Статус учасника війни

Ідентифікатор послуги
00239
Строк
до 30 днів
Вартість
Безкоштовно
Інформаційна карта
Повна назва
Встановлення статусу, видача посвідчень учасникам війни
Інформація про послугу
Учасниками війни визнаються військовослужбовці, які в період Другої світової війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР, трудівники тилу, працівники, які залучалися у забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також інші особи, визначені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Національна поліція України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Служба зовнішньої розвідки України
Служба безпеки України
Національна гвардія України
+380442494112, +380442494113
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про встановлення статусу учасника війни довільної форми.
Документи про безпосереднє залучення до виконання завдань АТО (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до забезпечення проведення АТО, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління АТО, його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угрупувань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управлінняАТО), а також інші документи, видані державними органами, підприємствами, установами, організаціями, що містять відомості про безпосередню участь працівника в забезпеченні виконання завдань АТО (витяги з наказів і розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень) - для працівників, які на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування, залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, зазначених у пункті 13 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил про залучення до ООС, витяги з наказів Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угрупувань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення ООС, документи про направлення у відрядження до районів здійснення ООС - для працівників, які на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування, залучалися та брали безпосередню участь у ООС, зазначених у пункті 13 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Документи про переселення особи на територію України з території інших країн після 9 вересня 1944 року (для осіб зазначених у пункті 11 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”).
Документи про проходження військової служби у Збройних Силах, військах і органах Міністерства внутрішніх справ, Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР чи в арміях його союзників у період Другої світової війни або про навчання у цей період у військових училищах, школах і на курсах (для осіб зазначених у пункті 1 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”).
Документи про те, що особа була членом груп самозахисту об'єктових і аварійних команд місцевої протиповітряної оборони, народного ополчення, що діяли в період Другої світової війни (для осіб зазначених у пункті 3 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”).
Документи про те, що особа в період Другої світової війни перебувала у складі армії та флоту як син, вихованець полку та юнга до досягнення повноліття (для осіб зазначених у пункті 4 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”).
Документи, які незаперечно підтверджують, що особа в період Другої світової війни добровільно надавала матеріальну, фінансову чи іншу допомогу військовим частинам, госпіталям, партизанським загонам, підпільним групам, іншим формуванням та окремим військовослужбовцям у їх боротьбі проти німецько-фашистських загарбників (для осіб зазначених у пункті 10 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”).
Документи, які підтверджують факт роботи в період Другої світової війни (для осіб зазначених у пункті 2 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”): - довідки, що підтверджують факт роботи в період війни, особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати, висновки МСЕК; посвідчення, атестати, характеристики, евакуаційні листи, документи держав, з якими підписані міжнародні угоди; довідки органів внутрішніх справ, суду, органів прокуратури, дізнання та слідства; довідки партизанських загонів, підпільних груп; акти, довідки заготівельних організацій, кооперативних об'єднань, управлінь сільського господарства, відповідних місцевих та інших органів державної влади та громадських організацій; дані погосподарських книг, довідки архівів та інших органів; посвідчення про урядові нагороди, нагородні листи, почесні грамоти та інші документи (Перелік державних нагород наведено в наказі Міністерства соціального захисту населення України від 30.05.1996 № 79); - документи, що підтверджують роботу в тилу в індивідуальних сільських господарствах (посвідчення, акти, довідки заготівельних організацій, управлінь сільського господарства, органів місцевої влади, уповноважених державних органів та громадських організацій; дані погосподарських книг, довідок, виданих архівами та іншими органами, рішення зборів селян); - архівні документи про залучення під час навчання до роботи в народному господарстві, направлення на практичні роботи (наказ або інший документ по навчальному закладу про залучення до роботи, а також документ, що підтверджує факт навчання студента або учня у цьому навчальному закладі, або показання свідків); - показання свідків, які проживають на території інших держав колишнього СРСР, оформлені у довільній формі з засвідченням підпису свідка в установленому законом порядку, та підтвердження факту роботи цих свідків.
Документи, які підтверджують, що дружина (чоловік) військовослужбовця працювала\працював за наймом у державі де велися бойові дії (включаючи Республіку Афганістан у період з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року) в період ведення бойових дій і не входила/входив до складу обмеженого контингенту радянських військ (для осіб зазначених у пункті 7 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”).
Документи, які підтверджують, що особа в період Другої світової війни відбувала покарання в місцях позбавлення волі або перебувала в засланні і реабілітована відповідно до чинного законодавства України та колишнього СРСР (для осіб зазначених у пункті 8 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”).
Документи, які підтверджують, що працівник на контрактній основі направлявся на роботу в державу, де велися бойові дії (включаючи Республіку Афганістан у період з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року), і не входив до складу обмеженого контингенту радянських військ (для осіб зазначених у пункті 6 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”).
Посвідчення “Мешканець обложеного Севастополя 1941-1942 років”, “Юний захисник Севастополя 1941-1942 років”, довідки, показання свідків та інші документи (для осіб зазначених у пункті 12 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”).
Умови і випадки надання

Заява та документи подаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.


До Комісії подають заяву та відповідні документи такі особи:

1. які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період Другої світової війни;

2. працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, у порядку, встановленому законодавством, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.У випадку, якщо особи, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період війни, та інші докази у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, пожежами, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями, визначеними в Орієнтовному переліку поважних причин, що враховуються при відсутності необхідних документів заявника, наведеному в Додатку 3 Типового положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затвердженого наказом Міністерства соціального захисту населення України від 30.05.1996 № 79, можуть підтвердити факт роботи в період війни показаннями не менше двох свідків.Свідками можуть бути особи:

- які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі колгоспі) або в одній системі, або в одному населеному пункті і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника;

- які підтверджують факт роботи заявника і мають документи (підтвердження) про факт свого перебування на підприємстві, в установі, організації, де працювала особа, про яку вони свідчать;

- які є ветеранами війни, статус учасника війни яким (про факт їх роботи за час, про який вони свідчать) встановлено показаннями свідків.


Особам, які народилися після 31 грудня 1932 року, може бути встановлений лише за наявності документів та інших доказів, що незаперечно підтверджують факт роботи в період війни.


Комісії створені для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (районної, міської, районної в місті – утворені та діють при органах праці та соціального захисту населення; відомчої (за місцем роботи) – утворені Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Національною поліцією, Головним управлінням Національної гвардії, Державною службою з надзвичайних ситуацій).Районні, міські, районні в містах, відомчі комісії вивчають документи, заслуховують пояснення громадян, які їх подали, свідків, представників державних органів і громадських організацій, рад ветеранів, досліджують інші докази, надають допомогу у розшуку документів, інших доказів, необхідних для встановлення статусу учасника війни, та в 10-денний термін з дня подання документів приймають відповідне рішення, про що інформують громадянина.Рішення комісій надсилаються для виконання органам соціального захисту населення за місцем перебування громадян на пенсійному обліку або за місцем їх проживання.


У разі виникнення спірних питань районна, міська, районна в місті, відомча комісії подають матеріали зі своїми пропозиціями і рекомендаціями для розгляду до республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міських або відомчих комісій вищого рівня у 10-денний термін з дня прийняття рішення.


Республіканська, обласні, Київська і Севастопольська міські комісії приймають рішення із спірних питань у 20-денний термін з дня одержання документів.“Посвідчення учасника війни” видаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад за місцем реєстрації громадянина в тому числі і за поданням відповідних комісій.


Результат та способи отримання результату
Рішення відповідної комісії про надання статусу учасника вйни.
Рішення відповідної комісії про відмову в наданні особі статусу учасника війни.
Видано посвідчення учасника війни.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (календарні)
У разі виникнення спірних питань та розгляді на обласній Комісії
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність поданих документів вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів.
Відсутність необхідних документів.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи можуть отримати статус учасника війни особи, які народилися після 31 грудня 1932 року?
Таким особам статус учасника війни може бути встановлений лише за наявності документів та інших доказів, що незаперечно підтверджують факт їх роботи в роки Другої світової війни.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: