Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно звання України "Мати-героїня"

Ідентифікатор послуги
00135
Строк
15 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Інформаційна карта
Повна назва
Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"
Інформація про послугу
Жінки, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", мають право на отримання одноразової винагороди. Для її отримання жінці необхідно звернутись до органу соціального захисту чи Центру надання адміністративних послуг з необхідними документами.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати
Копія сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації
Умови і випадки надання

Одноразова винагорода виплачується всім жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" Указом Президента "Про присвоєння почесного звання України "Мати-героїня". 


Заяви з необхідними документами для виплати винагороди приймаються від заявників органами соціального захисту населення. Для цього жінка подає до органу соціального захисту заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати та копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові. Орган соціального захисту формує справу, до якої додає ксерокопію сторінки Указу Президента України. Одноразова винагорода виплачується шляхом її перерахування органом соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначений особою або через відділення "Укрпошти".


З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для виплати винагороди приймаються від заявників органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).


Заяви з необхідними документами для виплати винагороди також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення. З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для виплати винагороди приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.


Виплата винагороди здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту за формою, затвердженою Мінсоцполітики через відділення поштового зв'язку Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.

Результат та способи отримання результату
Виплата одноразової винагороди у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Термінове надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутні
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи можуть отримати одноразову винагороду спадкоємці за померлу мати, якій присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”?
Законодавством України не передбачено підстав для виплати одноразової винагороди родичам жінок, яким було присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, і які не отримали вказану винагороду за життя.
Яка вартість даної послуги?
Послуга є безоплатною.
Які пільги передбачені жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”?
Жінки, які народили п’ятеро і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, мають право на пенсію за особливі заслуги згідно зі статтею 1 Закону України „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” від 01.06.2000 № 1767-ІІІ. Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа, у розмірі 35-40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Інших пільг та компенсацій чинним законодавством не передбачено.