Одноразова допомога ФОПам та найманим працівникам під час карантину/карантинна допомога у 8000 (вісім тисяч) грн

Ідентифікатор послуги
01708
Строк
7 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Інформація про послугу
Послуга недоступна. Подати повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги у суммі 8000 грн можна було на Порталі Дія до 20 грудня 2021 року включно.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Через Єдиний державний вебпортал електронних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://bit.ly/3GOFCuI.
Хто може звернутися: фізична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка
Умови і випадки надання

Допомога застрахованим особам надається одноразово у сумі 8000 грн із Державного бюджету України. 


Зазначену допомогу можуть отримати ФОПи та наймані працівники юридичних осіб, які вказали некоректний номер рахунку IBAN під час заповнення заяви на отимання допомоги навесні 2021 року. Список тих, хто має право на уточнення реквізитів формує Пенсійний фонд України.


Застраховані особи, яким не зараховано кошти у зв’язку з невідповідністю реквізитів банківського рахунка подають повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги. Повідомлення формується та подається в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг в період до 20 грудня 2021 р. включно.


Для отримання послуги необхідно перейти за посиланням: https://bit.ly/3GOFCuI Натиснути "Отримати допомогу", заповнити форму. У користувача буде лише 2 кроки: на першому кроці буде вказана вся інформація про нього (ПІБ, РНОКПП, адрес реєстрації), а на другому потрібно вказати коректний IBAN.)


Виплата матеріальної допомоги застрахованій особі здійснюється уповноваженим банком на банківський рахунок (у форматі IBAN), зазначений у заяві застрахованої особи. Якщо правильно заповнені всі дані та людина відповідає умовам надання допомоги, визначених законом, - виплата надійде на особистий гривневий рахунок у термін від 7 днів після подання заяви.

Результат та способи отримання результату
Отримання допомоги в розмірі 8000 гривень
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Виплата надійде на особистий гривневий рахунок
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
7 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання документів, що містять недостовірні відомості
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Хто може отримати послугу?
Допомогу можуть отримати ФОПи та наймані працівники, які вказали некоректний номер рахунку IBAN під час заповнення заяви на отимання допомоги навесні 2021 року.
Якщо Пенсійним фондом приймається рішення про повернення застрахованою особою, яка отримала допомогу, надмірно сплачених коштів, через скільки можна отримати таке рішення?
Рішення надсилається застрахованим особам шляхом його розміщення на електронній персональній сторінці користувача послуг на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Одночасно орган Пенсійного фонду України повідомляє застрахованій особі про розміщення рішення шляхом надіслання їй смс-повідомлення. Протягом 10 робочих днів з дня надсилання рішення застрахована особа зобов’язана сплатити зазначену у ньому суму.
Хто приймає рішення про призначення матеріальної допомоги?
Виплата здійснюється на підставі заяви на порталі Дія після перевірки вказаних даних. Мінцифри передає списки отримувачів Пенсійному фонду України. Якщо всі дані заповнено правильно — допомога надійде на вказаний рахунок у термін від 7 днів після подання заяви.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" ст. 1 Постанова КМУ від 09.12.2020 №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Постанова КМУ від 07.04.2021 №328 "Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"