Реєстрація змін до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів

Ідентифікатор послуги
00843
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Реєстрація змін до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній
Інформація про послугу
У разі виникнення підстав для внесення змін до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів емітенту потрібно зареєструвати їх. Для цього до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку подається заява та пакет документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява в довільній формі з обов'язковим зазначенням своєї повної назви, телефону та/або факсу, причини внесення змін
Нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів у разі внесення змін до установчих документів
Нотаріально засвідчені копії (оригінали) угод з інвестиційним керуючим, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) або генеральної угоди із зберігачем у разі зміни інвестиційного керуючого, депозитарія, аудитора (аудиторської фірми) або зберігача
Протокол рішення загальних зборів про внесення змін та доповнень до інформації
Текст змін та доповнень до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, затверджений загальними зборами товариства
Умови і випадки надання

Для реєстрації змін до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду емітент (інвестиційний фонд) подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву в довільній формі з обов'язковим зазначенням своєї повної назви, телефону та/або факсу, причини внесення змін;

2) протокол рішення загальних зборів про внесення змін та доповнень до інформації із зазначенням причини внесення змін та текстом змін;

3) текст змін та доповнень до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, затверджений загальними зборами товариства. В разі, якщо зміни стосуються змісту інвестиційної декларації, вони погоджуються із членами спостережної ради;

4) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів у разі внесення змін до установчих документів;

5) нотаріально засвідчені копії (оригінали) угод з інвестиційним керуючим, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) або генеральної угоди із зберігачем у разі зміни інвестиційного керуючого, депозитарія, аудитора (аудиторської фірми) або зберігача.

Для реєстрації змін до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду емітент (інвестиційна компанія) подає до НКЦПФР такі документи:  

1) заяву в довільній формі з обов'язковим зазначенням своєї повної назви, телефону та/або факсу, причини внесення змін;

2) протокол рішення загальних зборів про внесення змін та доповнень до інформації, із зазначенням причини внесення змін та текстом змін;

3) текст змін та доповнень до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, затверджений загальними зборами товариства. У разі, якщо зміни стосуються змісту інвестиційної декларації, вони погоджуються із членами спостережної ради інвестиційної компанії;

4) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів у разі внесення змін до установчих документів;

5) нотаріально засвідчені копії (оригінали) угод з депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) або генеральної угоди із зберігачем у разі зміни депозитарія, аудитора (аудиторської фірми) або зберігача.

Документи (їх копії), які подаються до НКЦПФР та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/restratsya-zmn-do-nformats-pro-vipusk-nvestitsynih-sertifkatv-nvestitsynih-fondv-ta-vzam/ .

Результат та способи отримання результату
Зареєстровані зміни до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
7000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Порушення встановлених Положенням правил реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації), або невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який термін розгляду пакету документів, поданий на реєстрацію змін до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній?
Реєстрація змін до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній повинна бути проведена протягом 30 днів з моменту надходження до Комісії необхідних документів.