Дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах

Ідентифікатор послуги
00296
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Видача дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування
Інформація про послугу
Суб'єкти господарювання, які мають намір здійснювати діяльність у сфері перевезення пасажирів між областями, повинні отримати відповідний дозвіл. Автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування визначають на конкурсних засадах. Дозвіл видається на підставі наказу Міністерства інфраструктури України про визначення переможця конкурсу.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба України з безпеки на транспорті
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника усно.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Письмове доручення підприємства на отримання дозволу
Документ або інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій формі, що підтверджує оплату за надання послуги з видачі відповідного дозволу
Документ, що посвідчує особу
Умови і випадки надання

Видача дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування здійснюється на підставі наказу Міністерства інфраструктури України "Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)" та наказу Міністерства інфраструктури України "Про продовження дії дозволу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)". 


 Переможця чи переможців конкурсу визначає організатор перевезень на підставі рішення конкурсного комітету окремо щодо кожного об'єкта конкурсу. 


Рішення про результати конкурсу та визначення переможців та протокол засідання конкурсного комітету організатор перевезень опубліковує на своєму офіційному веб-сайті. 


 Організатор перевезень на міжобласних автобусних маршрутах не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування свого рішення на офіційному веб-сайті, доводить його до відома Укртрансбезпеки для видачі протягом не пізніше десяти робочих днів з дня надходження такого рішення автомобільному перевізнику (перевізникам) дозволу (дозволів) за встановленою формою та відповідно до процедури видачі таких дозволів. 


Строк дії договору (дозволу) продовжується один раз на п’ять років за рішенням організатора перевезень за наявності заяви автомобільного перевізника - переможця попереднього конкурсу.

Результат та способи отримання результату
Витяг з дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування
Дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника усно.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
380,33 UAH
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутність документу або інформації (реквізити платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій формі, що підтверджує оплату за надання послуги з видачі відповідного дозволу
Відсутність письмового доручення підприємства на отримання дозволу
Відсутність наказів Міністерства інфраструктури України про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) або про продовження дії дозволу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Куди звертатись для отримання дозвільних документів
м. Київ, просп. Перемоги, 57, 10 поверх, каб. 1002
Сумма та реквізити для оплати
Реквізити рахунку, на який здійснюється оплата коштів за видачу дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування Код класифікації доходів бюджету: 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» з відомчою ознакою 45 «Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті» Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП) Отримувач коштів: ГУК у м. Києві/м. Київ/22012500 Код отримувача (ЄДРПОУ): 37993783 Номер рахунку (IBAN): UA108999980334189879045026001 Призначення платежу: за надання послуг з видачі документів на перевезення маршрут ________________________________рейси_____________________ Сума 380,33 грн

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про автомобільний транспорт" стаття 31 Постанова КМУ від 11.02.2015 №103 "Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті" підпункт 44 пункт 5 Постанова КМУ від 09.06.2011 №929 "Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг" пункт 6 додатку 1 Постанова КМУ від 03.12.2008 №1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" абзац 2 пункту 53 Наказ ЦОВВ від 07.05.2010 №279 "Про затвердження форми дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування, порядку його видачі та анулювання" пункти 3.1-3.4 розділу 3