Свідоцтво (дублікат) про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Ідентифікатор послуги
00736
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Видача свідоцтва (дубліката свідоцтва) про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств
Інформація про послугу
Рейтингове агентство отримує право визначати рейтингові оцінки після одержання свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. У разі втрати чи пошкодження свідоцтва, потрібно отримати дублікат. Рішення про видачу свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств або його дублікат приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі заяви.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Відомості щодо участі рейтингового агентства в будь-яких об'єднаннях підприємств у довільній формі
Інформація про політику в галузі винагороди та оцінки результатів діяльності у довільній формі
Інформація про політику та процедури, призначені для ідентифікації, управління та розкриття інформації стосовно будь-яких конфліктів інтересів, у довільній формі
Інформація про послуги, крім робіт з визначення рейтингових оцінок, які рейтингове агентство має намір надавати своїм клієнтам (інформація про види діяльності уповноваженого рейтингового агентства), у довільній формі
Інформація про укомплектування персоналом рейтингового агентства та кваліфікацію такого персоналу із зазначенням чисельності працівників у довільній формі
Інформація щодо філій рейтингового агентства та інших відокремлених підрозділів у довільній формі
Інформація щодо пов’язаних осіб юридичної особи та їхньої пов’язаності з учасниками ринків фінансових послуг у довільній формі
Інформація щодо рейтингових аналітиків (у тому числі інформація щодо кваліфікації, досвіду роботи, інформація про інші місця роботи (за наявності) у довільній формі
Опис процедур та методологій, які застосовуються для здійснення та перегляду кредитних рейтингів, у довільній формі
Організаційна структура та інформація про корпоративне управління рейтингового агентства (із зазначенням інформації щодо посадових осіб органів управління рейтингового агентства та кількості й вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності) у довільній формі та копії затверджених внутрішніх положень про діяльність рейтингового агентства
Річна фінансова звітність та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за фінансовий рік, що передував року, в якому проводиться конкурс, та фінансова звітність за останній звітний період, що передував звітному періоду, в якому проводиться конкурс, та звіт аудитора щодо огляду проміжної фінансової інформації за відповідний період (крім випадку, коли таким звітним періодом є рік)
Структура власності рейтингового агентства із зазначенням інформації про засновників та/або учасників рейтингового агентства та кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності; засновників, акціонерів, учасників тих юридичних осіб, які мають понад 10 % у статутному капіталі рейтингового агентства, та щодо суб'єктів господарювання, у яких рейтингове агентство володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями), у довільній формі
Умови і випадки надання

Секретар конкурсної комісії приймає документи на конкурс з визначення рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки та передає документи до Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами пізніше кінцевого терміну подання документів на конкурс, зазначеного в інформаційному повідомленні (оголошенні) про проведення конкурсу, претенденти подають такі документи (інформацію):

1) заява на участь у конкурсі з визначення уповноважених рейтингових агентств (Додаток1 до Положення №607 від 10.08.2017, затвердженого Рішенням колегіального органу НКЦПФР);

2) структура власності рейтингового агентства із зазначенням інформації про засновників та/або учасників рейтингового агентства та кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності; засновників, акціонерів, учасників тих юридичних осіб, які мають понад 10 % у статутному капіталі рейтингового агентства, та щодо суб'єктів господарювання, у яких рейтингове агентство володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями), у довільній формі;

3) організаційна структура та інформація про корпоративне управління рейтингового агентства (із зазначенням інформації щодо посадових осіб органів управління рейтингового агентства та кількості й вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності) у довільній формі та копії затверджених внутрішніх положень про діяльність рейтингового агентства;

4) інформація про укомплектування персоналом рейтингового агентства та кваліфікацію такого персоналу із зазначенням чисельності працівників у довільній формі;

5) інформація щодо філій рейтингового агентства та інших відокремлених підрозділів у довільній формі;

6) опис процедур та методологій, які застосовуються для здійснення та перегляду кредитних рейтингів, у довільній формі;

7) інформація про політику та процедури, призначені для ідентифікації, управління та розкриття інформації стосовно будь-яких конфліктів інтересів, у довільній формі;

8) інформація щодо рейтингових аналітиків (у тому числі інформація щодо кваліфікації, досвіду роботи, інформація про інші місця роботи (за наявності) у довільній формі;

9) інформація про політику в галузі винагороди та оцінки результатів діяльності у довільній формі;

10) інформація про послуги, крім робіт з визначення рейтингових оцінок, які рейтингове агентство має намір надавати своїм клієнтам (інформація про види діяльності уповноваженого рейтингового агентства), у довільній формі ;

11) річна фінансова звітність та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за фінансовий рік, що передував року, в якому проводиться конкурс, та фінансова звітність за останній звітний період, що передував звітному періоду, в якому проводиться конкурс, та звіт аудитора щодо огляду проміжної фінансової інформації за відповідний період (крім випадку, коли таким звітним періодом є рік);

12) інформація щодо пов’язаних осіб юридичної особи та їхньої пов’язаності з учасниками ринків фінансових послуг у довільній формі;

13) відомості щодо участі рейтингового агентства в будь-яких об'єднаннях підприємств у довільній формі.

Секретар конкурсної комісії приймає документи на конкурс з визначення рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки та передає документи до Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами.

Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами надає до департаменту реєстрації емісій цінних паперів копію рішення НКЦПФР про переможця конкурсу про включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств.

За наслідками прийнятих Комісією рішень про переможця конкурсу та отримання інформації про переможця конкурсу забезпечується видача Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств та здійснюється відображення відповідної інформації у Державному реєстрі уповноважених рейтингових агентств.

У разі втрати Свідоцтва уповноважене рейтингове агентство зобов'язане звернутися до НКЦПФР та подати:

заяву про видачу дубліката Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств (додаток 4 до Положення 607);

інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва в засобах масової інформації відповідно до законодавства.

 Якщо бланк Свідоцтва непридатний для користування внаслідок його пошкодження, уповноважене рейтингове агентство подає до НКЦПФР:

заяву про видачу дубліката Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств (Додаток 4 до Положення 607);

непридатне для користування Свідоцтво (пошкоджений бланк).

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3Jm94t6

Результат та способи отримання результату
Свідоцтво (Дублікат свідоцтва) про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
2500,00 UAH
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Законом не встановлені
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Через який строк від дати надання документів можна отримати дублікат Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств?
НКЦПФР протягом 10 робочих днів з дати одержання заяви приймає рішення щодо видачі уповноваженому рейтинговому агентству дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого.
Яким чином можна дізнатися заявнику про включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств?
Уповноважена особа НКЦПФР не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення про переможця конкурсу забезпечує повідомлення рейтингового агентства про його включення до Державного реєстру та можливість отримання Свідоцтва засобами телекомунікаційного зв’язку. Внесення відповідних змін до Державного реєстру (включення рейтингового агентства до Державного реєстру) та видача рейтинговому агентству Свідоцтва здійснюється на підставі відповідної заяви рейтингового агентства та документів відповідно до Положення, поданих до НКЦПФР. НКЦПФР протягом 10 робочих днів з дати отримання заяви та документів рейтингового агентства про включення до Державного реєстру та на підставі рішення НКЦПФР про переможця конкурсу приймає рішення про включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру, видає йому Свідоцтво та вносить відповідні зміни до Державного реєстру.