Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

Ідентифікатор послуги
01793
Строк
до 15 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)
Інформація про послугу
Особа, яка має вищу агрономічну освіту, стаж роботи за спеціальністю не менше одного року та успішно склала кваліфікаційний іспит отримує свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора). Для допуску до складання кваліфікаційного іспиту кандидат звертається із заявою та необхідними документами до Мінагрополітики.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява, форма якої затверджується Мінагрополітики
Копія документа про вищу освіту
Документ, що підтверджує стаж роботи
Умови і випадки надання

Для отримання свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) кандидат повинен: 

мати вищу агрономічну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше одного року; 

пройти атестацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту.


Рішення про допуск або відмову у допуску кандидата до складання кваліфікаційного іспиту приймається Мінагрополітики протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та вручається (надсилається) кандидату не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.


Кандидату, який успішно склав кваліфікаційний іспит, Мінагрополітики видає свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) не пізніше 15 робочих днів з дати проведення кваліфікаційного іспиту. Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) є безстроковим та видається безоплатно.

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)
Відмова у видачі свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Прийняття рішення про допуск або відмову у допуску кандидата до складання кваліфікаційного іспиту з дня надходження заяви
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)
Видача свідоцтва з дати проведення кваліфікаційного іспиту
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Кандидат уже є аудитором із сертифікації, дія свідоцтва якого тимчасово зупинена
Кандидат раніше був аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) та з дня прийняття рішення про позбавлення його права провадити діяльність у сфері насінництва і розсадництва відповідно до частини третьої статті 28 Закону минуло менше п’яти років
Наявність у кандидата стажу роботи за спеціальністю в межах вищої агрономічної освіти менше одного року
Кандидат раніше не склав кваліфікаційний іспит та станом на день прийняття Мінекономіки рішення про допуск або відмову у допуску до складання кваліфікаційного іспиту минуло менше двох місяців з дня складання таким кандидатом зазначеного вище кваліфікаційного іспиту
Набрання чинності рішенням суду про визнання кандидата особою з обмеженою дієздатністю або недієздатною
Виявлення у поданій заяві та документах, що до неї додаються, недостовірної інформації
Відсутність у кандидата вищої агрономічної освіти
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які роботи має право проводити аудитор із сертифікації (агроном-інспектор)?
Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) має право проводити роботи із сертифікації виключно: за наявності свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора); за видами культур та лише ті роботи, що зазначені у свідоцтві аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).