Надання пільгових кредитів внутрішньо переміщеним особам

Ідентифікатор послуги
02029
Строк
до 30 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW)
Інформація про послугу
З метою отримання внутрішньо переміщеними особами пільгового іпотечного кредиту на придбання житла необхідно подати заяву про намір отримати кредит під час особистого звернення до регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву або в електронній формі через Портал Дія. У разі визнання вас переможцем, необхідно буде подати до регіонального управління фінансової установи додатково заяву про отримання кредиту та відповідний пакет документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Регіональні управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://diia.gov.ua/services/kredit-na-zhitlo-dlya-vpo.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про намір отримати кредит (подається кандидатом шляхом особистого звернення або через Портал Дія без надання інших документів з метою внесення його до реєстру кандидатів на отримання кредиту)
Заява про надання кредиту, до якої додаються необхідні документи (подається переможцем відбору)
Копії паспортів громадянина України переможця та повнолітніх членів його сім’ї, за технічної можливості - е-паспорт, що є відображенням в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, документів (відомостей, даних) про реєстрацію через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія
У разі відсутності у паспорті громадянина України відомостей про зареєстроване місце проживання — довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя)
Копії реєстраційного номера облікової картки платника податків або за наявності технічної можливості документів (відомостей, даних) про реєстраційний номер облікової картки платника податків через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла
Документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідку з місця роботи та відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються контролюючими органами, повнолітніх членів сім’ї одержувача державної підтримки, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім’ї кандидата)
Документи (у разі наявності), що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір кредиту, які проживають або зареєстровані разом з переможцем, за наявності технічної можливості — е-свідоцтво про народження, що є відображенням в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія
Копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи переможця та відповідних довідок членів його сім’ї або за наявності технічної можливості — електронних довідок, що є відображенням в електронному вигляді інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи
Письмова згода кожного повнолітнього члена сім’ї, на якого розраховується розмір кредиту, щодо включення його у розрахунок розміру кредиту (в довільній формі)
Попередній договір про придбання житла
Умови і випадки надання

У рамках реалізації Угоди між Україною та ФР Німеччини реалізована можливість отримання внутрішньо переміщеними особами пільгового іпотечного кредиту на придбання житла за рахунок грантових коштів Уряду Німеччини, що надаються через Банк Розвитку KfW.


Отримати кредит можуть особи та члени їх сім'ї :

-  які є внутрішньо переміщеними особами;

-  не мають житла на території України (крім житла, розташованого на непідконтрольній території);

-  які можуть підтвердити свою платоспроможность;

-  мають позитивну кредитну історію. 


Кредит надається на строк до 20 років, але не більше ніж до досягнення особою пенсійного віку.


Кредит не може бути наданий особам, які або члени сім'ї яких за рахунок бюджетних коштів отримали державну підтримку/грошову компенсацію/кредити на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла (не враховується житло, що знаходиться на непідконтрольній території).


Для того, щоб взяти участь у відборі кандидатів на отримання кредиту, необхідно зареєструватись у Реєстрі кандидатів. Реєстрація можлива шляхом подання заяви про намір отримати кредит шляхом особистого звернення до Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву або за допомогою Порталу Дія.


Повідомлення про включення заявника до реєстру або відмову у включенні надсилається заявнику одним із доступних способів, зазначеними у заяві. Також інформація про включення заявника до Реєстру розміщується наступного робочого дня на офіційному вебсайті Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.


До реєстру за мовчазною згодою вноситься інформація про особу з реєстру кандидатів, що зареєструвалися для отримання кредиту відповідно до поданих заяв та анкет згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.

Кожному кандидату присвоюється індивідуальний порядковий номер в Реєстрі.


Відбір переможців здійснюється шляхом випадкового вибору за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення. Перелік переможців публікується на офіційному вебсайті Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.


У разі обрання заявника переможцем регіональне управління Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву інформує заявника не пізніше наступного робочого дня про необхідність подання пакету документів для отримання кредиту, а саме: заяви про надання кредиту та інших документів, зазначених у переліку.


Рішення про надання кредиту приймається протягом місяця з дня подання заявником пакету документів.


Переможець відбору може подати заяву про відмову від отримання кредиту до Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. У такому разі особа втрачає право на отримання кредиту і вона виключається з Реєстру, при цьому особа може повторно зареєструватись у Реєстрі.

Результат та способи отримання результату
Повідомлення про включення заявника до реєстру кандидатів на отримання кредиту
Відмова у включенні до реєстру кандидатів на отримання кредиту
Рішення про надання кредиту
Рішення про відмову в наданні кредиту
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою чи на сайті: https://www.molod-kredit.gov.ua/.

Строк та вартість надання послуги

Подання заяви про внесення до реєстру кандидатів на отримання пільгового кредиту на придбання житла через Портал Дія
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
1 день (календарні)
Подання заяви про внесення до реєстру кандидатів на отримання пільгового кредиту на придбання житла особисто
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
1 день (календарні)
Прийняття рішення про надання кредиту приймається з дня подання переможцем пакету документів
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Переможцем або позичальником подано документи, що містять неправдиві відомості
Документи для отримання кредиту не подано або подано не в повному обсязі або вони не відповідають вимогам, установленим Порядком
Переможець не відповідає одній або декільком умовам надання кредиту, визначеним пунктами 6-8 Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW)
Документи подано переможцем або позичальником з порушенням строку подання
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи потрібно мені мати електронний підпис для подання заяви за допомогою Порталу Дія?
Не обов'язково. Якщо у вас його немає — ви можете авторизуватися на порталі за допомогою BankID.
Які передбачаються умови для цього кредиту?
Умови кредиту: 1. Відсоткова ставка за користування кредитом - 3% річних; 2. Перший внесок - 6% від вартості житла; 3. Об'єкт кредитування - квартира або житловий будинок за умови, що його було збудовано не більше ніж 35 років тому чи реконструйовано не більше 25 років тому; 4. Розмір кредиту розраховувається шляхом множення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла на нормативну площу (становить 21 кв.м. на одного члена сім'ї та додатково 10.5 кв.м. на сім'ю). Якщо договірна вартість менша граничної, тоді розмір кредиту розраховується шляхом множення договірної вартості 1 кв. метра загальної площі житла на нормативну площу.
Куди звертатись, якщо мені відмовили у внесенні в реєстр кандидатів на кредит?
Після розгляду заяви Держмолодьжитло приймає рішення про внесення або відмову у внесенні вас до реєстру. У разі відмови — ви отримуєте сповіщення з причиною. За детальнішою інформацією зверніться в найближче регіональне управління Держмолодьжитла. А також, за телефоном 044 363 10 81 або на email: support@molod-kredit.gov.ua.
Чи потрібно мені підтверджувати статус внутрішньо переміщеної особи для себе і членів сім'ї у разі подання заяви про намір отримати кредит за допомогою Порталу Дія?
Ні, портал Дія перевіряє ці дані в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО одразу при заповненні вами заявки.
Який строк надання послуги?
Процедура відбору переможців відбувається у разі потреби, але не рідше, аніж один раз на чотири місяці Рішення про надання кредиту чи відмову у наданні кредиту приймається у місячний строк.
Хто відноситься до членів сім'ї кандидата на отримання кредиту?
До членів відносяться: 1. дружина (чоловік), діти, які проживають разом з такою особою; 2. особа, яка проживає разом з кандидатом, що має інвалідність І групи та доглядає за ним; 3. батьки; 4. особа, яка перебуває під опікою або піклуванням кандидата та проживає разом з кандидатом. Всі члени сім’ї мають бути зареєстровані (підтвердження - прописка в паспорті) або проживати (підтвердження – довідка внутрішньо переміщеної особи) разом з кандидатом на отримання кредиту.