Отримання мінігранту від EU4Business

Ідентифікатор послуги
02422
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Надання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП"
Інформація про послугу
Підприємці, які переїхали з постраждалих від війни територій, зможуть отримати мінігрант від EU4Business для термінової підтримки малого бізнесу під час воєнного стану. Розмір допомоги одному суб’єктові господарювання становить 125 000 гривень. Подати заяву можна на Порталі Дія до 30 травня 2022 року.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Через Єдиний державний вебпортал електронних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://diia.gov.ua/services/otrimannya-minigrantu-vid-eu4business.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява для отримання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги
Умови і випадки надання

Допомога  в рамках програми міжнародної технічної допомоги надається суб’єктам господарювання, зареєстрованих в установленому законом порядку не пізніше 31 грудня 2021 р. на території однієї із адміністративно-територіальних одиниць, де велися чи ведуться бойові дії, зокрема Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Київської області, які тимчасово перемістилися з території адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у цьому підпункті, або постраждали внаслідок бойових дій.


Заява на допомогу формується у довільній формі суб’єктом господарювання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації. 


Заява приймаються до 30 травня 2022 року (включно). Розмір допомоги одному суб’єктові господарювання становить 125 000 гривень.


Подавати заяву можуть суб’єкти господарювання (фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, або юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності), які є суб’єктами мікропідприємництва чи малого підприємництва у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, та:

- мають основний вид економічної діяльності відповідно до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, який зазначено в переліку основних видів економічної діяльності

- кінцевими бенефіціарними власниками яких є виключно громадяни України (для юридичних осіб);

- не розміщені та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України станом на 1 травня 2022 р.;

- не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації;

- не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);

- щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;


Допомога надається суб’єктам господарювання з метою покриття таких напрямків витрат, як:

- збереження та створення нових робочих місць (виплата заробітної плати);

- закупівля/заміна обладнання;

- закупівля сировини та матеріалів;

- орендна плата за приміщення/офісні приміщення;

- лізинг обладнання (за винятком автомобілів, мотоциклів та інших особистих видів транспортних засобів);

- інші витрати, спрямовані на відновлення господарської діяльності (зазначається суб’єктом господарювання).


Подання заяви є лише підставою для надання допомоги. Рішення про отримання допомоги приймається уповноваженою організацією  у визначеному нею порядку.


Про прийняте рішення про отримання або відмову в отриманні допомоги суб’єктові господарювання повідомляється уповноваженою організацією шляхом направлення листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві.

Результат та способи отримання результату
Подання через Портал Дія заяви на отримання мінігранту
Рішення щодо надання допомоги Уповноваженою організацією
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Прийняття рішення про отримання допомоги уповноваженою організацією
Адміністративний збір
Термін розгляду — до 30 червня 2022 року
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Інформація, надана в заяві є недостовірною
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Хто фінансує гранти?
Гранти стали доступні завдяки фінансуванню Європейським Союзом та урядом Німеччини через програму технічної підтримки "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", яку в Україні реалізовує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Хто відповідальний за обробку персональних даних, які необхідні для отримання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП"?
Збір відомостей для формування заяви здійснюється засобами Порталу Дія після проходження особою ідентифікації та автентифікації. Після формування заяви засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису чи печатки, заява блокується для редагування та передається Міжнародній благодійній організації "Фонд Східна Європа". Зберігання та подальша обробка персональних даних, необхідних для отримання допомоги, здійснюється Міжнародною благодійною організацією "Фонд Східна Європа".
Який розмір допомоги?
Розмір допомоги одному суб’єкту господарювання становить 125 000 гривень.
Коли останній день подання заяви на допомоги?
Останнім днем подання заяв є 30 травня 2022 р.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Постанова КМУ від 03.05.2022 №523 "Деякі питання надання суб’єктам господарювання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги “EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП"