Зміни до Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу

Ідентифікатор послуги
02167
Строк
5 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Внесення змін до відомостей, що містяться у Державному реєстрі органічного насіння і садивного матеріалу
Інформація про послугу
У разі будь-яких змін у відомостях, що містяться у Державному реєстрі органічного насіння і садивного матеріалу, оператор (фізична особа-підприємець або юридична особа) мають подати до Мінекономіки оновлені відомості.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заявка оператора щодо оновлення відомостей в Державному реєстрі органічного насіння і садивного матеріалу
Умови і випадки надання

У разі зміни відомостей, що містяться в Реєстрі органічного насіння і садивного матеріалу, оператор подає Мінекономіки оновлені відомості.


Мінекономіки протягом 5 робочих днів приймає рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі органічного насіння і садивного матеріалу, або про відмову в їх внесенні. 


Зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі органічного насіння і садивного матеріалу, стосовно кількості (обсягу) насіння або садивного матеріалу, що може бути реалізована, та періоду можливої реалізації насіння або садивного матеріалу, вносяться на підставі інформації, наданої оператором, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня її отримання.

Результат та способи отримання результату
Рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі органічного насіння і садивного матеріалу
Відмова про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі органічного насіння і садивного матеріалу.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах
Невідповідність підприємства, установи, організації чи їх підрозділу вимогам, встановленим статтею 28 Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції"
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які має містить відомості Реєстр органічного насіння та садивного матеріалу?
Реєстр органічного насіння і садивного матеріалу містить такі відомості: 1. найменування ботанічного таксона (українською та латинською мовами); 2. найменування сорту (українською мовою); 3. найменування групи культур; 4. категорію (генерацію) насіння або садивного матеріалу; 5. найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності); ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; 6. реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); 7. місцезнаходження (адресу місця проживання, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем); 8. кількість (обсяг) насіння або садивного матеріалу, що може бути реалізована; 9. інформацію про період можливої реалізації насіння або садивного матеріалу; 10. назву та реєстраційний код органу сертифікації, з яким оператор уклав договір.