Зупинення обігу цінних паперів (облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю), що підлягають конвертації, та реєстрація нового випуску цінних паперів

Ідентифікатор послуги
00916
Строк
10 днів (календарні)
Повна назва
Зупинення обігу цінних паперів (облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю), що підлягають конвертації, та реєстрація нового випуску цінних паперів
Інформація про послугу
У разі прийняття рішення про конвертацію цінних паперів емітент зобов’язаний подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, необхідні для зупинення обігу облігацій та реєстрації нового випуску цінних паперів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника емітента.
Рішення уповноваженого органу емітента (або його (їх) копію(ї)) про: проведення конвертації облігацій; емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску; визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів конвертації облігацій;
Умови і випадки надання

І. Емітент не пізніше 60 днів після прийняття рішення про проведення конвертації органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення , подає до реєструвального органу документи, необхідні для зупинення обігу облігацій підприємств та реєстрації нового випуску облігацій підприємств, а саме:

1) заяву про зупинення обігу облігацій та реєстрацію нового випуску облігацій за формою згідно з Додатком 1;

2) рішення уповноваженого органу емітента (або його (їх) копію(ї)) про:

проведення конвертації облігацій;

емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску;

визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів конвертації облігацій.

Зазначене(і) рішення має (мають) бути оформлене(і) протоколом, пронумероване(і), прошнуроване(і) та засвідчене(і) підписом керівника емітента.

Рішення про проведення конвертації має містити таку інформацію:

порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій;

спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію;

порядок проведення загальних зборів власників облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій (проспектом облігацій);

порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації;

строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації.

Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску має містити інформацію згідно з додатком 25 до Положення 425;

3) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника емітента.

ІІ. Емітент не пізніше ніж протягом 60 днів після прийняття рішення про проведення конвертації уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента подає до реєструвального органу документи, необхідні для зупинення обігу облігацій МФО та реєстрації нового випуску облігацій МФО, а саме:

1) заяву про зупинення обігу облігацій МФО та реєстрацію нового випуску облігацій МФО за формою згідно з додатком 2;

2) рішення уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента або оформлений уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспект (зміни та/або доповнення до нього) (або його (їх) копію(ї)) про:

проведення конвертації облігацій;

емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існюучого випуску.

Рішення про проведення конвертації або оформлений уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспект (зміни та/або доповнення до нього) мають містити таку інформацію:

порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій або оприлюднення відповідної інформації;

спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію;

порядок проведення загальних зборів власників облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій або оформленим уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспектом (змінами та/або доповненнями до нього);

порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації;

строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками для викупу в разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації.

Якщо емітентом не оформлювався проспект (зміни та/або доповнення до нього), умови емісії облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску можуть складатися та оформлюватися у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати, відповідно до внутрішніх документів (положень) емітента та мають містити щонайменше відомості та інформацію, що наведені в додатку 29 до Положення 801;

3) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом уповноваженої особи емітента (подається у разі, якщо законодавством України чи міжнародним договором України не передбачено звільнення емітента від сплати державного мита).

ІІІ. Емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про проведення конвертації органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення, подає до реєструвального органу документи, необхідні для зупинення обігу сертифікатів ФОН та реєстрації нового випуску сертифікатів ФОН, а саме:

1) заяву про зупинення обігу сертифікатів ФОН та реєстрацію нового випуску сертифікатів ФОН за формою згідно з додатком 3;

2) рішення уповноваженого органу емітента (або його (їх) копію(ї)) про:

проведення конвертації сертифікатів ФОН;

емісію сертифікатів ФОН з метою проведення ковертації сертифікатів ФОН існуючого випуску;

визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів конвертації сертифікатів ФОН.

Зазначене(і) рішення має (мають) бути оформлене(і) протоколом, пронумероване(і), прошнуроване(і) та засвідчене(і) підписом керівника емітента.

Рішення про проведення конвертації має містити таку інформацію:

порядок повідомлення власників сертифікатів ФОН про проведення конвертації таких сертифікатів ФОН;

спосіб отримання згоди власників сертифікатів ФОН на конвертацію;

порядок проведення загальних зборів власників сертифікатів ФОН у випадках, передбачених рішенням про емісію сертифікатів ФОН (проспектом сертифікатів ФОН);

порядок повідомлення емітента власниками сертифікатів ФОН про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації;

строк, у який сертифікати ФОН мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації.

Рішення про емісію сертифікатів ФОН з метою проведення конвертації сертифікатів ФОН існуючого випуску має містити інформацію згідно з додатком 20 до Положення 393;

3) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника емітента.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням:https://www.nssmc.gov.ua/for-market-participants/services/administrative-services/


Результат та способи отримання результату
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (облігацій підприємств, облігацій МФО, сертифікатів ФОН) з одночасною видачею уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про зупинення обігу цінних паперів, що конвертуються.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року
Строк надання
10 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Законом не встановлені
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи необхідно сплачувати державне мито при реєстрації нового випуску облігацій МФО у разі конвертації облігацій?
Тільки у разі, якщо законодавством України чи міжнародним договором України не передбачено звільнення емітента від сплати державного мита.