Перерахунок пенсії

Ідентифікатор послуги
00247
Строк
до 30 днів
Вартість
Безкоштовно
Інформаційна карта
Повна назва
Перерахунок пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Інформація про послугу
У разі виникнення обставин, які потребують перерахунку пенсії в індивідуальному порядку, потрібно звернутись до територіальних органів Пенсійного фонду України з відповідним пакетом документів або подати заяву онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Заяву на перерахунок пенсії можливо також подати через Порталі Дія.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Пенсійного фонду України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://diia.gov.ua/services/pererahunok-pensiyi, https://portal.pfu.gov.ua/.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява
Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України)
Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релегійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
Документи про місце проживання (реєстрації) особи
Індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року
Документи про стаж у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
Умови і випадки надання

Заява на індивідуальний перерахунок пенсії подається у зв'язку з: 

- виїздом на постійне місце проживання за кордон; 

- поновленням виплати пенсії; 

- виплатою частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні; 

- доплатою пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, через кожний рік такої довіреності. 


Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам проводиться з урахуванням не менш як 24-х місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Перерахунок проводиться із заробітної плати, з якої обчислена пенсія. 


Для перерахунку пенсії заявник може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України, подати заяву онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду: portal.pfu.gov.ua або за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Портал Дія за посиланням: https://diia.gov.ua/services/pererahunok-pensiyi  


Щойно рішення про перерахунок пенсії буде ухвалено, на електронну пошту надійде сповіщення. Завантажити та роздрукувати рішення можна в кабінеті громадянина в розділі Послуги — Отримані документи.


У разі якщо особа звертається особисто до територіальних органів Пенсійного фонду України заява оформлюється за встановленою формою:  https://bit.ly/31jdMY1


За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.


За відсутності зазначених вище документів для підтвердження трудового стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків. 


У разі перерахунку пенсії у зв'язку з урахуванням страхового стажу (заробітної плани) після призначення пенсії, у зв'язку зі зміною кількості членів сім'ї, а також в інших випадках, які спричиняють збільшення чи зменшення розміру пенсіЇ, до заяви також додаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року за формами https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/64/f428759n268.doc та https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/64/f428759n267.doc .

Результат та способи отримання результату
Перерахунок пенсії
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, електронною поштою чи на сайті: https://diia.gov.ua/services/pererahunok-pensiyi, https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoRecalculation.

Строк та вартість надання послуги

Якщо пенсіонер звернувся до 15 числа включно - перерахунок буде проведено з першого числа місяця подання заяви
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк
Якщо пенсіонер звернувся після 15 числа - перерахунок буде проведено з першого числа наступного місяця
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк
У разі подання заяви через Портал Дія
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подані документи не відповідають вимогам законодавства
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи потрібно подавати додатково документи?
Ні, не потрібно.
Після подання заяви онлайн потрібно відвідувати підрозділ Пенсійного фонду України?
Так, після перевірки поданих онлайн документів потрібно відвідати ПФУ. З собою треба мати оригінали документів для отримання пенсійного посвідчення. Паперове пенсійне посвідчення можна забрати в підрозділі ПФУ за місцем перебування на обліку, а електронне пенсійне посвідчення – у відділені банку, вказаному в заяві.