Повторне прийняття іспитів у кандидата на право уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів

Ідентифікатор послуги
01817
Строк
5 днів (робочі)
Повна назва
Повторне прийняття іспитів у кандидата на право уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів
Інформація про послугу
Для повторного складання іспитів на право уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів кандидату необхідно звернутися до сервісного центру МВС з заявою та необхідним переліком документів. За результатом розгляду документів та у разі успішного складання іспитів, кандидату видається посвідчення на право уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Регіональні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява
Екзаменаційна картка
Копія диплома про вищу освіту
Копія документа, що посвідчує особу, підтверджує її громадянство або спеціальний статус
Копія свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (у разі перепідготовки)
Платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua
Свідоцтво про закінчення спеціального навчання
Умови і випадки надання

До проходження спеціального навчання уповноважених допускаються слухачі, які мають вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст",  "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр"). До проходження курсу перепідготовки допускаються тільки водії та уповноважені, які мають відповідно дійсне ДОПНВ-свідоцтво, свідоцтво про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень  небезпечних вантажів автомобільними дорогами.


Водії та уповноважені проходять курс перепідготовки протягом попереднього року до завершення терміну дії їх свідоцтва. Необхідні знання та навички набуваються за допомогою теоретичних та практичних занять. Теоретичні заняття проводяться у вигляді усних чи письмових курсів або у вигляді їх комбінації.  Практичні заняття проводяться на доповнення до теоретичної підготовки. Для перевірки отриманих знань проводиться іспит.


До іспитів допускаються водії, які закінчили повний курс спеціального навчання (перепідготовки) і одержали позитивні  підсумкові результати за всіма курсами, що вивчалися.  Мінімальна кількість письмових питань складає за базовим курсом не менше 25 питань, за спеціалізованим курсом та  курсом перепідготовки - не менше 15 питань. 

Іспит уважається складеним, якщо водій допустив під час складання іспиту з базового курсу не більше 3 помилок, а зі  спеціалізованих курсів та з курсу перепідготовки не більше  2 помилок. Результати складання іспитів оформляються протоколом екзаменаційної комісії. 

 

Водіям, що склали іспит у Центрі, згідно з протоколом екзаменаційної комісії надаються свідоцтва про закінчення  спеціального навчання.

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (у разі успішного складення іспитів).
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
75,00 UAH
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Суб'єкт звернення не склав теоретичний іспит
Подання неповного пакета документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яка вартість адміністративної послуги?
Вартість адміністративної послуги – 75 гривень (розмір плати за надання послуги наведено без урахування податку на додану вартість).

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)" увесь Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" увесь Закон України "Про адміністративні послуги" увесь Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" Постанова КМУ від 31.10.2007 №1285 "Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів" увесь Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" Наказ ЦОВВ від 21.03.2008 №130 "Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом" Наказ ЦОВВ від 04.08.2018 №656 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів"