Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Ідентифікатор послуги
01170
Строк
до 7 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
Інформація про послугу
Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для його отримання роботодавцю необхідно звернутись до регіонального центру зайнятості з необхідним пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державний центр зайнятості
Обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку
Кольорова фотокартка іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 см
Копія проекту трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем
Копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку (за потреби)
Нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право) (за потреби)
Копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг) (за потреби)
Рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні (за потреби)
Копія рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (за потреби)
Копія довідки про звернення за захистом в Україні (за потреби)
Копія довідки про звернення за визнанням особою без громадянства (за потреби)
Умови і випадки надання

Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи стосовно: 

- випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, - копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;

- іноземних працівників творчих професій - нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);

- відряджених іноземних працівників - копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);

 - внутрішньокорпоративних цесіонаріїв - рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні; 

- осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, - копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.

- осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства, - копія довідки про звернення за визнанням особою без громадянства.


Для працевлаштування засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подання заяви про видачу дозволу.


Для працевлаштування іноземних ІТ-професіоналів територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця зареєстрованого виду діяльності - комп’ютерне програмування.


Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця статусу резидента Дія Сіті.

Результат та способи отримання результату
Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
Відмова у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років
Адміністративний збір
Шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи
Строк надання
7 днів (робочі)
Для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно
Адміністративний збір
Чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи
Строк надання
7 днів (робочі)
Для дозволів, що видаються на строк до шести місяців
Адміністративний збір
Два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи
Строк надання
7 днів (робочі)
Для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
7 днів (робочі)
Для осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
7 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим
Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Державний центр зайнятості
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Державний центр зайнятості
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Подання роботодавцем заяви не за встановленою формою
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 422 Закону України „Про зайнятість населення” для отримання дозволу роботодавець подає заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858 затверджені форми заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Пунктом 3 частини третьої статті 428 Закону України „Про зайнятість населення” встановлено, що підставою для зупинення розгляду заяви є невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим Законом України „Про зайнятість населення”, складання заяви не за встановленою формою. Отже, до розгляду не приймаються заяви для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства у разі якщо вони не відповідають формам заяв затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858.
Посвідчення копії проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 422 Закону України „Про зайнятість населення” для отримання дозволу роботодавець подає копію проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчену роботодавцем. За загальним правилом, копії документів засвідчуються згідно вимог наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55, яким затверджено Національний стандарт України „Вимоги до оформлювання документів” ДСТУ 4163-2003 (далі – ДСТУ). Пункт 5.27 ДСТУ зазначає, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів: „Згідно з оригіналом”, назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. Має бути засвідчена кожна сторінка копії проекту трудового договору (контракту). Також сторінки копії проекту трудового договору (контракту) можуть бути прошнуровані, пронумеровані і скріплені засвідчуваним написом.
Які істотні умови трудового договору визначаються у трудовому договорі (контракті) з іноземним найманим працівником?
Роботодавцю необхідно звертати увагу на відповідність умов трудового договору (контракту) вимогам законодавства про працю. Трудовий договір (контракт) повинен містити істотні умови трудового договору додержання яких є обов’язковим, зокрема це: посада працівника (робоче місце), права та обов’язки сторін трудових відносин, оплата праці, тривалість робочого часу, відпустка, тощо. Однією з підстав зупинення розгляду заяви згідно із пунктом 5 частини третьої статті 428 Закону України „Про зайнятість населення” є невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.
Засвідчення копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 422 Закону України „Про зайнятість населення” для отримання дозволу роботодавець подає копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку. Копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову повинні бути засвідчені нотаріально. Копія сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства робиться безпосередньо з оригіналу паспортного документа іноземця або особи без громадянства. Законом України „Про зайнятість населення” не передбачено подання копії паспортного документа іноземця або особи без громадянства зробленої з іншої копії цього паспортного документа.
З дотриманням яких строків подаються копії укладеного трудового договору (контракту) з іноземним найманим працівником?
Непоодинокі випадки подання роботодавцем копії укладеного трудового договору (контракту) з іноземним найманим працівником з порушенням строків встановлених частиною четвертою статті 427 Закону України „Про зайнятість населення”. Так, відповідно до частини четвертої статті 427 Закону України „Про зайнятість населення” роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, регіональному центру зайнятості. У разі неподання роботодавцем у встановлений Законом України „Про зайнятість населення” строк до регіонального центру зайнятості, копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, регіональний центр зайнятості скасовує виданий дозвіл. Особливу увагу необхідно звертати на дату укладення трудового договору (контракту), оскільки від відповідної дати йде обрахунок десятиденного строку для подання копії укладеного трудового договору (контракту) до регіонального центру зайнятості.
Хто має підписувати заяви?
Форми заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства передбачають їх підписання керівником юридичної особи або фізичної особи–підприємця. Регіональний центр зайнятості самостійно отримує в електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань відомості про статус роботодавця як юридичної особи або фізичної особи–підприємця. Зокрема, здійснюється перевірка статусу підписанта: чи має право особа на підписання документів. У разі підписання заяви особою, яка згідно даних ЄДРПОУ не має на це право, розгляд заяви зупиняється.
Як визначається розмір заробітної плати іноземного найманого працівника?
Відповідно до частини третьої статті 421 Закону України „Про зайнятість населення” роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземця, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як: п’ять мінімальних заробітних плат - іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах; десять мінімальних заробітних плат - для всіх інших категорій найманих працівників. Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі отримання дозволу на застосування праці осіб, зазначених у частині другій статті 421 Закону України „Про зайнятість населення”. Таким чином, обов’язковою умовою отримання дозволу на застосування праці іноземних найманих працівників є визначення у проекті трудового договору (контракті) та укладеному трудовому договорі (контракті) розміру заробітної плати згідно до частини третьої статті 421 Закону України „Про зайнятість населення”. У разі не встановлення роботодавцем для категорії „іноземний найманий працівник” розміру заробітної плати відповідно до частини третьої статті 421 Закону України „Про зайнятість населення” розгляд заяви зупиняється. У разі не усунення роботодавцем зазначеного порушення це слугуватиме підставою для прийняття регіональними центром зайнятості рішення про відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземця.
Як визначається категорії іноземного найманого працівника?
Відповідно до форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства роботодавець обов’язково зазначає категорію іноземця чи особи без громадянства: іноземний найманий працівник; відряджений іноземний працівник; внутрішньокорпоративний цесіонарій; іноземний високооплачуваний професіонал; засновник та/або учасник, та/або бенефіціар (контролер) юридичної особи, утвореної в Україні; іноземний ІТ-професіонал; випускник вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу. У разі не визначення роботодавцем категорії іноземного найманого працівника розгляд заяви зупиняється.
Як сплатити кошти за видачу та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства?
Відповідно до частини другої статті 424 Закону України „Про зайнятість населення” роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу або продовження дії дозволу, яке надсилається регіональним центром зайнятості, поштою з повідомленням про вручення. Для ідентифікації зарахованих коштів за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в реквізитах в призначенні платежу потрібно зазначити інформацію, яка доведена до відома роботодавців у розділі „Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства” на офіційних веб-сайтах регіональних центрів зайнятості. Так, у графі „Призначення платежу” обов’язково вказувати повне ім’я іноземця та назву роботодавця, рахунок № ________ (код платежу – ________), МФО банку, Код ЄДРПОУ, Отримувач: відповідний регіональний центр зайнятості (наприклад: Київський міський центр зайнятості), Платник: ТОВ „Назва роботодавця”, призначення платежу: за видачу дозволу „ПІБ іноземця” в ТОВ „Назва роботодавця”.
Чи повинно відповідати положення укладеного трудового договору (контракту) з іноземним найманим працівником положенням поданої для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства копії проекту трудового договору (контракту) з іноземним найманим працівником?
Окрему увагу необхідно звернути на відповідність копії укладеного трудового договору (контракту), що подається роботодавцем до регіонального центру зайнятості у строк визначений частиною четвертою статті 427 Закону України „Про зайнятість населення”, копії проекту трудового договору (контракту), що подавалася для отримання дозволу на застосування праці іноземця чи особи без громадянства. У разі невідповідності умов трудових відносин викладених у копії укладеного трудового договору (контракту) умовам трудових відносин викладеним у раніше поданій до регіонального центру зайнятості копії проекту трудового договору (контракту) виникають правові підстави для скасування дозволу згідно із пунктом 4 частини другої статті 4210 Закону України „Про зайнятість населення”.
Чи визначається в заяві назви світового рейтингу навчального закладу, включеного до першої сотні у відповідному світовому рейтингу?
У разі визначення категорії іноземця, як випускника вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу, у заяві обов’язково вказується назва світового рейтингу. Перелік світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 154-р: Академічний рейтинг університетів світу (“Шанхайський”) — Academic Ranking of World Universities (ARWU) Рейтинг університетів світу за версією “Таймс” — Times Higher Education World University Rankings Рейтинг університетів світу “К’ю Ес” — QS (Quacquarelli Symonds Ltd) World University Rankings.
Які особливості залучення праці іноземних ІТ-професіоналів?
Окрему увагу слід звернути на залучення іноземних ІТ-професіоналів. Так, згідно із пунктом 82 частини першої статті 1 Закону України „Про зайнятість населення” іноземні ІТ-професіонали – іноземці або особи без громадянства, які займають посади, пов’язані з розробленням та впровадженням результатів комп’ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерних програм та їх компонентів, веб-сайтів, онлайн-сервісів) та криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, що провадять діяльність із комп’ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності. Отже, Законом України „Про зайнятість населення” встановлено обмеження стосовно залучення іноземних ІТ-професіоналів фізичними особами–підприємцями.
Який має бути розмір фотокартки іноземця чи особи без громадянства?
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 422 Закону України „Про зайнятість населення” роботодавець разом із заявою на видачу чи продовження дії дозволу на застосування праці іноземця подає кольорову фотокартку іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 × 4,5 сантиметра. Дотримання встановленого Закону України „Про зайнятість населення” розміру фотокартки іноземця чи особи без громадянства є обов’язковою умовою для прийняття рішення про видачу чи продовження дії дозволу на застосування праці іноземця згідно із пунктом 3 частини третьої статті 428 Закону України „Про зайнятість населення”.