Взяття на облік та видача направлення для дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Ідентифікатор послуги
01428
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Взяття на облік та видача направлення для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Інформація про послугу
Послуга надається на підставі індивідуального рішення кожного органу місцевого самоврядування в межах території.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідку на постійне чи тимчасове проживання
Свідоцтво про народження дитини (за потреби)
Заява від одного із заявників
Документи, що підтверджують належність дитини до пільгової категорії (копії)
Документ, що підтверджує зміну прізвища заявника у разі повторного шлюбу чи інших причин, якщо такі зміни відбулися (копія)
Умови і випадки надання

Структурні підрозділи  проводять розподіл путівок у розрізі районів, міст обласного значення та рад об'єднаних територіальних громад пропорційно відношенню чисельності в них дітей віком від 7 до 18 років до загальної чисельності таких дітей у відповідному регіоні з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та черговості взяття їх на облік для отримання путівки в межах належності до однієї пільгової категорії.


Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування:

- документи, що підтверджують статус дитинисироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (свідоцтва про смерть обох батьків, рішення органу опіки та піклування, рішення про надання дитині статусу, рішення про встановлення опіки та призначення опікуна, посвідчення опікуна, рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав, витяг з єдиного державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька);

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою або документ, який підтверджує фактичне місце проживання дитини.


Для бездоглядних та безпритульних дітей:

- довідка, яка підтверджує належність дитини до зазначеної категорії


Для дітей з багатодітних сімей:

- посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, або, у разі його відсутності – лист структурного підрозділу, відповідального за видачу посвідчень, про встановлення статусу багатодітної сім’ї;

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.


Для дітей з малозабезпечених сімей, сім`ї якихвідповідно до законодавства одержують державнусоціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям:

- довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, в якій вказано ПІБ дитини, на яку отримується допомога (оригінал);

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.


Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов`язків та дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

- документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.


Для дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах:

- документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.


Для дітей, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи:

- форма первинної облікової документації № 079-о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року № 990/23522, у якій описано стан здоров’я дитини та зазначено перебування її під диспансерним наглядом (оригінал);

- посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серія Д);

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.


Для дітей із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці:

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою або документ, який підтверджує фактичне місце проживання дитини.


Для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), брав безпосередню участь у районі проведення антитерористичної операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи

безпосередньо в районах антитерористичної  операції у період її проведення, або, які беруть/брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо у районі проведення антитерористичної операції та у період здійснення зазначених заходів, дітям батьків постраждалих учасників Революції Гідності, що відбулася у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, дітям батьків учасниківдобровольців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

- документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

-відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.


Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

- посвідчення учасника бойових дій батька/матері;

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.


Для дітей осіб, визнаних особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 пунктів 11-14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

- посвідчення «Особи з інвалідністю внаслідок війни» батька/матері;

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.


Для дітей з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування:

- документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у  житловому приміщенні за адресою.


Для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї:

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою дитини та батьківвихователів або прийомних батьків.


Для талановитих та обдарованих дітей (переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад):

- посвідчення, сертифікат, диплом, грамота або інший документ, що підтверджує відповідні досягнення переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади, міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів, отриманих за останні 2 роки;

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.


Для учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд (переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,

спартакіад):

- посвідчення, сертифікат, диплом, грамота або інший документ, що підтверджує відповідні досягнення переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади, міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів, отриманих за останні 2 роки;

- довідка з дитячого творчого колективу або спортивної команди про участь дитини у діяльності та досягненнях колективу/команди в олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях, спартакіадах, за підписом керівника закладу, до якого належить колектив або команда;

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.


Для відмінників навчання:

- клопотання навчального закладу (оригінал);

- табелі успішності учня/учениці, отриманих за останні 2 роки та похвальні листи до них;

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.


Для лідерів дитячих громадських організацій:

- клопотання керівного органу дитячої громадської організації (оригінал);

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.


Для дітей, що перебувають на диспансерному обліку:

- форма первинної облікової документації № 079-о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року № 990/23522, у якій описано стан здоров’я дитини та зазначено перебування її під диспансерним наглядом (оригінал);

- відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.

Результат та способи отримання результату
Надання путівки на оздоровлення в позаміський заклад оздоровлення та відпочинку
Вмотивована відмова
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

В залежності від наявності путівок
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Батьки звернулися не за місцем реєстрації дитини
Документи подано особою, яка не має на це повноважень
Виявлення недостовірних даних в документах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи є дана послуга платною?
Ні, послуга безоплатна.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: