Грошова допомога/ разова виплата готівкових коштів цивільному населенню в умовах війни

Ідентифікатор послуги
02420
Строк
1 день (календарні)
Повна назва
Видача грошової допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні
Інформація про послугу
В умовах воєнного стану в Україні особам, які проживають у деокупованих населених пунктах та не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб, а також ті, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони запроваджується разова виплата готівкових коштів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Обласні та Київська міська військові адміністрації
Районні військові адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
АТ “Українська залізниця”
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто усно.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Документ, що посвідчує особу, а у разі відсутності - єДокумент в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг
Документ з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)
Свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження)
Умови і випадки надання

Грошова допомога цивільному населенню виплачується у готівкових коштах особам, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб та особам, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони.   


Кошти спрямовуються  для:

- задоволення продовольчих потреб - закупівлю продуктів харчування, зокрема дитячого харчування, питної води та їх доставку до місць призначення;

- забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами - закупівлю одягу, взуття, товарів першої необхідності, гігієнічних засобів та їх доставку до місць призначення;

- забезпечення медичними засобами - закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання та їх доставку до місць призначення;

- евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із районів проведення воєнних (бойових) дій та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів;

- забезпечення гуманітарною допомогою - оплату транспортування гуманітарних вантажів, послуг для зберігання гуманітарної та іншої допомоги на території України;

- облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям);

- оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.


Грошова допомога виплачується у таких розмірах:

3000 гривень - для осіб з інвалідністю та дітей;

2000 гривень - для інших осіб.


Для виплати грошової допомоги цивільному населенню до Мінсоцполітики надається подання від виконавчих органів сільських, селищних, міських рад/військових адміністрацій (протягом трьох робочих днів після відновлення діяльності внаслідок здійснення заходів з деокупації тергромади), АТ "Укрзалізниця" (за два робочих дні до дня проведення евакуації) із зазначенням необхідної суми коштів та кількості осіб, яким передбачається грошова допомога. Мінсоцполітики протягом одного робочого дня з дня отримання подання перераховує кошти для виплати грошової допомоги цивільному населенню з поточного рахунка Мінсоцполітики, відкритого у Національному банку, на поточні рахунки виконавчих органів сільських, селищних, міських рад/ військових адміністрацій та АТ “Укрзалізниця”.


Грошова допомога цивільному населенню виплачується:

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями - мешканцям відповідної територіальної громади протягом п’яти робочих днів з дня отримання коштів від Мінсоцполітики;

АТ "Укрзалізниця" - особам, що евакуюються, не пізніше наступного дня після прибуття їх до проміжного, приймального пункту евакуації, розташованого на залізничному вокзалі.


Для отримання грошової допомоги цивільному населенню особа пред’являє:

- документ, що посвідчує особу, а у разі відсутності - єДокумент в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

- документ з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).


У разі відсутності у особи, якій надається грошова допомога, відповідних документів у відомості про виплату грошової допомоги цивільному населенню зазначаються дані документів двох осіб, які можуть підтвердити особу, яка отримує допомогу.


Виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями грошова допомога цивільному населенню не надається у разі отримання ними коштів, передбачених Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. 

Результат та способи отримання результату
Разова виплата готівкових коштів цивільному населенню
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

При виплаті виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями
Адміністративний збір
виплачується мешканцям відповідної територіальної громади протягом п’яти робочих днів з дня отримання коштів від Мінсоцполітики
При виплаті АТ “Укрзалізниця”
Адміністративний збір
виплачується особам, що евакуюються, не пізніше наступного дня після прибуття їх до проміжного, приймального пункту евакуації, розташованого на залізничному вокзалі
Строк надання
1 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Якщо особа вже отримує кошти, передбачені Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як виплачується грошова допомога цивільному населенню?
Грошова допомога цивільному населенню виплачується: виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями - мешканцям відповідної територіальної громади протягом п’яти робочих днів з дня отримання коштів; АТ “Укрзалізниця” - особам, що евакуюються, не пізніше наступного дня після прибуття їх до проміжного, приймального пункту евакуації, розташованого на залізничному вокзалі.