Позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України за заявою особи

Ідентифікатор послуги
02499
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України за заявою такої особи
Інформація про послугу
Особа з інвалідністю внаслідок війни, член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, член сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України може бути позбавлений відповідного статусу за заявою поданою такою особою. Рішення про позбавлення особи відповідного статусу приймає структурний підрозділ, на який покладено функції з питань ветеранської політики, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
структурний підрозділ, на який покладено функції з питань ветеранської політики, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради
Центр надання адміністративних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява довільної форми про позбавлення особи статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України із зазначенням причини.
Заява довільної форми до структурного підрозділу, на який покладено функції з питань ветеранської політики, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради (далі – місцевий структурний підрозділ з питань ветеранської політики) за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або за адресою фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб), про позбавлення відповідного статусу із зазначенням причини.
Копія документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти заявника, оформленого відповідно до законодавства (у разі звернення законного представника або уповноваженої особи).
Лист талонів на право одержання проїзних документів (квитків) безоплатно (для осіб з інвалідністю внаслідок війни, за наявності).
Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або посвідчення члена сім᾽ї загиблого Захисника чи Захисниці України.
Умови і випадки надання

Місцевий структурний підрозділ з питань ветеранської політики позбавляє заявника статусу особи з інвалідністю внаслідок війни у разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення заявником умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;


2) виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, або надання недостовірних даних;


3) виявлення факту зміни причини інвалідності внаслідок поранення (контузії, каліцтва або захворювання) заявника, що не пов’язана із безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення або заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;


4) подання заявником заяви у довільній формі про позбавлення його статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;


5) встановлення Мінветеранів за результатами проведеної перевірки факту порушення місцевим структурним підрозділом з питань ветеранської політики процедури надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Рішення місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики щодо позбавлення заявника статусу особи з інвалідністю внаслідок війни може бути оскаржене відповідно до Закону України “Про адміністративну процедуру” та/або в судовому порядку;


Інформація про заявників, яких позбавлено статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення вноситься місцевим структурним підрозділом з питань ветеранської політики до Реєстру, а у разі відсутності технічної можливості внесення такої інформації місцевий структурний підрозділ з питань ветеранської політики інформує у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення Мінветеранів про заявників, яких позбавлено статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, за формою, визначеною в додатку 2 до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302.


Місцевий структурний підрозділ з питань ветеранської політики позбавляє заявника статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України у разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою, яка загинула (пропала безвісти) або померла, умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;


2) виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України або надання недостовірних даних;


3) виявлення факту зміни причини смерті внаслідок поранення (контузії, каліцтва або захворювання) особи, яка загинула (пропала безвісти) або померла, що не пов’язана із безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення або заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;


4) повторної реєстрації шлюбу дружинами (чоловіками) загиблих (померлих) осіб, зазначених у пунктах 2-6 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".


5) народження дитини чи реєстрації шлюбу дітьми (крім дітей, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, та дітей, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти) загиблих (померлих) осіб, зазначених у пунктах 2-6 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".


6) подання заявником заяви у довільній формі про позбавлення його статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.


7) встановлення Мінветеранів за результатами проведеної перевірки факту порушення місцевим структурним підрозділом з питань ветеранської політики процедури надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.


Рішення місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики щодо позбавлення заявника статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України може бути оскаржене відповідно до Закону України “Про адміністративну процедуру” та/або в судовому порядку.


Інформація про заявників, яких позбавлено статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення вноситься місцевим структурним підрозділом з питань ветеранської політики до Реєстру, а у разі відсутності технічної можливості внесення такої інформації місцевий структурний підрозділ з питань ветеранської політики інформує у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення Мінветеранів про заявників, яких позбавлено статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, за формою, визначеною в додатку 2 до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302.

Результат та способи отримання результату
Рішення про позбавлення статусу та вилучення відповідного посвідчення і листа талонів (у осіб з інвалідністю внаслідок війни за наявності)
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання неповного пакету документів, необхідних для надання (отримання) адміністративної послуги.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

А чи можу я подати заяву за іншу особу?
Послуга є добровільним волевиявленням особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" стаття 7, 10, 10-1 Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" абзац 15 частини першої статті 9 Постанова КМУ від 12.05.1994 №302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" пункт 13-1 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни Постанова КМУ від 08.09.2015 №685 "Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України" пункт 8 Порядку Постанова КМУ від 23.09.2015 №740 "Про затвердження Порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України" пункт 6 Порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України