки про присвоєння звання "Мати-героїня" Надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах області Надання житла членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов Переведення особового рахунку на іншу особу Прийняття рішення про припинення дії посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту Надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем Реєстрація помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки Видача довідки про період проживання/роботи в зоні посиленого радіоекологічного контролю (4 зона ЧАЕС) Надання матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції Відшкодування витрат українських авіаперевізників в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування Прийняття рішення про розміщення майданчиків для паркування транспортних засобів Надання згоди на перерахування коштів як оплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей Прийняття рішення про надання соціальної послуги з надання притулку Видача довідки про те, що заявниця народила та виховала дитину до 3 – ох річного віку, до 6 – ти річного віку, до 8 – ох річного віку Видача листів талонів на пільговий проїзд окремих категорій громадян Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим від пожежі або стихійного лиха Надання довідки про зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в разі зміни місця проживання Видача довідки про здійснення догляду за громадянином (громадянкою), який (яка) є особою з інвалідністю Відшкодування за проїзд хворим з хронічною нирковою недостатністю до закладу охорони здоров'я