Визнання особи позбавленої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

Ідентифікатор послуги
02489
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України
Інформація про послугу
Для розгляду питання про визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, звільнена особа має звернутися до Мінреінтеграції з відповідною заявою та документами.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
+380443551456
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява
Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України звільненої особи
Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків звільненої особи (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)
Копія паспортного документа іноземця або особи без громадянства та документ, що підтверджує законність їх перебування на території України
Відомості або документи, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а у разі позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 р. включно - інформація про звільнення такої особи, надана підприємством, яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 р. № 228 "Про визначення державного підприємства, яке виконує функції Національного інформаційного бюро"
Документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність, у разі подання представником
Умови і випадки надання

Рішення про визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, приймається міжвідомчою комісією, яка утворюється Мінреінтеграції.


Для розгляду на засіданні міжвідомчої комісії питання про визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, звільнена особа звертається до Мінреінтеграції з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити її особового рахунка, відкритого у банку.


Звільнена особа може подати заяву, передбачену абзацом п’ятим пункту 12 цього Порядку, через представника на підставі оформленої в установленому порядку довіреності.


Після прийняття міжвідомчою комісією рішення про визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, Мінреінтеграції перераховує відповідні кошти на особовий рахунок такої особи, відкритий у банку, який зазначено в заяві.

Результат та способи отримання результату
Визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
У разі , якщо після 20 лютого 2014 р. набрав законної сили обвинувальний вирок суду України, вирок міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, за злочини проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, недоторканності державних кордонів та інші кримінальні правопорушення, вчинені в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях України або пов’язані із збройною агресією проти України.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи поширюється дана послуга на іноземців та осіб без громадянства?
Поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які на момент позбавлення свободи (потрапляння в полон) проходили військову службу в Збройних Силах України чи інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях.
На кого поширюється дана послуга?
На громадян України, захоплених як заручники внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, позбавлених свободи окупаційними силами Російської Федерації або незаконними органами (окупаційними адміністраціями Російської Федерації) з політичних мотивів, а також захоплених державою-агресором як військовополонені.