Компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб

Ідентифікатор послуги
02416
Строк
5 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб
Інформація про послугу
Власникам житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб запроваджено гарантовану державну підтримку в розмірі 14,77 грн. за один людино – день розміщення (близько 450 грн. на місяць) для компенсації понесених витрат за кожну розміщену особу. З метою підтримки громадян, що прихистили внутрішньо переміщених осіб у період опалювального сезону (з 01 жовтня 2022 р. по 31 березня 2022 р.), встановлено суму компенсації на рівні 30 грн. за один людино – день розміщення (близько 900 грн. на місяць). Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 (зі змінами).

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
Обласні та Київська міська військові адміністрації
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява на отримання компенсації витрат
Документ, що посвідчують особу
Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника
Дані про розміщених внутрішньо переміщених осіб
Умови і випадки надання

Компенсація надається за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги.


Для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб зобов’язана:

- не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення подати повідомлення до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення;

- в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати повідомлення про це з зазначенням можливості у подальшому розміщувати переселенців у цьому жилому приміщенні;

- не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подати заяву про отримання компенсації витрат (розгляд заяв триває п’ять робочих днів, не враховуючи дня її отримання, протягом строку їх розгляду, виконавчий орган проводить перевірку наведених у заяві відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення переселенців);


Дані на виплати компенсації за відповідний місяць збираються та узагальнюються виконавчими органами сільської, селищної, міської ради, районними в м. Києві держадміністраціями, відповідними військовими адміністраціями.


Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Мінрегіоном, Міжнародною Федерацією Червоного Хреста і Червоного півмісяця та Товариством Червоного Хреста Україні з вересня місяця компенсація здійснюється Товариством Червоного Хреста України за рахунок коштів донорів.


Для здійснення виплат представники Товариства Червоного Хреста спільно з представниками відповідних обласних військових адміністрацій та органами місцевого самоврядуванняя аналізують інформацію, проводить відповідну верифікацію даних та контактують із заявниками для внесення відповідних виправлень.


Ураховуючи обсяги опрацювання інформації та терміни передачі такої інформації виплата компенсації може займати від 1,5 місяці до 2,5 місяців після подання відповідної зав, без урахування виправлення помилок, виявлених під час верифікації даних.


Результат та способи отримання результату
Отримання компенсації
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Встановлення невідповідності осіб, кількості розміщених осіб, кількості людино-днів даним, зазначеним у заяві
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Кому надається компенсація?
Компенсація надається фізичним особам — громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду і безоплатно розміщували в цих приміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану та не отримують щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання.
За яких ВПО можна отримати компенсацію?
- які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, інформація про які є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, перелік яких затверджений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309. - житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або щодо якого подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.
Де отримати
Компенсація особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, виплачується у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами.
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або електронною поштою до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення.
Хто може звернутися:
фізична особа - громадянин України, який є власникам житла, або представником, наймачем (орендарем) житла державної або комунальної власності, спадкоємцем, який прийняв спадщину.