Реєстрація судна у Судновій книзі України

Ідентифікатор послуги
02533
Строк
до 5 днів
Повна назва
Реєстрація судна у Судновій книзі України
Інформація про послугу
Реєстрація суден у Судновій книзі України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, і засвідчується судновим білетом.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України
+380445746789
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Документальне підтвердження втрати права плавання під державним прапором іноземної держави або скасування запису в реєстрі суден іноземної держави (якщо раніше судно було внесено до реєстру суден іншої держави)
Документ, що підтверджує технічні характеристики судна
Копії документів, що посвідчують особу власника судна, підтверджують його громадянство, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), – для суден, що належать фізичним особам; копії установчих документів та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – для суден, що належать юридичним особам; копії документів, що посвідчують особу власника судна, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – для суден, що належать фізичним особам – підприємцям
Копія документа, що підтверджує правомірність придбання судна або підтверджує правомірність майнових прав
Копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору
Письмовий дозвіл заставодержателя на реєстрацію в Судновій книзі Україні (якщо судно перебуває в заставі)
Судновий білет (якщо судно тимчасово зареєстровано у Судновій книзі України і строк дії суднового білета не закінчився)
Підписаний заявником опис доданих документів
Умови і випадки надання

Заява може подаватися в електронній формі з додаванням сканованих копій (фотокопій) оригіналів паперових документів із накладанням електронного підпису заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У разі подання документів в електронній формі оригінал заяви та копії доданих до неї документів передаються до отримання відповідного документа.

Копія документа, що посвідчує особу власника судна та підтверджує його громадянство, засвідчується його власником.

До всіх документів, складених іноземною мовою, додається переклад державною мовою, засвідчений у встановленому порядку.


Заява про реєстрацію судна у Судновій книзі України та додані документи подаються до Адміністрації судноплавства або до міжрегіональних управлінь Адміністрації судноплавства .

Контакти:

Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрація судноплавства)

(044) 294-60-23

(044) 294-60-11

office@marad.gov.ua


Верхньодніпровське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(073) 093-02-03 (м. Київ)

(098) 510-63-63 (м. Чернігів)

dnipro.up_division@marad.gov.ua

office@marad.gov.ua

Дунайське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(068) 435-89-66

https://marad.gov.ua

Нижньодніпровське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(050) 699-09-14

dnipro.dn_division@marad.gov.ua

office@marad.gov.ua

Подільсько-Карпатське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(098) 349-59-64 (м. Кам’янець-Подільський)

(066) 798-96-30 (м. Луцьк)

(096) 388-7520 (м. Львів)

podil_division@marad.gov.ua

office@marad.gov.ua

Черкаське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(098) 513-69-88 м. Черкаси

(097) 285-08-42 м. Вінниця

cherkassy_division@marad.gov.ua

office@marad.gov.ua

Чорноморсько-Азовське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(093) 27-57-470

azov_division@marad.gov.ua

office@marad.gov.ua

Чорноморське міжрегіональне управління Адміністрації судноплавства

(093) 415-48-91

blacksea_division@marad.gov.ua

office@marad.gov.ua


Результат та способи отримання результату
Реєстрація судна у Судновій книзі України та отримання суднового білета.
Відмова у реєстрації судна у Судновій книзі України
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року
Строк надання
5 днів (робочі)
Термінове надання
Адміністративний збір
один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня відповідного календарного року
Строк надання
2 дні (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
подання документів, що містять недостовірні відомості;
Неподання всіх документів
невідповідність поданих документів вимогам Закону України «Про внутрішній водний транспорт»
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яка вартість адмінстративного збору за реєстрацію судна в Судновій книзі України?
Вартість адміністративного збору за реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна у Судновій книзі України за 5 робочих дні - 1342,00 грн., за 2 робочі дні - 2684,00 грн.
Які судна в Україні підлягають обов’язковій державній реєстрації в Судновій книзі України?
Обов’язковій реєстрації в Судновій книзі України підлягають: 1) малі моторні судна, оснащені механічним двигуном (двигунами) загальною максимальною потужністю 10 кіловатів і більше; 2) малі судна довжиною більше 4 метрів незалежно від наявності механічного двигуна (крім веслових байдарок (каяків), каное, гондол, катамаранів (водних велосипедів) та копій історичних суден); 3) малі судна, що використовуються для рибогосподарської діяльності, перевезення вантажів та/або пасажирів з метою здійснення підприємницької діяльності (крім веслових байдарок (каяків), каное, гондол, катамаранів (водних велосипедів) та копій історичних суден); 4) водні мотоцикли, прогулянкові вітрильні судна довжиною від 4 до 20 метрів.