Постійне виключення судна з Суднової книги України з видачею свідоцтва

Ідентифікатор послуги
01222
Строк
5 днів (робочі)
Повна назва
Постійне виключення судна з Суднової книги України з видачею свідоцтва про виключення судна з Суднової книги України
Інформація про послугу
У разі втрати судном права плавання під Державним прапором України, загибелі судна, визнання судна непридатним для подальшої експлуатації або з інших підстав для постійного виключення судна з Суднової книги України, судновласник подає письмову заяву у довільній формі до відповідного органу державної реєстрації із зазначенням причин, які викликають необхідність постійного виключення судна із Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, а також доданих до неї суднових документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба з морського та річкового транспорту України
+380445746789
Територіальні органи Державної служби з морського та річкового транспорту
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява від власника (судновласника) в довільній формі про виключення судна з Суднової книги України із зазначенням причини
Документ що є підставою для виключення судна з Суднової книги України (зміна зареєстрованого власника, визнання судна непридатним для подальшої експлуатації, загибель судна або зникнення його безвісно, втрата судном права плавання під Державним прапором України, закінчення дії договору бербоут-чартеру іноземного судна)
Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
Довідка про відсутність або наявність заставних зобов’язань на судно
Документ, що підтверджує сплату зборів або інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення плати) за виключення судна з Суднової книги України та видачу суднових документів
Згода на збір та обробку персональних даних
Копія документа, що підтверджує особу власника та його громадянство (у разі належності судна фізичній особі)
Оригінал суднового білета
Умови і випадки надання

Всі документи на іноземній мові повинні мати переклад державною мовою та засвідчені належним чином. 


У разі подання заяви через уповноважений орган/особу подається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження діяти від імені власника (судновласника), в якому обов’язково вказуються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) уповноваженої особи (копія паспорта та присвоєного ідентифікаційного номера власника судна може не надаватися). 


Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені нотаріусом або органами, які здійснювали їх оформлення та видачу.

Результат та способи отримання результату
Видача Свідоцтва про виключення судна з Суднової книги України
Рішення про відмову у видачі Свідоцтва про виключення судна з Суднової книги України
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Вартість адміністративних послуг в Судновій книзі України, розраховується окремо по кожному судну з диференціацією відповідно до технічних характеристик судна за допомогою онлайн калькулятора, розміщеного на офіційному вебсайті Морської адміністрації за посиланням – https://marad.gov.ua/calc/calc.html.
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Неповний перелік документів
Подані документи є недійсними або у них містяться недостовірні відомості
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які регіональні управління Морської адміністрації, здійснюють реєстраційні дії в Судновій книзі України?
Верхньодніпровське міжрегіональне управління (м. Київ, м. Чернігів, м. Черкаси); Подільсько-Карпатське міжрегіональне управління (м. Луцьк, м. Кам’янець-Подільський, м. Львів); Нижньодніпровське міжрегіональне управління (м. Дніпро, м. Запоріжжя, м. Харків); Чорноморське міжрегіональне управління (м. Одеса, м. Миколаїв); Чорноморсько-Азовське міжрегіональне управління (м. Херсон). Уточнені адреси управлінь та години прийому судновласників, можна дізнатись на офіційному вебсайті Морської адміністрації – https://marad.gov.ua.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Кодекс від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних» стаття 8, 9
Кодекс від 09.12.1994 №176/95-ВР КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ РОЗДІЛ II, ГЛАВИ 1, 2, 3, 4
Закон України «Про транспорт» ст. 16-3, 26, 27, 29, 41
Закон України «Про адміністративні послуги» ст.1-12
Постанова КМУ від 26.09.1069 №1069 "Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" Розділ IV пункти 47-50, 54
Постанова КМУ від 06.09.2017 №1095 «Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України» п.37
Наказ ЦОВВ від 27.03.1998 №93 Наказ Міністерства транспорту України від 27.03.1998 № 93 «Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.04.1998 за № 233/2673 п.1, 2, 4, 6, 13, додаток пункт 5
Наказ ЦОВВ від 13.12.2006 №1151 Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.12.2006 № 1151 «Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 11.01.2007 за № 9/13276 п. 1, додаток 16