Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України

Ідентифікатор послуги
01331
Строк
5 днів (робочі)
Повна назва
Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України
Інформація про послугу
У разі передачі судна на законних підставах у тимчасове володіння чи використання іноземній державі, юридичній або фізичній особі, а також особі без громадянства, з тимчасовою заміною Державного прапора України на прапор іноземної держави, судновласнику необхідно звернутися з заявою та необхідним пакетом документів до органу державної реєстрації із зазначенням причин тимчасовго виключення судна з Державного суднового реєстру та отримати свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба з морського та річкового транспорту України
+380445746789
Територіальні органи Державної служби з морського та річкового транспорту
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Письмова заява судновласника до відповідного органу державної реєстрації із зазначенням причин, які викликають необхідність тимчасового виключення судна із Державного суднового реєстру України
Копія документа, що підтверджує особу власника та його громадянство (у разі належності судна фізичній особі)
Копії договору фрахтування
Письмовий дозвілу заставодержателя на тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України
Документи, що підтверджують наявність або відсутність заставних зобов'язань (Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, заява від судновласника)
Письмовий дозвіл компетентного органу іноземної держави нової реєстрації судна на тимчасову реєстрацію судна в її суднових реєстрах та на заміну прапора
Дозвіл власника судна на тимчасове переведення судна під прапор іноземної держави
Оригінал свідоцтва про право плавання під Державним прапором України
Копія свідоцтва про право власності на судно
Оригінал свідоцтва про мінімальний склад екіпажу на судно (якщо таке видавалося)
Документ або інформація (реквізити платежу) про сплату зборів (внесення плати) за тимчасове виключення судна з Суднової книги України
Умови і випадки надання

Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України здійснюється в разі його передачі на законних підставах у тимчасове володіння чи використання іноземній державі, юридичній або фізичній особі, а також особі без громадянства, з тимчасовою заміною Державного прапора України на прапор іноземної держави, за умови, що: 

а) згідно із законодавством іншої держави дозволяється заміна прапора;

б) судновласник згоден на тимчасову заміну прапора;

в) заставодержатель зареєстрованих застав судна згоден на тимчасову заміну прапора.


Всі документи на іноземній мові повинні мати переклад державною мовою та засвідчені належним чином.

Якщо власник українського судна передає його за бербоут-чартером іноземній фізичній або юридичній особі - згода центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту на тимчасову втрату права плавання під Державним прапором України. 


У разі подання заяви через уповноважений орган/особу подається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження діяти від імені цього суб’єкта, в якому обов’язково вказуються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) уповноваженої особи.

Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені нотаріусом за місцем реєстрації судна або органами, які здійснювали їх оформлення та видачу.


Видача свідоцтва про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України здійснюється особисто власнику (судновласнику)/уповноваженій особі або на письмову вимогу власника (судновласника) свідоцтво надсилається йому за адресою, зазначеною у заяві.

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Вартість адміністративних послуг в Державному судновому рєстрі України, розраховується окремо по кожному судну з диференціацією відповідно до технічних характеристик судна, віку судна за допомогою онлайн калькулятора, розміщеного на офіційному вебсайті Морської адміністрації за посиланням – https://marad.gov.ua/calc/calc.html.
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Неповний перелік документів, передбачений Порядком ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які морські порти України здійснюють реєстраційні дії в Державному судновому реєстрі України?
1. Управління (служба) капітана Херсонського морського порту; 2. Відділ (служба) капітана Бердянського морського порту; 3. Управління (служба) капітана Маріупольського морського порту; 4. Управління (служба) капітана Одеського морського порту; 5. Відділ (служба) капітана Чорноморського морського порту; 6. Відділ (служба) капітана морського порту «Південний»; 7. Управління (служба) капітана Ізмаїльського морського порту; 8. Відділ (служба) капітана Білгород-Дністровського морського порту; 9. Управління (служба) капітана Миколаївського морського порту;

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Кодекс Кодекс торговельного мореплавства України РОЗДІЛ II, ГЛАВИ 1, 2, 3, 4 Закон України «Про транспорт» ст. 16-3, 26, 27, 29, 41 Закон України «Про адміністративні послуги» ст.1-12 Закон України «Про захист персональних даних» стаття 8, 9 Постанова КМУ від 06.09.2017 №1095 «Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України» п.37 Постанова КМУ від 26.09.1997 №1069 "Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" РОЗДІЛ iv П. 47-50, 54 Наказ ЦОВВ від 27.03.1998 №93 Наказ Міністерства транспорту України від 27.03.1998 № 93 «Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.04.1998 за № 233/2673 п. 2, 4, 6, п. 1 додатку Наказ ЦОВВ від 13.12.2006 №1151 Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.12.2006 № 1151 «Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 11.01.2007 за № 9/13276 П. 1, додаток 18