Рішення про надання соціальної послуги з паліативного догляду

Ідентифікатор послуги
01559
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Прийняття рішення про надання соціальної послуги з паліативного догляду
Інформація про послугу
Паліативним хворим надається право на отримання соціальної послуги з паліативного догляду на безоплатній основі або з частковою доплатою. Для вирішення питання необхідно звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або органу місцевого самоврядування за місцем проживання (перебування) хворого із відповідним пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява за формою, встановленою Мінсоцполітики
Документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування)
Акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи
Довідки / інші документи про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг (за наявності у особи інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соціального захисту населення)
Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю)
Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності)
Копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності)
Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті)
Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю)
Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг
Копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника)
Копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності)
Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності)
Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена)
Медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби)
Умови і випадки надання

Соціальна послуга з паліативного догляду надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.


Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги, передбачають:

1) для отримувачів соціальної послуги ІV та V груп рухової активності за місцем проживання (вдома):

- організацію денного відпочинку (сну) (за потреби);

- допомогу у веденні домашнього господарства;

- допомогу у самообслуговуванні;

- навчання навичкам самообслуговування;

- надання допомоги у догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом;

- допомогу при пересуванні по квартирі;

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомогу в оформленні документів, внесенні платежів;

- спостереження за станом здоров’я отримувача соціальної послуги відповідно до медичних показань і рекомендацій;

- надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно режиму харчування, який відповідає стану здоров’я та системі лікування;

- сприяння в наданні медичних послуг, проведення медичних процедур відповідно до рекомендацій лікаря;

- допомогу в обробленні присадибних ділянок для сільської місцевості (площа оброблення присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара) (за потреби);

- допомогу в забезпеченні технічними засобами реабілітації, гігієнічними засобами, навчання навичкам користування ними;

- сприяння в організації денної зайнятості (читання книг, журналів, газет, допомога в написанні й прочитанні листів) (за потреби);

- сприяння в транспортуванні отримувача соціальної послуги;

- сприяння в підтриманні контактів із соціальними мережами, членами сім’ї та/або законними представниками отримувача соціальної послуги;

- сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб;

- супроводження на прогулянку;

- сприяння в дотриманні релігійних традицій (за потреби);


2) для отримувачів соціальної послуги ІV та V груп рухової активності у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, з наданням місця постійного проживання:

- створення умов для проживання;

- організацію харчування й допомогу у прийомі їжі;

- організацію денного відпочинку (сну) (за потреби);

- допомогу в догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом;

- допомогу у самообслуговуванні;

- навчання навичкам самообслуговування;

- допомогу при пересуванні в приміщенні;

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

- спостереження за станом здоров’я отримувача соціальної послуги відповідно до медичних показань та рекомендацій;

- надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно режиму харчування, який відповідає стану здоров’я та системі лікування;

- сприяння в наданні медичних послуг, проведення медичних процедур відповідно до рекомендацій лікаря;

- допомогу в забезпеченні технічними засобами реабілітації, гігієнічними засобами, навчання навичкам користування ними;

- сприяння в організації денної зайнятості (читання книг, журналів, газет, допомога в написанні й прочитанні листів);

- сприяння у транспортуванні отримувача соціальної послуги;

- сприяння у підтриманні контактів із соціальними мережами, законними представниками;

- сприяння в отриманні інших соціальних послуг та консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб;

- супроводження на прогулянку;

- сприяння в дотриманні релігійних традицій (за потреби);


3) для членів сімей (законних представників, осіб, що забезпечують догляд) отримувачів соціальної послуги в приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, протягом робочого дня (у формі консультацій):

- організацію соціально-психологічної допомоги членам родини отримувача соціальної послуги;

- консультування щодо основ паліативного догляду за хворою людиною;

- навчання навичкам догляду за тяжкохворими;

- консультування та інформування щодо наявних гігієнічних засобів, медичного та реабілітаційного обладнання, які необхідно використовувати при наданні паліативної допомоги в домашніх умовах;

- психологічну підтримку з метою контролю депресії, розпачу та інших розладів психічного здоров’я;

- соціально-правові консультації щодо прав громадян з особливими потребами.


Зміст та обсяг соціальної послуги, що складається із вищезазначених заходів, для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги і зазначаються в договорі про надання соціальної послуги.


Для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник подає органу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з документами, зазначеними у переліку документів.


Якщо особа за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй соціальних послуг, заяву зобов’язані подати законний представник такої особи, орган опіки та піклування або орган соціального захисту населення.


У разі відсутності в об’єднаній територіальній громаді органу соціального захисту населення заява про отримання соціальних послуг приймається уповноваженою посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або старостинського округу/старостою.


Якщо в документах (або їх копіях), які додаються до заяви, міститься інформація (відомості), яка вже є у розпорядженні органу соціального захисту населення або зазначену інформацію (відомості) можливо отримати в порядку електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, такі документи не подаються.

Результат та способи отримання результату
Рішення про надання соціальної послуги
Рішення про відмову у наданні соціальної послуги
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Ненадання надавачем соціальних послуг тих соціальних послуг, яких потребує особа
Відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Міністерство соціальної політики України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Міністерство соціальної політики України
Спосіб подання скарги:
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (усна скарга)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Протягом якого терміну з моменту подання заяви буде відбуватись визначення ступеня індивідуальних потреб?
Проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги здійснюється впродовж 10 календарних днів з дати звернення (подання заяви) потенційним отримувачем соціальної послуги, та/або членом його сім’ї, та/або законним представником отримувача соціальної послуги.
Де надається соціальна послуга та протягом якого строку?
Соціальна послуга надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого часу або у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, з наданням місця постійного проживання, або у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, протягом робочого часу (у формі консультацій). Соціальна послуга за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) може надаватись постійно (ІІІ група рухової активності - 2 рази на тиждень, ІV група рухової активності - 3 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період). Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги, та/або членом його сім’ї, та/або законним представником отримувача соціальної послуги після проведення комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги.