Постійна реєстрація судна флоту рибної промисловості

Ідентифікатор послуги
01157
Строк
5 днів (календарні)
Повна назва
Постійна реєстрація судна флоту рибної промисловості, що не підлягає нагляду класифікаційного товариства, у Судновій книзі України
Інформація про послугу
Судно флоту рибної промисловості може бути допущене до плавання тільки після того, як буде встановлено, що воно задовольняє вимоги безпеки мореплавства, охорони людського життя і навколишнього природного середовища. Судно флоту рибної промисловості одержує право плавання під Державним прапором України після його реєстрації у Судновій книзі України та після одержання суднового білета.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне агентство меліорації та рибного господарства України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Письмова заява судновласника
Копія документа, що підтверджує право власності на судно, а для суден, придбаних через торговельні установи або від суб'єктів підприємницької діяльності, – документ про купівлю-продаж
Документ, що свідчить про виключення судна з реєстраційних документів попереднім органом державної реєстрації (у разі, коли судно було раніше зареєстроване)
Копія договору іпотеки або документ про відсутність заставних зобов’язань на судно
Копія документа, що підтверджує особу власника та його громадянство (у разі належності судна фізичній особі)
Документ або інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій формі, надані Держрибагентству
Акт технічного огляду судна та технічна документація на судно
Умови і випадки надання

Реєстрація суден флоту рибної промисловості в Судновій книзі України здійснюється на підставі письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується Держрибагентством, що подається до органу державної реєстрації суден з відповідним пакетом документів. 


Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені нотаріусом за місцем реєстрації судна або органом, який здійснив їх видачу.


На підставі поданих документів відповідний орган державної реєстрації вносить до Суднової книги України дані про судновласника та судно, що реєструється. 


Зареєстрованому в Судновій книзі України риболовному судну присвоюється реєстраційний номер, що складається з трьох літер і чотирьох цифр, першою з яких є літера "Я", а дві наступні - дві перші літери найменування області (регіону) за місцем реєстрації.


За наявності документа, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна у Судновій книзі України та за видачу суднових документів, після державної реєстрації у п'ятиденний термін з моменту прийняття заяви судновласникові видається судновий білет.

    

Судно набуває права плавання під Державним прапором України після його реєстрації у Судновій книзі України та після одержання суднового білета. 

Результат та способи отримання результату
Судновий білет
Рішення про відмову у видачі суднового білету
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Для 1 групи судна
Адміністративний збір
140,00 USD
Строк надання
5 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання судновласником неповного пакета документів, необхідних для одержання адміністративної послуги
Недостовірність даних у документах, поданих судновласником для отримання адміністративної послуги
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які судна флоту рибної промисловості України не підлягають нагляду класифікаційного товариства?
Не підлягають нагляду класифікаційного товариства самохідні судна флоту рибної промисловості з потужністю головних двигунів 55 кВт (75 к.с.) і більше, несамохідні судна валовою місткістю більше більше 80 регістрових тонн.
Від чого залежить вартість даної адміністративної послуги?
Ставки збору встановлені у доларах США. Вартість адміністративних послуг в Судновій книзі України, розраховується окремо по кожному судну з диференціацією відповідно до технічних характеристик судна. Розрахувати вартість послуги можна за допомогою онлайн калькулятора, розміщеного на офіційному вебсайті Морської адміністрації за посиланням - https://marad.gov.ua/ua/poslugi/sudnova-kniga-ukrayini/rozrahuvati-vartist-poslug.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Кодекс від 23.05.1995 №№ 176/95-ВР Кодекс торговельного мореплавства України ст. 26-40 Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" ст. 50 Постанова ВРУ від 26.09.1997 №1069 "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" ст. 1 Постанова КМУ від 30.09.2015 №895 "Про затвердження Положення про Державне агентство меліорації та рибного господарства України" п. 4 Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check” п. 2 Наказ ЦОВВ від 27.03.1998 №93 "Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України" п. 1 Наказ ЦОВВ від 13.12.2006 №1151 "Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів" п. 1 - п. 6