Відшкодування витрат українських авіаперевізників в період локдаунів

Ідентифікатор послуги
02340
Строк
10 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Відшкодування витрат українських авіаперевізників в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Інформація про послугу
В період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 українським авіаперевізникам можуть відшкодувати витрати на пальне, зарплату екіпажу, аеропорті та навігаційні збори, лізинг і страхування. Для отримання відшкодувань авіаперевізники повинні подати заявки до 10-го грудня цього року.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство інфраструктури України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заявка на отримання коштів
Підтвердні документи з розрахунками про здійснення порожнього міжнародного рейсу з України та понесені витрати за відповідний рейс в період запровадження обмежувальних протиепідеміологічних заходів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19
Умови і випадки надання

З метою отримання бюджетних коштів українські авіаперевізники до 10 грудня 2021 р. подають до Мінінфраструктури заявку за формою:  https://bit.ly/3dkkeRb та підтвердні документи з розрахунками про здійснення порожнього міжнародного рейсу з України та понесені витрати за відповідний рейс в період запровадження обмежувальних протиепідеміологічних заходів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.


Документом, що підтверджує здійснення порожнього міжнародного рейсу з України, є належним чином завірена копія оформленого завдання на політ.


Документами, що підтверджують понесені витрати за відповідний рейс є належним чином завірені копії рахунка-фактури (invoice), договору на виконання робіт/послуг, акта здачі-приймання (товарів, робіт, послуг), квитанції про сплату коштів, платіжного доручення, видаткової накладної, витягу з відомості про виплачену заробітну плату.


На підставі поданих заявок українських авіаперевізників Мінінфраструктури протягом 10 календарних днів наказом затверджує розподіл бюджетних коштів та в межах наявних бюджетних асигнувань (з урахуванням пропорційного розподілу відповідно до заявок, якщо загальна сума, яка підлягає відшкодуванню, більша ніж передбачено бюджетною програмою) проводить розрахунки з авіаперевізником щодо відшкодування витрат.


У разі наявності заборгованості українського авіаперевізника з аеронавігаційного обслуговування перед Державним підприємством обслуговування повітряного руху України, з аеропортового обслуговування в Державному підприємстві “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, Державному підприємстві “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького”, з державних зборів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях бюджетні кошти, які повинні бути йому відшкодовані, можуть бути спрямовані лише на погашення заборгованості до кінця поточного бюджетного року.


З метою отримання бюджетних коштів український авіаперевізник за своїм місцезнаходженням відкриває в органі Казначейства окремий рахунок за субрахунком 3553 “Рахунки інших клієнтів Казначейства”.

Результат та способи отримання результату
Відшкодування витрат українським авіаперевізникам
Непідтвердження заявлених сум витратам, понесеним українським авіаперевізником
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Оформлення заявки з порушенням вимог
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який строк усунення недоліків на підставі яких заявка залишилася без розгляду?
Для усунення недоліків, на підставі яких заявка залишилася без розгляду, український авіаперевізник протягом п’яти календарних днів з дня надходження повідомлення, повинен подати виправлену заявку.