Дозвіл на встановлення на транспортних засобах/автомобілях спеціальних звукових та/або світлових сигнальних пристроїв

Ідентифікатор послуги
01051
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Оформлення та видача дозволу на встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових та/або світлових сигнальних пристроїв синього чи жовтого кольору
Інформація про послугу
Для виконання оперативних завдань на транспортних засобах, які використовуються для пересування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та на транспортних засобах, які використовуються деякими органами державної влади, зокрема, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, підрозділами безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національною гвардією України встановлюються спеціальні звукові і світлові сигнальні пристрої синього або червоного кольору. Для їх встановлення потрібно отримати дозвіл, звернувшись до Міністерства внутрішніх справ з необхідними документами.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява суб’єкта охоронної діяльності із зазначенням повного переліку транспортних засобів, на які мають бути видані дозволи
Документ на право провадження відповідного виду господарської діяльності, виданий органом ліцензування, уповноваженим у відповідній сфері згідно із законодавством (подають аварійні служби систем водо-, енерго-, газопостачання)
Акт обстеження транспортного засобу на відповідність вимогам ДСТУ 3849:2018 за формою згідно з додатком 3 до Порядку оформлення, видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього кольору на транспортних засобах (видається на кожний транспортний засіб)
Акт обстеження транспортного засобу на відповідність вимогам Закону України "Про охоронну діяльність", розділу III Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами
Атестовані аварійно-рятувальні служби подають свідоцтво про атестацію аварійно-рятувальної служби
Документ Національного банку України, яким передбачено право здійснення інкасації та перевезення валютних цінностей (банки подають)
Лист Управління державної охорони України, який підтверджує, що зазначений у заяві транспортний засіб використовується для пересування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона (додатково подаютьорган державної влади, його територіальний орган, установа, організація, підприємство, транспортні засоби яких використовуються для пересування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона)
Завірена відповідно до вимог законодавства копія наказу, яким визначено, що саме ці транспортні засоби є транспортом реагування суб’єкта охоронної діяльності відповідно до Закону України "Про охоронну діяльність"
Завірена відповідно до вимог законодавства копія розпорядчого документа, якою визначено, що зазначений у заяві транспортний засіб використовується для виконання оперативних завдань
Документ Міністерства охорони здоров’я України, яким передбачено право суб’єкта господарювання на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" ( подають заклади охорони здоров’я)
Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, зазначених у заяві
Копія реєстраційного документа на транспортний засіб, зазначений у заяві
Копія тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу, яким заявнику надано право користування та/або розпорядження транспортним засобом (подається у разі використання транспортного засобу, що не перебуває у власності заявника)
Платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/.
Умови і випадки надання

Для отримання дозволу на встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього кольору необхідно подати: заяву органу державної влади, його територіального органу, установи, організації, підприємства, що використовує транспортний засіб, на який має бути виданий дозвіл на встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього кольору. У разі подання заяви представником заявника до заяви додається завірена в установленому законодавством порядку копія документа, що підтверджує повноваження такого представника (довіреність або доручення). 


Для отримання дозволу на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності подається заява суб’єкта охоронної діяльності із зазначенням повного переліку транспортних засобів, на які мають бути видані дозволи.


Дозволи видають територіальні сервісні центри МВС за встановленою формою. 


Дозвіл видається за умови відповідності кольорографічних схем, розпізнавальних знаків, написів на транспортному засобі вимогам ДСТУ 3849:2018 «Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги».


 Додатково подаються такі документи: 


- орган державної влади, його територіальний орган, установа, організація, підприємство, транспортні засоби яких використовуються для пересування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, повинні подати лист Управління державної охорони України, який підтверджує, що зазначений у заяві транспортний засіб використовується для пересування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона; 


- заклади охорони здоров’я подають документ Міністерства охорони здоров’я України, яким передбачено право суб’єкта господарювання на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю "Медицина невідкладних станів"; 


- банки подають документ Національного банку України, яким передбачено право здійснення інкасації та перевезення валютних цінностей; атестовані аварійно-рятувальні служби подають свідоцтво про атестацію аварійно-рятувальної служби; аварійні служби систем водо-, енерго-, газопостачання подають документ на право провадження відповідного виду господарської діяльності, виданий органом ліцензування, уповноваженим у відповідній сфері згідно із законодавством.

Результат та способи отримання результату
Видача дозволу на встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього кольору
Видача дозволу на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності
Надання листа з обґрунтуванням причин відмови в наданні адміністративної послуги
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
68,00 UAH
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність транспортного засобу вимогам Закону України "Про охоронну діяльність", розділу III Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами
Подання документів, що містять недостовірні відомості
Документи подані не в повному обсязі
Транспортний засіб не зареєстрований за суб’єктом охоронної діяльності – заявником
Невідповідності транспортного засобу вимогам ДСТУ 3849:2018
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

На який термін видається дозвіл на встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових та/або світлових сигнальних пристроїв синього чи жовтого кольору?
Дозвіл видається безстроково.
Чи можливо отримати дозвіл на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортний засіб реагування суб’єкта охоронної діяльності, який не належить суб’єкту охоронної діяльності?
Дозвіл на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортний засіб реагування суб’єкта охоронної діяльності, який не належить суб’єкту охоронної діяльності, отримати неможливо, у зв’язку з тим, що відповідно до вимог пункту 1 статті 1 Закону України «Про охоронну діяльність» транспорт реагування – це транспортний засіб, що знаходиться у власності суб'єкта охоронної діяльності.
Яким нормативно-правовим актом визначено перелік організацій, установ та підприємств, на транспортні засоби яких дозволено встановлювати спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього кольору?
Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 176 «Питання використання спеціальних світлових та звукових сигнальних пристроїв на транспортних засобах» визначений вичерпний перелік підприємств, установ та організацій, на транспортних засобах яких дозволено встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього кольору.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про охоронну діяльність" Стаття 6 Закон України "Про дорожній рух" Статті 29, 32, 34 Закон України "Про автомобільний транспорт" Стаття 1 Постанова КМУ від 10.10.2001 №1306 "Про Правила дорожнього руху" Підпункт а) пункту 32.2 Постанова КМУ від 22.03.2017 №176 "Питання використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах" Пункт 1 Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" Пункт 17 розділу І Переліку платних послуг Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" Пункт 2 Наказ ЦОВВ від 23.12.2019 №1080 "Про порядок оформлення, видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього кольору на транспортних засобах" Розділ ІІ Наказ ЦОВВ від 18.04.2013 №375 "Про затвердження Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами" Пункт 3.3 розділу ІІІ Наказ ЦОВВ від 09.08.2016 №771 "Про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності" Розділ ІІ