Свідоцтво про погодження конструкції транспортних засобів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

Ідентифікатор послуги
00936
Строк
до 30 днів
Повна назва
Розгляд проєктів нормативно-технічної документації для погодження проєктів конструкції транспортних засобів у частині дотримання вимог забезпечення безпеки дорожнього руху з видачею свідоцтва про погодження конструкції
Інформація про послугу
У разі переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з переобладнання транспортних засобів, повинні мати нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання та свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ
Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Письмова заява
Проєкт нормативно-технічної документації
Акт приймальної комісії про результати випробувань та протоколи випробувань транспортни х засобів, що підтверджують відповідність продукції установленим вимогам безпеки для життя та здоров'я людей, охорони довкілля
Копії документів, що підтверджують відповідність складових частин конструкції транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху (копія сертифікату відповідності на вузли, складові частини та обладнання транспортного засобу, документи затвердження типу продукції, протоколи випробувань та інформаційні документи, надані згідно з Директивами ЄС)
Платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв'язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/
Акти наданих послуг
Документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника)
Умови і випадки надання

Для отримання свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху заявнику необхідно подати до ГСЦ МВС (м. Київ, вул. Лук`янівська, 62) відповідну заяву та документи особисто або через уповноважену ним особу у паперовому вигляді, або надіслати їх поштою.


За результатами розгляду поданих матеріалів на адресу заявника надсилається лист з відомостями про оформлене свідоцтво або обґрунтованою відмовою.


 Для отримання одного примірника оформленого свідоцтва заявники можуть звертатися двічі на тиждень за попередньою домовленістю:

до ГСЦ МВС (м. Київ, вул. Лук`янівська, 62) щовівторка та щочетверга;

або до РСЦ МВС У Львівській області (м. Львів, вул. Данила Апостола, 11) за додатковими повідомленнями на порталі ГСЦ МВС.


​Для отримання свідоцтва особа повинна мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення за формою М-2 або на фірмовому бланку підприємства. У разі отримання свідоцтва безпосередньо керівником підприємства при собі необхідно мати печатку підприємства, документ, що посвідчує особу (паспорт) та завірений витяг з реєстру юридичних осіб.

Результат та способи отримання результату
Погодження проектів конструкцій ТЗ, оформлення свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху
Надання листа з обґрунтуванням причин відмови в наданні адміністративної послуги
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Термінове надання
Адміністративний збір
398,00 UAH
Строк надання
10 днів (робочі)
Звичайне надання
Адміністративний збір
199,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Вартість бланкової продукції
Адміністративний збір
9 грн 30 коп.
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність документів установленим вимогам
Наявність у наданих документах відомостей, що не відповідають дійсності
Подання неповного пакета документів
Невідповідність конструкції транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху, стандартам, правилам і нормам, які діють на території України
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яка послідовність дій щодо отримання примірників свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу?
Видача примірників свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, у разі звернення до Головного сервісного центру МВС, здійснюється у такому порядку: - отримання від замовника заяви встановленого зразку* (з обґрунтуванням потреби в необхідній кількості свідоцтв про погодження конструкції); - передача замовнику рахунку для здійснення оплати виділеної кількості свідоцтв; - отримання від замовника копії оплаченого рахунку та після підтвердження надходження даних коштів на рахунок ГСЦ МВС планування друку та видачі свідоцтв про погодження конструкції; - передача замовнику свідоцтв про погодження конструкції на підставі довіреності (чинної на момент отримання свідоцтв про погодження конструкції) та платіжного доручення
Чи потрібно узгоджувати нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання з МВС та Мінінфраструктури?
Ні, не потрібно. Суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з переобладнання транспортних засобів, повинні мати нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання, з урахування того, що конструкція переобладнаного транспортних засобів повинна відповідати вимогам сучасних правил, нормативів.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про адміністративні послуги" увесь Закон України "Про стандартизацію" увесь Закон України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" увесь Закон України "Про автомобільний транспорт" увесь Закон України "Про дорожній рух" 29, 32, 34 Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" Постанова КМУ від 21.07.2010 №607 "Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів" Постанова КМУ від 07.09.1998 №1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг"