Видача нових документів замість втрачених з суднової книги України

Ідентифікатор послуги
02527
Строк
до 5 днів
Повна назва
Видача нових документів замість втрачених з Суднової книги України
Інформація про послугу
Видача нових документів замість втрачених здійснюється після опублікування власником (судновласником) за його рахунок оголошення в державних засобах масової інформації про втрату таких документів та визнання їх недійсними.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України
+380445746789
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
1.1. Заява в довільній формі.
Копія документа, що підтверджує сплату відповідного збору
Примірник друкованого видання державного засобу масової інформації, в якому розміщено оголошення про втрату документів та визнання їх недійсними
Підписаний заявником опис доданих документів
Умови і випадки надання

Видача нових документів замість втрачених здійснюється після опублікування власником (судновласником) за його рахунок оголошення в державних засобах масової інформації про втрату таких документів та визнання їх недійсними.

Копія документа, що посвідчує особу власника судна та підтверджує його громадянство, засвідчується його власником.

До всіх документів, складених іноземною мовою, додається переклад державною мовою, засвідчений у встановленому порядку.


Заява може подаватися в електронній формі з додаванням сканованих копій (фотокопій) оригіналів паперових документів із накладанням електронного підпису заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У разі подання документів в електронній формі оригінал заяви та копії доданих до неї документів передаються до отримання відповідного документа.


Контакти:

Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрація судноплавства)

(044) 294-60-23

(044) 294-60-11

office@marad.gov.ua

Верхньодніпровське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(073) 093-02-03 (м. Київ)

(098) 510-63-63 (м. Чернігів)

dnipro.up_division@marad.gov.ua

office@marad.gov.ua

Дунайське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(068) 435-89-66

office@marad.gov.ua

Нижньодніпровське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(050) 699-09-14

dnipro.dn_division@marad.gov.ua

office@marad.gov.ua

Подільсько-Карпатське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(098) 349-59-64 (м. Кам’янець-Подільський)

(066) 798-96-30 (м. Луцьк)

(096) 388-7520 (м. Львів)

podil_division@marad.gov.ua

office@marad.gov.ua

Черкаське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(098) 513-69-88 м. Черкаси

(097) 285-08-42 м. Вінниця

cherkassy_division@marad.gov.ua

office@marad.gov.ua

Чорноморсько-Азовське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(093) 27-57-470

azov_division@marad.gov.ua

office@marad.gov.ua

Чорноморське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(093) 415-48-91

blacksea_division@marad.gov.ua

office@marad.gov.ua


Результат та способи отримання результату
Видача нових документів замість втрачених (суднового білета, тимчасового суднового білета, свідоцтва про виключення судна з Суднової книги України, тимчасового свідоцтва про виключення судна з Суднової книги України).
Відмова у видачі нових документів замість втрачених (суднового білета, тимчасового суднового білета, свідоцтва про виключення судна з Суднової книги України, тимчасового свідоцтва про виключення судна з Суднової книги України).
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року
Строк надання
5 днів (робочі)
Термінове надання
Адміністративний збір
0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року
Строк надання
2 дні (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
неподання всіх документів
подання документів, що містять недостовірні відомості
невідповідність поданих документів вимогам Закону України «Про внутрішній водний транспорт»
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як зазначити в оголошенні, якщо в мене не збереглись копії раніше виданого документу
Вам необхідно зазначити вид суднового реєстраційного документу, реєстраційний номер судна та ПІБ власника/судновласника