Підтвердження на ввезення та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування

Ідентифікатор послуги
00303
Строк
5 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування
Інформація про послугу
Ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, можуть здійснюватися для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами господарювання на основі підтвердження. Для отримання такого підтвердження необхідно звернутись до Держпродспоживслужби з відповідною заявою.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Умови і випадки надання

Для отримання підтвердження суб’єкт насінництва та розсадництва звертається до Держпродспоживслужби із заявою. 


Держпродспоживслужба   розглядає подану суб’єктом господарювання заяву та протягом п’яти робочих днів з дати її отримання приймає рішення про видачу підтвердження або про обґрунтовану відмову в його видачі.


Підтвердження видається Держпродспоживслужбою у випадках якщо обсяг зразків насіння та/або садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування не перевищує дозволених кількісних обмежень та не встановлено факт подання недостовірних відомостей у заяві.

Результат та способи отримання результату
Прийняття рішення про видачу підтвердження або обґрунтована відмова у видачі підтвердження
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Перевищення дозволених кількісних обмежень на обсяг зразків насіння та/або садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування
Встановлення факту подання недостовірних відомостей у заяві
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Уповноважений орган відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Уповноважений орган відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Спосіб подання скарги:
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
До скарги додаються: У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача

Часті питання та відповіді

Який термін розгляду заяви?
Заява розглядається протягом 5 робочих днів.
Чи передбачене термінове надання?
Термінове надання послуги не передбачено
Скільки коштує послуга з отримання підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу?
Послуга надається безоплатно.
Які є підстави для відмови у надання послуги?
Підставою для відмови у наданні послуги є перевищення дозволених кількісних обмежень на обсяг зразків насіння та/або садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, зразки насіння і садивного матеріалу сортів рослин, внесені до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР та встановлення факту подання недостовірних відомостей у заяві.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" ст. 7 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ст. 1 Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" ст.2 Закон України “Про насіння і садивний матеріал” Ст. 8, 20 Постанова КМУ від 05.10.2016 №691 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування». Постанова КМУ від 02.09.2015 №667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"