Призначення одноразової грошової допомоги відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Ідентифікатор послуги
02502
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
Інформація про послугу
послуга надається відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство у справах ветеранів України
+380442810832
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Для членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць:
Заява кожного повнолітнього члена сім’ї загиблого (померлого), які мають право на отримання допомоги. У разі коли у загиблого залишилися малолітні чи неповнолітні діти, інший з їх батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник подає заяву про виплату одноразової грошової допомоги або заяву про відмову від отримання одноразової грошової допомоги, яка повинна бути нотаріально засвідчена в установленому законодавством порядку.
Копія Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.
Копія свідоцтва про смерть загиблого (померлого).
Копія свідоцтва про народження особи - для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого).
Копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові).
Копія сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації.
Копія свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині.
Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою).
Копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми загиблих (померлих).
Копія рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (подають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).
Для осіб з інвалідністю внаслідок війни:
1) Заява
2) Копія Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.
3) Копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності.
4) Копія сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;
5) Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою).
Умови і випадки надання

Заява за встановленою формою у паперовій або електронній формі та копії (скановані копії) документів, необхідних для призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ПОДАЮТЬСЯ до Міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб, відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, утвореної МІНВЕТЕРАНІВ. Заяву та необхідні документи можна подавати також через ЦНАП.


Одноразова грошова допомога призначається та виплачується:

1) у разі загибелі (смерті)  або визнання безвісно відсутнім учасника АТО, ООС або  заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України - з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати ухвалення рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою (оголошення її померлою);

2) у разі встановлення інвалідності учаснику АТО, ООС або заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України - з дати, що зазначена в довідці МСЕК.


У разі коли одержувачі одноразової грошової допомоги одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором одержувача одноразової грошової допомоги.


Розмір одноразової грошової допомоги становить  750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи.


Розмір одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності визначається виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, в якому встановлено інвалідність та становить:

 - 400 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності I групи;

 - 300 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності II групи;

 - 250 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності III групи.


Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом її перерахування районним органом соціального захисту населення на рахунок в установі банку не пізніше ніж через три робочих дні після надходження від Мінветеранів коштів на рахунок органу соціального захисту населення. Про необхідність звернення за отриманням одноразової грошової допомоги осіб повідомляють районні органи соціального захисту населення.


Для виплати одноразової грошової допомогиособи особи подають органам соціального захисту населення такі документи:

- заяву про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;

- копію документа, що посвідчує особу.


Якщо особа, якій призначено одноразову грошову допомогу, померла, а сума одноразової грошової допомоги, залишилася не одержаною, то ця сума виплачується органом соціального захисту населення за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або адресою фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб) померлого одержувача одноразової грошової допомоги рівними частинами іншим членам сім’ї, які мають право на її отримання, а в разі їх відсутності сума одноразової грошової допомоги входить до складу спадщини.

Результат та способи отримання результату
Призначення одноразової грошової допомоги
Відмова у призначенні одноразової грошової допомоги
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
якщо загибель (смерть) або інвалідність внаслідок поранення (контузії, каліцтва або захворювання) особи є наслідком вчинення нею злочину, адміністративного правопорушення, дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, самогубства (крім установленого судом факту доведення особи до самогубства) або інших обставин, не пов’язаних із безпосередньою участю в антитерористичній операції чи участю у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення
відсутності необхідних документів, необхідних для отримання послуги
наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції чи під час участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення
виявлення факту призначення особі одноразової грошової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (крім випадку, якщо протягом двох років після первинного встановлення інвалідності при повторному огляді встановлено вищу групу інвалідності згідно з рішенням МСЕК, що дає їм право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі) або інших законів України.
Міжвідомча комісія відмовляє в призначенні одноразової грошової допомоги у разі:
виявлення факту отримання посвідчення члена сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни чи посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни не за статтею 10-1 Закону України "Про статус ветепанів війни, гарантії їх соціального захисту" та пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветепанів війни, гарантії їх соціального захисту"
подання неправдивих відомостей
виявлення підробок у поданих документах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи можу я отримати одноразову грошову допомогу, якщо раніше її отримав по іншому закону?
Ні не можете. У разі отримання одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів, крім Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, міжвідомча комісія при Мінветеранів відмовить у призначенні одноразової грошової допомоги, оскільки особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги лише за одним законом.