Переїзд на нове місце проживання

Я планую змінити місце проживання

Реєстрація місця проживання

Декларування місця проживання особи Декларування місця проживання дитини Реєстрація місця проживання Реєстрація місця проживання дитини до 14 років Зняття з реєстрації місця проживання Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи Зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання Видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб Видача акта обстеження на факт не проживання особи за місцем реєстрації (на основі письмових свідчень сусідів) Видача довідки про реєстрацію та проживання особи станом на 15.04.1991 року Видача довідки про зміну адресного номера будинку Видача довідки-характеристики на громадян Видача довідки про реєстрацію неповнолітніх в будинку Видача довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру Внесення до будинкової книги відомостей про громадянина Надання дозволу на реєстрацію громадян Видача акта обстеження на факт проживання особи без реєстрації місця проживання за даною адресою (на основі письмових свідчень сусідів) Внесення змін до інформації в Реєстрі територіальної громади Видача довідки про відсутність відомостей про реєстрацію місця проживання особи Внесення змін до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання / перебування особи (у разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу) Видача витягу з реєстру територіальної громади Надання дозволу щодо перереєстрації місця проживання малолітньої дитини без згоди батька (матері) Видача довідки про фактичне місце проживання

Паспортні послуги

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі, яка звертається за оформленням паспорта після досягнення 18-річного віку Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм особі, яка набула громадянства України Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв'язку з втратою / викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження); виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання; якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток; у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (за бажанням) Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації); отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням); виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; закінчення строку дії паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання Внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку (у разі спливу тридцятиденного строку на звернення для вклеювання фотокартки) Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої Внесення до паспорта громадянина України для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії Внесення до паспорта громадянина України для виїзду за кордон батьків (одного з батьків), іншого законного представника дитини інформації про дитину

Імміграція та захист в Україні

Оформлення та видача посвідки на постійне проживання Оформлення та видача у зв’язку із втратою або викраденням посвідки на постійне проживання, її обміну Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання Оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України Оформлення та видача у зв'язку із втратою або викраденням посвідки на тимчасове проживання, її обміну Видача довідки про звернення за захистом в Україні Продовження строку дії довідки про звернення за захистом в Україні Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту Продовження строку дії посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа особи, якій надано додатковий захист Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа біженця Продовження строку дії посвідчення біженця Оформлення ( у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення біженця Видача посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист Видача посвідчення закордонного українця Видача нового посвідчення закордонного українця, у зв’язку зі зміною прізвища, імені чи імен, громадянства, місця постійного проживання закордонного українця Перереєстрація посвідчення закордонного українця Прийняття рішення про припинення статусу закордонного українця за заявою закордонного українця Видача дубліката посвідчення закордонного українця Спрощене оформлення, обмін посвідок на тимчасове проживання громадянам Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, та які в установленому порядку звернулися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби із заявою про надання дозволу на імміграцію, та членам їх сімей Поновлення посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист Надання довідки про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування Взяття на постійний консульський облік Видача спеціального дозволу для в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї для іноземців та осіб без громадянства Взяття на тимчасовий консульський облік Видача тимчасового посвідчення громадянина України Видача довідки про реєстрацію особи громадянином України Видача дубліката довідки про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування Взяття на консульський облік усиновлених дітей Актуалізація даних про особу, що містяться в обліковій картці, для особи, яка перебуває на постійному консульському обліку Видача громадянам України, іноземцям та особам без громадянства нотаріально посвідченого запрошення в Україну Обмін посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист Видача довідки про особу, яка добровільно повертається Подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації Погодження в'їзду на тимчасово окуповану території АР Крим та м. Севастополя для деяких категорій іноземців та осіб без громадянства Зняття з консульського обліку за заявою особи

Опіка та піклування

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Підтвердження статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування для виїзду за кордон на відпочинок та оздоровлення Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена Звільнення опікуна, піклувальника дитини від здійснення їх повноважень Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина Прийняття рішення про утворення прийомної сім’ї Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків Прийняття рішення про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу Надання висновку про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері чи батькові Надання висновку щодо цільового витрачання аліментів на дитину Надання висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України Видача направлення для знайомства з дитиною, яка може бути усиновлена Прийняття рішення про визначення місця проживання (перебування) дитини Прийняття рішення про встановлення опіки, піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування Прийняття рішення про способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї Прийняття рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей Прийняття рішення про розв'язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини Надання направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" Прийняття рішення про припинення функціонування прийомної сім’ї Взяття на облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину Надання висновку про доцільність повернення дитини батькам, опікуну, піклувальнику, до державного закладу Надання дозволу на працевлаштування неповнолітньої дитини Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа Внесення даних про новонароджену дитину у посвідчення батьків багатодітної сім’ї Надання висновку про доцільність відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав Погодження на зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стосовно яких встановлено опіку чи піклування Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного Видача висновку про доцільність усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя Видача довідки про осіб, з якими проживають неповнолітні діти Надання довідки про позбавлення батьківських прав одного з батьків Видача рішення про тимчасове влаштування дитини, яка залишилася без батьківського піклування, у сім’ю родичів, знайомих Надання згоди на звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу Прийняття рішення про вибуття вихованців з дитячого будинку сімейного типу Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку Видача довідки про те, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна Прийняття рішення про вибуття прийомної дитини з прийомної сім'ї Надання довідки непрацюючому громадянину, який має на утриманні дитину, про те, що він (вона) не позбавлені батьківських прав Видача довідки про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного Видача рішення про встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування Видача акта обстеження умов проживання малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (від 14 до 18 років) дітей Надання висновку про доцільність (недоцільність) поновлення батьківських прав Видача витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів стосовно укладення договорів щодо іншого цінного майна Надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв‘язку з набуттям права власності на нерухоме майно Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов'язань від імені підопічного Видача рішення про надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я , якщо цього не зробили батьки дитини Надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування Видача копії розпорядження про дозвіл на укладення угод стосовно продажу акцій та сертифікатів, право володіння якими мають діти Надання дозволу на відмову від прийняття спадщини від імені дитини Взяття на облік та видача направлення для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Надання висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав Прийняття рішення про надання дозволу на спілкування батьками з дитиною Надання висновку про доцільність побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири Взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Видача посвідчення опікуна або піклувальника Видача дозволу родичам, знайомим на перебування в їх сім’ях під час канікул, у святкові та вихідні дні вихованців інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Видача висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини Надання дозволу на зняття або переведення грошових коштів з банківських рахунків, які належать неповнолітній особі Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Видача довідки, що сім’я є багатодітною Видача дозволу на оформлення нотаріальних заяв, довіреностей від імені дитини Надання дозволу на переоформлення, продаж належних неповнолітнім дітям транспортних засобів (частини транспортного засобу) Прийняття рішення про продовження функціонування прийомної сім’ї Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного Видача довідки про те, що житлова площа не закріплена за малолітніми (до 14 років) та неповнолітніми (від 14 до 18 років) дітьми Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором Встановлення опіки над майном недієздатної особи (особи, цивільна дієздатність якої обмежена) Видача довідки про спільне проживання матері (батька) і дитини Взяття на облік багатодітної сім'ї, яка прибула з іншого регіону Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна Видача довідки про встановлення опікунства над недієздатною особою Видача довідки про встановлення опікунства над дитиною, позбавленою батьківського піклування Надання погодження на відрахування неповнолітньої дитини з навчального закладу

Житловий фонд

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло Видача довідки про невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду Видача дубліката свідоцтва про право власності Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов Видача довідки про статус житлового приміщення житлового фонду Видача ордера на жиле приміщення Взяття на облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу Зняття з квартирного обліку Надання дозволу на переоформлення договору найму жилого приміщення Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил на придбання житла Надання житлового приміщення, що звільнилось у квартирі Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи Прийняття рішення про використання непридатного для проживання жилого будинку (жилого приміщення) в інших цілях або про знесення цього будинку Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду Прийняття рішення про переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі Погашення правової документації на домоволодіння Прийняття рішення про надання громадянам житла з житлового фонду соціального призначення Зміна статусу квартири двоквартирного житлового будинку Видача довідки про участь (неучасть) в приватизації житла державного житлового фонду Надання дозволу на приєднання звільненого житлового приміщення до житлового Прийняття рішення про переведення нежилих приміщень у жилі Видача ордеру на вселення в кімнату гуртожитку Оформлення обміну жилих приміщень та видача обмінних ордерів Надання дозволу на впорядкування нумерації квартир та присвоєння їм окремих номерів Включення житлового приміщення до числа службових Взяття громадян на соціальний квартирний облік Видача довідки про загальну характеристику житла Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Видача ордера на службове жиле приміщення Видача довідки про перебування на квартирному обліку Виключення житлового приміщення з числа службових Надання дозволу на переобладнання і перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень Внесення до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі будівництва (придбання) доступного житла Рішення щодо продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання