Надання житла членам сімей шахтарів

Ідентифікатор послуги
02218
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання житла членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов
Інформація про послугу
Для отримання житла за рахунок коштів державного бюджету члени сім'ї загиблого шахтаря, смерть якого настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, мають звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та необіхдним переліком документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява
Копії паспортів
Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (для членів сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві)
Акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4 (для членів сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок професійного захворювання)
Акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н-5 (для членів сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві)
Висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом за формою, що затверджується МОЗ (для членів сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок професійного захворювання)
Довідка, яка підтверджує, що шахтар разом із членами його сім'ї або одноосібно перебував до нещасного випадку або професійного захворювання, що спричинили смерть, на квартирному обліку за місцем проживання або роботи
Картка обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 (для членів сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок професійного захворювання)
Нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть потерпілого
Умови і випадки надання

Для отримання житла за рахунок коштів державного бюджету члени сім'ї загиблого шахтаря подають до органу місцевого самоврядування, на території якого проживає сім'я загиблого шахтаря, заяву, до якої додаються необхідні документи.


Органи місцевого самоврядування:  складають та узагальнюють списки членів сімей загиблих шахтарів, що подали заяву на отримання житла за рахунок коштів державного бюджету; здійснюють обстеження житлових умов сім'ї загиблого шахтаря; визначають та узагальнюють потребу у коштах для придбання житла з урахуванням розміру житлової площі, право на отримання якої мав загиблий шахтар відповідно до законодавства, та подають для затвердження Мінфіну необхідні фінансово-економічні розрахунки  для врахування їх під час формування видатків державного бюджету. 


Рішення про придбання житла (на первинному або вторинному ринку) приймають органи місцевого самоврядування за результатами відкритих торгів. 

Результат та способи отримання результату
Рішення про придбання житла
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Законом не встановлені
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

На кого поширюється зазначена послуга?
Поширюється на членів сімей працівників, які видобували вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які були зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості.