Посвідчення судноводія малого/маломірного судна

Ідентифікатор послуги
01242
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача посвідчення судноводія малого/маломірного судна
Інформація про послугу
Для можливості керування малим/маломірним судном судноводію необхідно мати відповідне посвідчення. Для отримання такого посвідчення кандидат повинен мати вік не менше 18 років, успішно пройти документально підтверджену теоретичну та практичну підготовку і успішно підтвердити свою кваліфікацію в кваліфікаційній комісії.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України
+380445746789
Територіальні органи Державної служби з морського та річкового транспорту
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://marad.gov.ua/.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Копія документа, що підтверджує успішне проходження теоретичної та практичної підготовки в НТЗ (за пред’явленням оригіналу)
Дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см на матовому папері
Копія чинного документа про придатність для управління транспортним засобом за станом здоров’я (за пред’явленням оригіналу)
Особова картка судноводія ММС
Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за пред’явленням оригіналу)
Згода на обробку персональних даних
Умови і випадки надання

Видачу посвідчень здійснюють орган видачі (Морська адміністрація) або його територіальні органи.


Посвідчення отримують кандидати, які: 

-  мають вік не молодше 18 років; 

- мають чинний документ про придатність для управління транспортним засобом за станом здоров’я (фізично та психічно придатні для керування малим/маломірним судном, зокрема мають необхідний для цього рівень зору, слуху та розрізнення кольорів); 

- успішно пройшли документально підтверджену теоретичну та практичну підготовку на підприємстві, в установі або організації, що проводять підготовку судноводіїв ММС, перелік яких затверджується Мінінфраструктури України за поданням органу видачі; 

- успішно підтвердили кваліфікацію в кваліфікаційній комісію. 


У разі втрати або пошкодження посвідчення або іншого раніше виданого документа, який надає право на управління малим/маломірним судном, його власник за особистою заявою, складеною у довільній формі, може отримати нове посвідчення під новим номером замість втраченого або пошкодженого. При цьому втрачене або пошкоджене посвідчення або інший раніше виданий документ, який надає право на управління малим/маломірним судном, вважається недійсним. Дублікат посвідчення або іншого раніше виданого документа, який надає право на управління малим/маломірним судном, не видається.

Результат та способи отримання результату
Посвідчення судноводія малого/маломірного судна
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання неповного пакету документів
Незадовільні результати підтвердження знань з керування ММС відповідного типу, права управління ММС в одному або кількох районах плавання та вміння кандидатом застосовувати ці знання на практиці на засіданні кваліфікаційної комісії
Скаргу може подавати: оскаржувач
Органи, до яких оскаржується
Голова Державної служби морського та річкового транспорту
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Голова Державної служби морського та річкового транспорту
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: 10 робочих днів
Граничний строк розгляду скарги: 10 робочих днів
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

В яких регіонах України працюють кваліфікаційні комісії та за яким графіком?
Наказом Державної служби морського та річкового транспорту від 28 грудня 2019 № 488 (із змінами) організовано роботу комісій з підтвердження кваліфікації судноводія малого/маломірного судна. Інформацію щодо контактних даних, складу та графіку засідань кваліфікаційних комісій можна отримати за посиланням: https://marad.gov.ua/ua/poslugi/posvidchennya-sudnovodiya/posvidchennya-sudnovodiya-malogomalomirnogo-sudna/grafik-zasidan-kvalifikacijnih-komisij.
В яких навчально - тренажерних закладах можна пройти теоретичну та практичну підготовку судноводіїв ММС?
Перелік навчально - тренажерних закладів затверджується Мінінфраструктури України та доступний за посиланням: https://bit.ly/2S47Vks .